مقاله اثر ریتم شبانه روزی بر عملکرد بی هوازی (تربیت بدنی)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » تربیت بدنی  »  مقاله اثر ریتم شبانه روزی بر عملکرد بی هوازی (تربیت بدنی)

مقاله اثر ریتم شبانه روزی بر عملکرد بی هوازی (تربیت بدنی)

دانلود مقاله اثر ریتم شبانه روزی بر عملکرد بی هوازی (تربیت بدنی)
تأثیر ریتم شبانه‌روزی روی عملکرد بی‌هوازی از دیرباز مورد توجه فیزیولوژیستهای ورزشی بوده است در بعضی از موارد تأثیر عامل ذکر شده معنی‌دار بوده و در بعضی موارد تفاوت‌های کشف شده معنی‌دار نبوده است.
در بعضی موارد حساسیت تست‌های مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد بی‌هوازی بررسی شده است.
همچنین تعیین تأثیر ریتم شبانه‌روزی روی اجرای بی‌هوازی در رشته‌های مختلف ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است.
ریتم شبانه‌روزی تغییراتی را در فعالیتهای فیزیولوژیکی طی یک دوره ۲۴ ساعتی بوجود می‌آورد.
(minors and waterhouse 1981) بیشترین تفاوتهای مشاهده شده در دمای مرکزی بدن (Akersted 1979) ضربان قلب (HR, Reilly etal 1984)- اکسیژن مصرفی
(VO2, Reilly and Brooks 1982, Giacomoniet al 1999) و تهویه ریوی
(VE, Reilly and Brooks 1982)- آستانه لاکتات که به عنوان نقطه‌ای که لاکتات خون بطور توانی با شدت تمرین افزایش می‌یابد تعریف می‌شود. (۱۰) (Yeh ea al 1983) اگر یک ریتم شبانه‌روزی برای پاسخ لاکتات خون به ورزش وجود داشته باشد. آن ممکن است بوسیله افزایش در فعالیت کاتکولامین‌ها تشریح شود. همانطور که بوسیله Deschenes و همکارانش پیشنهاد شده از آنجائیکه کاتاکولامین‌ها خصوصاً آدرنالین الگوهای بسیار مشابهی در پاسخ به تمرین بعنوان این یافته‌ها برای لاکتات خون، دنبال می‌کنند (۱۰)(Mazzeo and Marshall 1989).

یک توضیح برای ریتم‌ شبانه‌روزی هر غلظت لاکتات خون بوسیله Dalton و همکارانش توضیح داده شده که آن ممکن است در اثر تغییرات شبانه‌روزی در دمای مرکزی بدن باشد یک افزایش در دمای بدن فعالیت آنزیمهایی همانند فسفوفروکتوکیناز و لاکتات دهیدروژناز را افزایش دهد که می‌تواند در مقابل تولید لاکتات را طی تمرینات افزایش دهد.
به طور یقین اینکه آیا یک ریتم شبانه‌روزی برای غلظت لاکتات خون در پاسخ به تمرین وجود دارد یا اینکه شدت تمرین در آستانه لاکتات با ریتم شبانه‌روزی تغییر می‌کند، برقرار نشده است (۱۰) (Reilly and Brooks 1982).
اگر چه تأثیر ریتم شبانه‌روزی روی VO2 Kinetics و پاسخ لاکتات به تمرینات شبیه قبلاً گزارش شده تأثیر ریتم شبانه‌روزی روی ارتباط بین لاکتات و پاسخ تهویه‌ای کمتر شناخته شده است. بنابراین برخی از تضادهای درباره ارتباط بین پاسخهای تهویه‌ای و لاکتات که در مطالعات قبلی مشاهده شده ممکن است با ریتم شبانه‌روزی ارتباط داشته باشد. هدف بازرسی تأثیر ریتم شبانه‌روزی روی ارتباط بین اندازه‌گیری در آستانه تهویه‌ای در مقایسه با آستانه لاکتات است. (۱۱) در ریتم شبانه‌روزی طبق جدول شماره ۱ آستانه تهویه‌ای و آستانه لاکتات در زمانهای مختلف روز ناشی تغییرات در متغیرهای مربوط به آنها است.


قیمت فایل : 1000 تومان | تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,