هدف فرهنگ سازمانی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه استاندارد هدف سازمانی

هدف فرهنگ سازمانی پرسشنامه  استاندارد هدف سازمانی پرسشنامه استاندارد اهداف سازمانی، توسط اسلامی (۱۳۹۳) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای ۸ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (اهداف تعیین شده از طرف مافوق تا چه اندازه برای شما  قابل قبول است ؟) به سنجش اهداف سازمانی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه هدف سازمانی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه  هدف سازمانی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل) پایایی ابزار جمع آوری داده قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید