صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  گزارش کارآموزی مخابرات

گزارش کارآموزی مخابرات

گزارش کارآموزی مخابرات مقاله کارورزی رشته برق
گزارش کارآموزی مخابرات (مقاله کارورزی رشته برق مخابرات) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۲۲ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.
قسمتی از متن:
استفاده از نور بعنوان وسیله ای برای ارتباط، پدیده ای جدید نیست. بشراولیه از نور برای ارسال پیام استفاده می کرد و با فرستادن علائم بصورت دود که خود نوعی ارتباط نوری بود مقاصد خاصی رابه دیگران ابراز مینمود. تا مدتها دود تنها وسیله ارتباطی میان افراد قبایل دور از هم بشمار میرفت. بشر پس از مدتی دریافت که از نور میتوان برای فرستادن پیام و رمز از طربق فانوسهای دریائی نیز بهره بگیرد. تجربیات اولیه و ا بتدائی بشر در قرون بعد بصورت پیشرفته تر بکار گرفته شد.
برای برقراری ارتباط و انتقال پیام وجود فرستنده و گیرنده و محیط انتشار ضروری است. در سیستمهای مخابراتی کابل بعنوان یکی از محیط های انتشار و انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده بکار می رود. بشر از مدتها پیش فکر استفاده ازکابلهای دیگر بجای کابل فلزی را در سر می پروراند و برای جایگزینی سیستم کم هزینه اما دارای کیفیت بهتر و کاربرد بیشتر “شیشه و نور”  را برای ارسال اطلاعات، راه حل منطقی و مناسبی یافت و در نهایت الیاف نوری را مناسب تر از کابلهای فلزی تشخیص داد.
اولین کسانی که در قرون اخیر به فکر استفاده از نور افتادند، انتشار نور را در جو زمین تجربه کردند. اما وجود موانع مختلف نظیر گردوخاک، دود، برف، باران، مه و… انتشار اطلاعات نوری در جو را با مشکل مواجه ساخت. بعدها استفاده از لوله و کانال برای هدایت نور مطرح گردید. نور در داخل این کانالها بوسیله آینه ها و عدسی ها هدایت می شد، اما از آنجا که تنظیم این آینه ها وعدسیها کار بسیار مشکلی بود این کارها هم غیر عملی تشخیص داده شد و مطرود ماند. 
بخش اول : شرکت مخابرات
 الف:کلیات
 تاریخ تأسیس شرکت:
شرکت سهامی مخابرات استان تهران همانند سایر شرکتهای مخابراتی استانها در راستای سیاست تمرکز زدایی و براساس قانون اصلاح ماده ۷ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۶/۲/۷۳ مجلس شورای اسلامی و مطابق با اساسنامه مصوب ۱/۱۱/۷۴ کمیسیون مربوطه درمجلس که درتاریخ ۱۱/۱۱/۷۴ توسط ریاست محترم جمهوری ابلاغ شد به مدت نامحدود تأسیس گردید و آغاز به کار نمود.
شخصیت حقوقی شرکت:
این شرکت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی است و وابسته به شرکت مخابرات ایران می باشد.
اهداف کلان شرکت:
• ایجاد ، توسعه و حفظ تفاهم با مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت و خدمات ارتباطی استان تهران
• کمک به ارتقاء سطح آموزش و انگیزه های کاری و سازمانی کارکنان با محوریت مسئولیت پذیری و ارتقای سطح بهره وری.
مأموریت:
مأموریت شرکت مخابرات استان تهران علاوه بر تأمین و توسعه ارتباطات و خدمات تلفن ثابت شامل:
• تکمیل واجرای هرچه سریعتر شبکه ملی مرتبط با استان تهران
• توسعه شبکه های زیرساخت ارتباطی استان مبتنی بر فیبرنوری
• تسهیل ارائه خدمات به شرکتهای عرضه کننده خدمات ICT
• تسریع روند اصلاح ساختار آزادسازی و خصوصی سازی
• جذب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت گسترده
• بهبود خدمات توسط رقابت و تقلیل قیمتها
• آموزش همگانی به منظور نهادینه ساختن فرهنگ استفاده بهینه از امکانات ارتباطی استان می باشد.
سیاست ها و خط مشی:
سیاست ها و خط مشی شرکت مخابرات استان تهران به شرح ذیل می باشد:
• ارتقاء شاخصهای ارتباطی
• همکاری وهماهنگی با سایر شرکتهای مخابراتی استانها
• حداکثر بهره برداری از توانمندیها و تولیدات داخلی
• ایجاد محیط اقتصادی رقابتی و پویا در بخش مخابرات
• ارتباط دهی کلیه مشترکین و سازمانها در شهرهای استان به شبکه اینترنت
• ایجاد ارتباط ساختاری بین بخشهای خدمات مخابراتی استان و مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی به منظور بهره گیری مستمر از فناوری پیشرفته

ارکان و تشکیلات کلی شرکت:
شرکت سهامی مخابرات استان تهران دارای ارکان زیراست:
• مجمع عمومی
• هیأت مدیره ومدیرعامل
• بازرس (حسابرس)
ترکیب مجمع عمومی:
مجمع عمومی شرکت سهامی مخابرات استانها از صاحبان سهام مخابرات بشرح زیرتشکیل می شود.
• وزیر پست وتلگراف وتلفن (رئیس مجمع عمومی)
• رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت مخابرات ایران (عضومجمع)
• اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران (اعضای مجمع)

ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل:
هیأت مدیره شرکت سهامی مخابرات استان تهران از یک نفر رئیس که سمت مدیرعامل را نیز دارد و دو عضو اصلی ویک عضو علی البدل تشکیل می گردد. اعضاء و رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت توسط رئیس مجمع عمومی (وزیر پست وتلگراف وتلفن) برای مدت ۲ سال منصوب می شوند و تا اعضاء و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل جدید انتخاب نشده اند در سمت خود باقی می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع است.
وظیفه بازرس(حسابرس)شرکت برعهده سازمان حسابرسی است که در اجرای قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه آن اقدام می نماید.
 ب:تاریخچه مخابرات
تاریخچه تشکیل شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی و تغییر نام آن به شرکت ارتباطات زیرساخت در سال ۶۸ اساسنامه جدید شرکت با عنوان شرکت طرح و توسعه تلفن ایران در مجمع عمومی فوق العاده تصویب شد.
در سال ۷۸ با هدف متمرکز کردن فعالیت‌های مخابراتی در طراحی و اجرای شبکه‌های مخابراتی داخل و خارج از کشور و اصلاح بخشی از اساسنامه و تغییر نام شرکت سرانجام در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۵/۱۰/۷۸ اساسنامه جدید مورد تصویب قرار گرفت و نام آن به شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی تغییر نام یافت.
نهایتاً براساس مصوبه شماره ۷۶۰۱۶/۱۹۰۱ شورای عالی اداری در تاریخ ۲۴/۴/۸۲ شرکت سهامی طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی به شرکت ارتباطات زیرساخت تغییر نام داده شد.
ج:اساسنامه شرکت ارتباطات
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : شرکت مخابرات
الف:کلیات
۱- تاریخ تأسیس شرکت
۲- شخصیت حقوقی شرکت
۳- اهداف کلان شرکت
۴- مأموریت
۵- سیاستها و خط مشی
۶- ارکان و تشکیلات کلی شرکت
۷- ترکیب مجمع عمومی
۸- ترکیب هیأت مدیره و مدیر عامل:
ج: اساسنامه شرکت ارتباطات
فصل اول: کلیات
فصل دوم: موضوع فعالیت و وظایف شرکت
فصل سوم: ارکان شرکت
فصل چهارم: امور مالی
د: اهم وظایف شرکت ارتباطات زیرساخت
ه: چارت سازمانی
و: توانمندی های فنی و تجهیزاتی شرکت مخابرات
مراکز تلفنی:
۱-مراکز شهری
۲-مراکز بین شهری
۳-مراکز بین الملل
ز:سیستم های انتقال
۱- فیبر نوری
فیبر نوری در ایران
مهمترین مقاله های فیبرنوری ایران
۱- مقاله TAE
۲- مقاله جاسک – فجیره
۳- مقاله فیبرنوری برنامه پنج ساله اول، دوم و سوم
۲- مایکروویو
ح: کدهای خدماتی
۱- کدهای خدماتی شهری
۲- کدهای خدمات بین شهری
۳-رومینگ بین الملل
ط:فناوری جدید
ی:عملکرد شرکت ارتباطات زیر ساخت
بخش دوم: امور مشترکین
محلهای ارائه خدمت
توصیه ها و توضیحات
تاریخ تأسیس شرکتاین فایل کاملا اصلاح  شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)    
تعداد صفحات : ۲۰

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته برق
در قالب فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 22 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]