کوچه ی بی نام
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

تحلیل کوچه ی بی نام

کوچه ی بی نام دانلود تحقیق تحلیل کوچه ی بی نام کوچه بی نام در ایران ما بر عکس فرنگستان که امروز دیگر مردم شهر نشینش عموما اجاره نشین هستند اغلب خانواده ها پشت اندر پشت در همان شهر و همان محله و همان کوچه و همان خانه بزرگ شده همانجا نشو و نما ی یافته اند در شهرهای فرنگستان اهل یک محله که جای خود دارد ولی حتی مردم یک کوچه و یک گذر و از آن هم بالاتر حتی سکنه طبقات مختلفه یک عمارت و همسایگان دیوار به دیوار اصلا همدیگر را نمی شناسند. در ایران بر عکس قضیه به طور کلی طور دیگر است و از آنجایی که مشت نمونه خروار است میخواهم قصه کوچکی را که خانواده خودم در آن منزل داشت ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید