آیا دیابت نوع 1 درمان می شود
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود پاورپوینت دیابت نوع یک I (IDDM)

آیا دیابت نوع 1 درمان می شود دانلود پاورپوینت دیابت نوع یک I (IDDM) PowerPoint Diabetes دیابت نقص در ترشح انسولین گروهی از بیماری های متابلیک می باشد هیپر گلیسمی نقص در عملکرد انسولین اسامی دیگر Immune-mediated diabetes. insulin dependent diabetes type 1 diabetes juvenile-onset diabetes این نوع دیابت 5-10% افراد دیابتی را تشکیل می دهد این بیماری خودایمن در نتیجه ترکیبی از: عوامل مستعد کننده ژنتیکی محرک های محیطی فراوان عوامل ایمنولوژیک شکل می گیرد. یک بیو مارکر، ویژگی است که به عنوان یک نشانگربرای شناسایی: پروسه های طبیعی بیولوژیک پروسه های بیماریزا پاسخ نسبت به دارو بیومارکرها از چند نظرابزار مفیدی برای تحقیق در باره دیابت نوع 1هستند. الف) روشن شدن پاتوژنز بیماری ب) پیش گویی خطر ج) مانیتورینگ درمان آبشاری از آسیب های مولکولی ، سلولی و متابولومیک در پیدایش یک بیماری دخیل هستند که هرکدام از این آسیب ها می توانند منبعی از انواع بیومارکرها باشند در رابطه ...

برای توضیحات بیشتر و دانلود اینجا کلیک کنید