درمان دیابت نوع 1
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود پاورپوینت دیابت نوع یک I (IDDM)

درمان دیابت نوع 1 دانلود پاورپوینت دیابت نوع یک I (IDDM) PowerPoint Diabetes دیابت نقص در ترشح انسولین گروهی از بیماری های متابلیک می باشد هیپر گلیسمی نقص در عملکرد انسولین اسامی دیگر Immune-mediated diabetes. insulin dependent diabetes type 1 diabetes juvenile-onset diabetes این نوع دیابت 5-10% افراد دیابتی را تشکیل می دهد این بیماری خودایمن در نتیجه ترکیبی از: عوامل مستعد کننده ژنتیکی محرک های محیطی فراوان عوامل ایمنولوژیک شکل می گیرد. یک بیو مارکر، ویژگی است که به عنوان یک نشانگربرای شناسایی: پروسه های طبیعی بیولوژیک پروسه های بیماریزا پاسخ نسبت به دارو بیومارکرها از چند نظرابزار مفیدی برای تحقیق در باره دیابت نوع 1هستند. الف) روشن شدن پاتوژنز بیماری ب) پیش گویی خطر ج) مانیتورینگ درمان آبشاری از آسیب های مولکولی ، سلولی و متابولومیک در پیدایش یک بیماری دخیل هستند که هرکدام از این آسیب ها می توانند منبعی از انواع بیومارکرها باشند در رابطه ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید

پاورپوینت استراتژی درمان دیابت تیپ دو

درمان دیابت نوع 1 دانلود پاورپوینت استراتژی درمان دیابت تیپ دو PowerPoint ppt استراتژی درمان دیابت تیپ دو: آموزش بیمار، درمان تغذیه ایی – طبی (MNT) فعالیت بدنی و درمان دارویی اصول درمانی همه بیماران دیابتی را تشکیل می دهد آموزش بیمار : 1- افراد دیابتی باید آموزش های لازم در ارتباط با جنبه های مختلف درمانی بیماری خود را دریافت نمایند. (1) 2- هدف آموزش، تغییر رفتار و ایجاد بینش بیمار محور بوده، بطوریکه بیمار مسئولیت درمان خود را بعهده بگیرد. (1) 3- آموزش های مربوط به دیابت توسط پزشک، پرستار آموزش دیده در زمینه دیابت (در صورت امکان) یا هریک از اعضای کادر بهداشتی درمانی در مراکز بهداشتی درمانی بنابر صلاحدید پزشک مسئول مرکز انجام شود. (1) اهداف MNT: الف) هدف از اجرای MNT در دیابت تیپ 2، بهبود کنترل قند خون از ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید