دانلود رساله بازآفرینی شهرداری منطقه ۲ تهران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود رساله بازآفرینی شهرداری منطقه ۲ تهران

دانلود رساله بازآفرینی شهرداری منطقه ۲ تهران

دانلود رساله بازآفرینی شهرداری منطقه ۲ تهران

چکیده
از زمانی که انسانها با هم بودن را تجربه نمودند و اجتماع را به وجود اوردند نیاز به نیرویی برای کنترل اجتماع را احساس کردند.

با گسترش جوامع انسانی و پیدایش شهر روشهای متفاوتی برای اداره ی شهرها بکار گرفته شده است. روشی که در هر جامعه استفاده میشود بیانکر رابطه ی مردم و حکومت است. در حکومت های استبدادی مردم کنار گذاشته میشوند و در جوامع دموکراتیک مشارکت را تجربه میکنند.

گسترش شهر نشینی و به دنبال ان مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش توجه به راهبرد ها و چاره های سودمند برای بهتر ساختن محیط زندگی شهروندان را ضروری ساخته است.محیطی که از خانه شروع میشود و به همراه شهروندان به نقاط مختلف شهر سفر می کند و آن را فرا می گیرد….
و ………..

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: مـــــروری بر سیر پیدایش شهرداری.. ۳

مقدمه. ۳

سیر پیدایش شهرداری جهان: ۳

۳-۱) سیر پیدایش شهرداری در ایران: ۴

۴-۱) مدیریت شهری در دوران باستان: ۶

۵-۱) مدیریت شهری در دوران اسلامی: ۸

۶-۱) مدیریت شهری پس از مشروطیت: ۱۱

۲-۶-۱) قانون تشـــکیل وظایف و انتخـــاب شوراهای اســـلامی و انتخاب شـــهردار: ۱۲

فصل دوم: مفهــــــوم شهرداری.. ۱۴

۱-۲) تعریف شهرداری: ۱۴

۱-۱-۲) محدودۀ شهر: ۱۴

۲-۱-۲) سازمان شهرداری: ۱۴

۳-۱-۲) شهردار: ۱۵

۲-۲) وظایف شهرداری: ۱۵

۳-۲) وظایف مدیریت شهری در کلان شهر ها: ۱۶

۴-۲) اهــداف مدیریت شـــهری در ایران: ۱۸

۵-۲) هدف گذاری از سوی شهرداری ها : ۱۹

فصل سوم: نمــــونه های موردی.. ۲۱

۱-۳) مقدمه نمونه موردی: ۲۱

۲-۳) شهرداری توبرکوری: ۲۱

۳-۳) شهرداری منطقه ۲ : ۲۵

۴-۳) شهرداری منطقه ۵: ۲۷

۵-۳) شهرداری منطقه ۱۶ تهران: ۳۰

فصل چهارم: شناخت فضاها و عملکردها ۳۵

۱-۴) برنامه فیزیکی: ۳۵

۴-۴) ابعاد شبکه ی طراحی: ۴۳

۲-۴-۴) تعداد افراد ساکن برای اندازه های مختلف دفتری.. ۴۴

فصل پنجم: شناخت بستر طراحـــــی. ۵۲

۱-۵) در مقیاس شهـــــر: ۵۲

۲-۵) در مقیاس منطقـــــه: ۵۹

. ۱-۲-۲-۵) ساختارها و عناصر طبیعی. ۶۰

۲-۲-۲-۵) ساختارها و عناصر مصنوعی. ۶۱

۳-۲-۲-۵) عناصر تاثیر گذار بر بافت یا عناصر ساختاری.. ۶۱

۳-۵) در مقیــــــاس سایت: ۶۷

فصل ششــم: فرآیند طـــــراحی. ۷۶

۱-۶) نیاز های برنامه فیزیکی. ۷۶

۲-۶) ارتباط فضاها: ۸۱

۳-۶) ایده ی اسقرار فضــــاها و عمـــلکرد ها: ۸۳

۴-۶) شکل گیری ایده ی حجمی: ۸۴

فهرست منابع: ۸۷

این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن ۹۰ صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن office2010 به بالا باز کنید


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 90 | فرمت فایل : word

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]