صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

دانلود مقاله رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی
گفتار یکم- تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
گفتار دوم- منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی
بند یکم ـ منشور ملل متحد:
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:
بند سوم ـ حقوق دریاها
گفتار سوم- شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل
بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی
گفتار یکم- پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
گفتار دوم- قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی
گفتار سوم- قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد
بخش سوم : وضعیت حقوقی قراردادی نفتی امروزین
گفتار یکم- مراحل و مدت قراردادهای نفتی جدید
گفتار دوم- قراردادهای امتیاز
گفتار سوم- قراردادهای مشارکت
مبحث اول: قراردادهای مشارکت در تولید
مبحث دوم: قراردادهای مشارکت در سود
مبحث سوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری
گفتار چهارم- قراردادهای خرید خدمت
مبحث اول- قراردادهای خرید خدمت مخاطره پذیر:
مبحث دوم- قراردادهای خرید خدمت صرف
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل
مبحث اول- خصوصیات کلی قراردادهای بیع متقابل
بند یکم: تاریخچه
بند دوم: تعریف قراردادهای بیع متقابل
بند سوم: انواع قراردادهای بیع متقابل
مبحث دوم- خصوصیات قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت
بند یکم: نکات مثبت‌حقوقی قراردادهای بیع‌متقابل برای‌کشور میزبان
بند دوم: نکات منفی حقوقی قراردادهای بیع متقابل برای کشور میزبان
مبحث سوم- قراردادهای بیع متقابل نفتی در حقوق ایران
بند یکم: منابع و متون قانونی حاکم
بند دوم: تشریفات عقدقراردادهای‌بیع‌متقابل و الزامات حقوقی‌ آن
بند سوم: آثار نفوذ اسناد بین‌المللی درقراردادهای بیع‌متقابل نفت وگاز ایران
فصل دوم: تئوری‌های حقوقی و وضعیت حقوقی قراردادهای نفتی در حقوق بین الملل
بخش یکم: تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی
گفتار یکم- نظریه قراردادهای بدون قانون
گفتار دوم – نظریه «حقوق عرفی تجاری» (Lex Mercatoria)
گفتار سوم: نظریه قراردادهای اداری
گفتار چهارم- نظریه قراردادی بین‌المللی شده Internationlized contracts
گفتار پنجم: نظریه اصول حقوق عمومی
بخش دوم: آثار حقوق بین الملل بر قراردادهای نفتی
گفتار یکم: قاعده وفای به عهد و قاعده ربوس
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه
مبحث اول: ماهیت حق بر توسعه
مبحث دوم: منابع حق بر توسعه
گفتار سوم: حاکمیت بر منابع طبیعی و تئوری بین‌المللی شدن قراردادها
گفتار چهارم : ماهیت متحول قراردادهای نفتی
نتیجه گیری:
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
فهرست دعاوی
فهرست قطعنامه ها و اسناد
الحاقات


تعداد صفحات : 144 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,