ابراهیم اقلیدسی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله زندگینامه ابوالحسن احمد بن ابراهیم اقلیدسی

ابراهیم اقلیدسی دانلود مقاله زندگینامه ابوالحسن احمد بن ابراهیم اقلیدسی یک مقاله کامل ورد شامل ۶صفحه و قابل ویرایش مقدمه در هیچ کتاب مأخذی نام اقلیدسی نیامده است و فقط از تنها نسخه کتابش به نام کتاب الفصول فی الحساب الهندی (استانبول، ینی جمع، ۸۰۲) شناخته می‌شود، که در سرلوحه آن نام مؤلف آمده و نوشته شده که کتاب در دمشق به سال ۳۴۱/۹۵۲-۹۵۳ به رشته تحریر درآمده است. نسخه‌ خطی موجود رد ۵۵۲/۱۱۵۷ رونویس شده است. مولف در مقدمه‌ کتاب می‌گوید که سفر بسیار کرده، و هر کتابی در حساب هندی را که به دست آورده خوانده، و از هر ریاضیدان سرشناسی که دیده چیزی آموخته است

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید