دانلود کتاب دیوان اشعار محتشم کاشانی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی

دانلود کتاب دیوان اشعار محتشم کاشانی مقاله سیمای جامعه ایران در اشعار محتشم کاشانی شرح مختصر: ایران در عصر صفوی نسبت به دیگر قرون گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شد که آن را می توان ناشی از عملکرد شاهان این عصر در رسمی کردن مذهب تشیع دانست. به واقع با اعلام و اجرای این حکم تمامی مسائل ایران تحت تأثیر قرار گرفت و به واسطه آن چهره ای تازه به خود گرفت. به عنوان مثال در زمینه فرهنگی دیگر خبری از اشعار مدحی و عاشقانه نبود چرا که شاهان، سرودن چنین اشعاری را منع کرده بودند و آنان را به سمت اشعار مدحـی در وصف ائمه اطهار سوق و گـرایش می دادند و برای چنین اشعاری صله پرداخت می کردند. بر اثر تغییر حکومت و تحوّل در ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید