مصرف قابل توجه کود ازته همراه با مصرف ناچیز کود فسفره
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود پاورپوینت فسفر

مصرف قابل توجه کود ازته همراه با مصرف ناچیز کود فسفره دانلود پاورپوینت فسفر کمبود فسفر Phosphorous Deficiency نقش فسفر در گیاه برنج - اثر عمده در ذخیره انرژی و انتقال آن - استحکام دیواره سلولی - توسعه پنجه‌زنی و گسترش ریشه - تسریع در گلدهی و رسیدن دانه - فسفر جزء اصلی آدونوزین‌تری فسفات- نوکلئوتیدها- نوکلئیک اسید و فسفولیپیدها می‌باشد. علائم کمبود - بازماندن از رشد و تطویل ساقه - کاهش پنجه‌زنی - برگها، خصوصاً برگهای قدیمی باریک، کوتاه، عمودی و به رنگ سبزتیره نمایان می‌شوند. - ساقه‌ها باریک، رشد و توسعه گیاه بسیار کُند می‌شود. - تعداد برگها، خوشه‌ها و تعداد دانه در هرخوشه کاهش می یابد - برگهای جوان، ظاهری سالم داشته ولی برگهای قدیمی قهوه‌ای شده و می‌میرند. - اگر ارقام برنج از نوعی باشند که تمایل به تولید رنگدانه آنتوسیانین داشته باشند رنگهای قرمز و ارغوانی ممکن است توسعه یابد. - اگر ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید