صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  گزارش کارآموزی حسابداری، شرکت ماراب ماهبد

گزارش کارآموزی حسابداری، شرکت ماراب ماهبد

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ماراب ماهبد (رشته حسابداری)

گزارش کارآموزی حسابداری شرکت ماراب ماهبد (مقاله کارورزی رشته حسابداری) در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۵۴ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

پیشگفتار
گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوردن اطلاعات دقیق و وسیع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر، به تدوین اصول و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف در چند دهه اخیر انجامیده است. این روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابدرای، که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری توسط پژوهشگران و مراجع حفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهایی جامع در زمینه چگونگی برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای ثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل تدوین چنین استانداردهایی همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگیهای قابلیت مقایسه و مفید و مناسب بودن اطلاعات و گزارشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر شود.
در دو دهه اخیر انجمنهای حرفه ای حسابداری استانداردهای جامعی، به ویژه در زمینه های حسابداری مالی و حسابرسی، تدوین و منتشر کرده اند که کما بیش کلیه جنبه های حسابداری را به نظم در می آورد.
برای آن که به نوبه خود، زمینه تدوین استانداردهای ملی حسابداری را در ایران فراهم آوریم، تا کنون تعدادی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی را ترجمه و در اختیار همکاران علاقه مند قرار داده ایم. اما غالباً مشکل همکاران در استفاده از این استانداردها فقدان منابع و کتابهایی بوده است که روشهای نوین حسابداری را به تفصیل و با امعان نظر و توجه کافی به استانداردهای رایج، به بحث گذاشته باشد. از این رو، در جهت رفع این مشکل بر آن شدیم تا مجموعه ای از موضوعات حسابداری مالی- سطح میانی (Intcrmediate Accounting) را به صورت نشریات جداگانه ای تهیه و منتشر کنیم و امیدواریم که ادامه کار، به تدوین مجموعه کاملی از حسابداری مالی بیانجامد.

مقدمه
وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است، زیرا معرف قدرت خرید عمومی است که غالباً در مبادلات اقتصادی وسیله قرار می گیرد و برای تحصیل منابع دیگر بکار گرفته می شود. واحدهای انتفاعی منابع مورد نیاز در قبال دریافت وجه نقد بفروش می رسانند. سود سهام غالباً به شکل وجه نقد پرداخت می شود.
اکثر اندازه گیریها در حسابداری نیز مبتنی بر جریان گذشته، حال یا آینده وجه نقد است. درآمدها عموماً برحسب خالص وجه نقدی که انتظار می رود از محل فروش کالا یا ارائه خدمات دریافت گردد، اندازه گیری می شود. هزینه ها نیز بر حسب وجه نقد پرداخت شده یا وجه نقدی که انتظار می رود در قبال خرید کالا یا دریافت خدمات پرداخت گردد اندازه گیری می شود. نهایت این که اندازه گیری تئوریک منابع اقتصادی و تعهدات واحدهای انتفاعی نیز به شدت بر جریان واقعی یا پیش بینی شده وجه نقد مبتنی است.
جریانهای ورود وجه نقد به یک واحد انتفاعی و جریانهای خروج وجه نقد از آن واحد جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیریها و قضاوتهای سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروههای عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی درباره آن واحد انتفاعی را تشکیل می دهد. به بیان دیگر، توان و قابلیت دسترسی یک واحد انتفاعی به وجه نقد، یکی از مبانی مهم برای تصمیم گیری و قضاوت درباره آن واحد است. گروههای عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی برای قضاوت درباره چشم انداز آتی گردش وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تاثیر رویدادها و فعالیتهایی توجه می کنند که به ورود وجه نقد به آن واحد انتفاعی یا خروج وجه نقد از آن واحد منجر می شود. سرمایه گذاران همواره به خرید سهام آن گروه از واحدهای انتفاعی که گردش وجوه نقد غنی دارند، علاقه نشان می دهند و از سرمایه گذاری در آن گروه از واحدهای انتفاعی که فاقد وجه نقد آزاد هستند، پرهیز می کنند. منظور از وجه نقد آزاد، وجه نقدی است که پس از انجام مخارج عملیاتی و سرمایه ای و پوشش پرداختهای مربوط به بدهیها باقی می ماند. وجه نقد آزاد را می توان برای پرداخت سود سهام، گسترش واحد انتفاعی، تحصیل واحدهای انتفاعی دیگر با سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار سایر واحدهای انتفاعی بکار گرفت چنانچه کمبود وجه نقد وجود داشته باشد این کمبود ناگزیر باید با استقراض، افزایش سرمایه یا حتی در پاره ای اوقات با دریافت سوبسید از دولت برطرف شود. فراهم کنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی نیز برای گردش وجوه نقد این گونه واحدهای انتفاعی اهمیت خاص قائلند.
از سوی دیگر، یکی از هدفهای مدیریت هر واحد انتفاعی، ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است. مدیریت در قبال طرح ریزی در این مورد که چگونه و چه موقع وجه نقد مورد نیاز تامین و بکار گرفته شود، مسئولیت دارد. مثلاً چنانچه احتمال رود مبلغ نیازهای نقدی بیش از منابع تامین وجه نقد است، مدیریت باید نسبت به این که چه باید کرد، تصمیم گیری کند. این تصمیم گیری در برخی مواقع ممکن است به شکل تامین مالی از طریق استقراض، افزایش سرمایه، فروش برخی از دارییها یا حتی واگذاری بخشی از واحد انتفاعی، به اجراء گذاشته شود. در پاره ای اوقات نیز این تصمیم می تواند به صورت کاهش یا حذف برخی از فعالیتهای طرح ریزی شده از طریق تجدید نظر در برنامه های عملیاتی، اجرا شود. در هر حال، تصمیم گیری مدیریت به هر شکل که باشد، هدف، ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی است.
سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر گروههای استفاده کننده از اطلاعات مالی نیز از اهمیت تصمیم گیری مدیریت در زمینه ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی آگاهی دارند و می دانند که وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی به واحد انتفاعی وارد و برای اجرای عملیات، توزیع سود سهام، باز پرداخت بدهیها و یا گسترش واحد انتفاعی مصرف می شود. علل ورود وجه نقد به واحد انتفاعی و علل خروج وجه نقد از آن در واقع بازتاب تصمیم گیریهای مدیریت در مورد برنامه ریزیهای کوتاه و بلند مدت عملیاتی و طرحهای سرمایه گذاری و تامین مالی واحد انتفاعی است.

در برنامه ریزیهای بلند مدت، مدیریت مایل است بداند آیا عملیات واحد انتفاعی
می تواند برای تحصیل داراییهای سرمایه ای و مولد و واریز بدهیهای بلند مدت در سررسید، وجه نقد کافی فراهم آورد. مدیریت در برنامه ریزیهای کوتاه مدت مایل است بداند برای اجرای عملیات، پرداخت سود سهام و واریز بدهیهایی که سررسید
آنها نزدیک است آیا وجه نقد کافی در دسترس خواهد داشت. تنها با برنامه ریزیهای دقیق می توان نسبت به امکان دسترسی بموقع به وجه نقد کافی جهت ایفای تعهدات و نگهداری وجه نقد ضروری به عنوان موجودی در دسترس، اطمینان حاصل کرد.

هدفهای گزارشگری مالی و صورت گردش وجوه نقد
واحدهای انتفاعی وجوه نقد خود را اساساً به خاطر دستیابی به وجوه نقد بیشتر، در منابع غیر نقدی سرمایه گذاری می کنند. آزمون موفقیت یا شکست عملیات یک واحد انتفاعی را در بلند مدت میزان فزونی یا کاستی وجوه نقد برگشت شده از سرمایه گذاری نسبت به وجوه نقد بکار رفته در سرمایه گذاری نشان می دهد. اگرچه سطح قیمتهای بازار سهام یک واحد انتفاعی تحت تاثیر عوامل گوناگونی نظیر شرایط کلی اقتصاد، نرخهای بازده بازار، روحیات حاکم بر بازار سرمایه گذاری و امثالهم قرار دارد که همه این عوامل مختص یک واحد انتفاعی مشخص نیست، اما ارزیابی موفقیت مورد انتظار از یک واحد انتفاعی در بوجود آوردن گردش مساعد وجوه نقد نیز یکی ازعوامل مهم و موثر برقیمتهای نسبی بازار سهام آن واحدانتفاعی محسوب می شود.
سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان عمده اطلاعات مالی به خاطر شکل دهی به انتظارات منطقی خود از دور نمای دریافتهای نقدی و ارزیابی مخاطراتی که ممکن است باعث شود مبلغ یا زمان بندی این دریافتها با انتظاراتشان متفاوت شود، به اطلاعاتی نیاز دارند که بتوانند آنان را در ارزیابی دورنمای گردش وجوه نقد واحد انتفاعی که در آن و…………

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
هدفهای گزارشگری مالی و صورت گردش وجوه نقد
صورت گردش وجوه نقد و ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
ارتباط صورت گردش وجوه نقد با سایر صورتهای مالی اساسی
فعالیتهای سرمایه گذاری و تامین مالی غیر موثر بر موجودی نقد
وجه نقد و شبه نقد
گردش وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی: روشهای محاسبه
روش مستقیم
روش غیر مستقیم
صورت‌ جریان‌ وجوه نقد
مقدمه
دامنه‌ کاربرد
تعاریف
وجه نقد
طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد


تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]