صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود پاورپوینت تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت – 56 اسلاید

تکالیف اداری کارمندان دانلود پاورپوینت تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت - 56 اسلاید ماده 85 : دستگاههای اجرایی مکلفند در چهار چوپ بودجه های مصوب و آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان ، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند . ماده 86 : دستگاههای اجرایی مکلفند در ایجاد محیط مناسب کار و تامین شرایط بهداشتی وایمنی برای کارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند. متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید