اثر عمده در ذخیره انرژی و انتقال آن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود پاورپوینت فسفر

اثر عمده در ذخیره انرژی و انتقال آن دانلود پاورپوینت فسفر کمبود فسفر Phosphorous Deficiency نقش فسفر در گیاه برنج - اثر عمده در ذخیره انرژی و انتقال آن - استحکام دیواره سلولی - توسعه پنجه‌زنی و گسترش ریشه - تسریع در گلدهی و رسیدن دانه - فسفر جزء اصلی آدونوزین‌تری فسفات- نوکلئوتیدها- نوکلئیک اسید و فسفولیپیدها می‌باشد. علائم کمبود - بازماندن از رشد و تطویل ساقه - کاهش پنجه‌زنی - برگها، خصوصاً برگهای قدیمی باریک، کوتاه، عمودی و به رنگ سبزتیره نمایان می‌شوند. - ساقه‌ها باریک، رشد و توسعه گیاه بسیار کُند می‌شود. - تعداد برگها، خوشه‌ها و تعداد دانه در هرخوشه کاهش می یابد - برگهای جوان، ظاهری سالم داشته ولی برگهای قدیمی قهوه‌ای شده و می‌میرند. - اگر ارقام برنج از نوعی باشند که تمایل به تولید رنگدانه آنتوسیانین داشته باشند رنگهای قرمز و ارغوانی ممکن است توسعه یابد. - اگر ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید