صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

علائم تب کریمه کنگو و راههای انتقال آن

راه های انتقال تب کریمه کنگو تب کریمه کنگو یک تب ویروسیست که عامل اصلی آن کنه می باشد و می تواند باعث مرگ شود و واکسنی برای جلوگیری از آن هنوز وجود ندارد. تب کریمه کنگو و آنچه باید در مورد این بیمار بدانید بیماری تب کریمه کنگو موجب شیوع شدید تب ویروسی می شود. تب کریمه کنگو تا 40 درصد مرگ و میر را افزایش می دهد.این ویروس در درجه اول به مردم از کنه و حیوانات احشام منتقل می شود. انتقال انسان به انسان می تواند ناشی از تماس نزدیک با خون، ترشحات، ارگان ها یا سایر مایعات بدن افراد آلوده باشد. بیماری تب کریمه کنگو، در کشورهای بالکان، خاورمیانه و آسیا، در کشورهای جنوبی 50 اُمین کشورهای مدار شمال موازی است.هیچ واکسنی برای مردم یا ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید