دانلود مقاله مدیریت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  دانلود مقاله مدیریت

دانلود مقاله مدیریت

Paper management

دانلود مقاله مدیریت

مقدمه‎
ظهور سازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های‎ ‎بارز تمدن بشری است‎ .
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و‎ ‎ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر ‏روز بر تکامل و‎ ‎توسعه‎ ‎این سازمانها افزوده می شود .بدیهی‎ ‎است هر سازمان اجتماعی برای نیل به ‏اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند‎ ‎نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در ‏هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن‎ ‎مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای‎ ‎اقتصادی و‎ ‎تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد‎ ‎یا افرادی ‏بیشترین خوشی و اسایش را به بوجود اورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل‎ ‎نتایج ان است نه ‏شیوه انجام ان عمل‎

تعریف مدیریت‎
مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی‎ ‎وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع ‏وامکانات هدایت و کنترل است که برای‎ ‎دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد ‏قبول صورت می گیرد‎. ‎‏ ‏
واقعا‎ ‎باید گفت ؛که در ابتدا انسانها درباره مدیریت چقدر میدانند؟دانش مدیریت تا چه حد‎ ‎علمی است ‏و آیا مدیریت علم است یا هنر؟ بخشی از مدیریت را میتوان از طریق مدریت‎ ‎آموزش فرا گرفت و ‏بخشی دیگررا ضمن کار باید آموخت در واقع بخشی را که با آموزش فرا‎ ‎گرفته می شود علم ‏مدیریت است . و بخشی را که موجب به کار بستن اندوختها در شرایط‎ ‎گوناگون می شود هنر ‏مدیریت می نامند. «به عبارتی دیگر سخن علم دانستن است و هنر‎ ‎توانستن‎

نظریه نقشهای مدیریتی‎ ‎
جدیدترین نظریه مدیریت نظریه نقشهای مدیری است‎ ‎اساس این نظریه این است که آنچه را مدیر ‏انجام میدهد باید ملاحظه نمود و بر پایه‎ ‎چنین ملاحظاتی فعالیتها یا نقشهای مدیری را معین کرد . ‏آدیزس‎ (adizes ) ‎با مطالعه‎ ‎مدیریت برای اداره موثرهر سازمان چهارنقش « مدیر تولید ـ اجرای ‏ـ ابداعی و ترکیبی‎ » ‎را لازم میداند هر یک از این نقشهای مدیری با یکی از خرده سیستم و یک ‏سیستم اجتماعی‎ ‎ارتباط دارد . زیرا هر نوع سازمانی خواه بازرگانی،صنعتی یا اداری یک سیستم ‏اجتماعی است و‎ ‎بیشتر خرده سیستم های اجتماعی مرکب از خرده سیستم های به هم پیوسته ‏زیادی هستند‎ . ‎که شامل خرده سیستم های انسانی ، اجتماعی ، اداری ، ساختاری ، اطلاعاتی ، ‏تصمیم‎ ‎گیری و‎ ‎تکنولوژی‎ ‎اقتصادی است . ادریزس این چنین‎ ‎استدلال می کند که به طور کامل ‏هر چهار نقش را ایفا کنند و هیچ گونه سبک مدیری غلط‎ ‎نداشته باشند اندکند زیرا چنین مدیری ‏باید تکنسینی عالی ، رئیس ،مبتکر و نیز ترکیب‎ ‎کننده باشد. هر مدیری با توجه به نوع کار سطح ‏سازمان و شرایط محیطی به درجاتی از‎ ‎مهارتها ی مدیری نیاز دارد . مدیریت به شکل یک هرم ‏است که در پایین ان عالی ،در وسط‎ ‎میانی ، در بالا عملیاتی ؛مدیران عملیاتی ،این مدیران سرشان ‏بسیارشلوغ است و مراجعه‎ ‎مکرر افراد موجب انقطاع کارشان می شود . و اغلب مجبورند برای نظارت ‏در رفت وامد‎ ‎باشند و برای پرسنل خود ماموریتهای کاری خاص تعیین کنند وبا برنامه عملیاتی ‏تفصیلی‎ ‎کوتاه مدت طرح ریزی کنند‎

فهرست مطالب :‏
عنوان : ‏صفحه :‏
مقدمه ‏ ‏ ‏ ‏ ۱‏
تعریف مدیریت ‏ ‏ ۱ ‏
نظریه نقش های مدیریتی ‏ ‏ ۲ ‏
خلاقیت مدیران ‏ ۳ ‏
چه کسی خلاقیت و نو آوری می کند ‏ ‏ ۳‏
مدیریت موفق و مؤثر ‏ ۴‏
چگونه می توان مدیر موفق و مؤثری بود ‏ ۴‏
برنامه ریزی ‏۵‏
تعریف برنامه ریزی ‏ ۵‏
فلسفه و ضرورت برنامه ریزی ‏ ‏ ۵‏
سازماندهی ‏ ‏ ۵ ‏
تعریف سازماندهی ‏ ۶ ‏
انواع مختلف سازماندهی ‏ ‏ ۶ ‏
تعریف سازمان رسمی ‏ ‏ ۶‏
تعریف سازمان غیر رسمی ‏ ‏ ۷‏
وظایف مدیریت ‏ ‏ ۷‏
روند تکامل مدیریت ‏ ‏ ۱۰ ‏
رویکردهای کلاسیک ‏۱۱‏
اصل مدیریتی فایول بدین شرح اند ‏ ‏ ۱۳‏
رویکردهای نوین ‏ ‏ ۱۵‏
مدیریت کنترل کیفیت جامع ‏ ‏ ۱۷‏
تعریف گروهها ی کنترل کیفیت ‏ ‏ ۱۸‏
کیفیت ‏ ‏۲۲‏
اصل چهارده گانه دمینگ ‏ ‏ ۲۶ ‏
جوزف جوران ‏ ‏ ۲۸ ‏
فیلیپ کرازبی ‏ ‏ ۳۱‏
نظریه اسلام در مدیریت منابع انسانی ‏ ‏ ۳۳ ‏
اهتمام به مدیریت انسانی ‏ ‏ ۳۶ ‏
مدیریت مبتنی بر رشد از دیدگاه قرآن ‏ ‏ ۳۷ ‏
مدیریت رحمانی یا رحیمانه ‏ ‏ ۳۹ ‏
نظام مدیریتی خداوند ‏ ‏ ۴۱ ‏
پردازش مدیریت رحمانی ‏ ‏ ۴۱ ‏
ویژگیهای قواعد اداری مدیریت رحمانی ‏ ‏ ۴۵ ‏
منابع ‏ ‏ ۵۷‏


قیمت فایل : 5500 تومان | تعداد صفحات : 57 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,