صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌ های ارتقای شغلی جوانان

سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌ های ارتقای شغلی جوانان

دانلود مقاله سازمان بین‌المللی کار- دستورالعمل مبارزه برعیله چالش‌های ارتقای شغلی جوانان

مقدمه
۱- سازمان بین المللی کار (ILO) نقش رهبری کننده بین المللی را در اشتغال جمعیت جوان در چهارچوب شبکه اشتغال جوانان دبیر کلی سازمان ملل متحد و قطعنامه هیئت کل سازمان ملل متحد درباره «ارتقای اشتغال جوانان» ایفا می کند. هم چنین این موضوع به اهداف توسعه هزار ساله سازمان ملل متحد بخصوص هدف هشتم واگذار گردید که توسعه و اجرای راهبردهای کار شایسته و مولد را برای جوانان به عنوان یک هدف در همکاری با کشورهای در حال توسعه، مد نظر قرار می دهد. این مسئولیت‌ها، انعکاسی از توافق پایدار مشارکین ILO و سازماندهی جهت ارتقای کار شایسته برای تمامی مردان و زنان جوان می باشد.

فهرست مطالب
– مقدمه
– فصل ۱- اشتغال جوانان: ظرفیت‌های بالقوه و چالش‌ها
۱٫ ۱٫ مرور کلی بر روند‌های بازار کار جوانان
۲٫ ۱٫ ظرفیت بالقوه عظیم و هزینه‌های خیلی زیاد: نیاز برای اقدام
۱٫ ۲٫ ۱٫ هزینه‌های غفلت از اشتغال جوانان
۲٫ ۲٫ ۱٫ مزایای سرمایه گذاری بر روی جوانان
۳٫ ۱٫ چرا جوانان از بازار کار محروم هستند؟ مرور کلی واقعیت‌ها
۱٫۳٫۱٫ تقاضای متراکم و رشد اقتصادی
۱٫۳٫۲٫ اندازه جوانان مرتبط، حداقل مزدها و حمایت شغلی
۱٫۳٫۳٫ تاثیرات دوره‌های کسب و کار
۱٫۳٫۴٫ موضوعات قابلیت اشتغال پذیری
۴٫ ۱٫ ایجاد مشاغل دارای کیفیت
۱٫۴٫۱٫ تضمین کیفیت مشارکین
۱٫۵٫ توانا کردن قابلیت اشتغال پذیری
۱٫۶٫ آسیب پذیری: چرا بعضی از جوانان در مقایسه با دیگران در بازار کار محروم تر هستند؟ تأثیر تبعیض و محرومیت
۱٫۷٫ صدای جوانان و نمایندگی آنان: نقش سازمانهای کارگری و کارفرمایی
۱٫۸٫ خلاصه: موضوعات اساسی
فصل ۲- ایجاد مسیر برای کار شایسته جهت جوانان: ابداعات ملی
۲٫۱٫ ایجاد مشاغل دارای کیفیت برای جوانان
۲٫۱٫۱٫ دستاورد یکپارچه، مرتبط و جامع
۲٫۱٫۲٫ ابداعات خط مشی اقتصاد کلان
۲٫۱٫۳٫ خط مشی‌های بخشی
۲٫۱٫۴٫ توانمندسازی محیط قانونمند
۲٫۱٫۵٫ ابداعات در سطح کوچک
۲٫۲٫ افزایش دادن اشتغال پذیری جوانان
۲٫۲٫۱٫ آموزش یکپارچه، تجربه کار و خدمات بازار کار
۲٫۲٫۲٫ تحصیل و آموزش فنی
۲٫۲٫۳٫ اطلاعات و خدمات بازار کار
۲٫۳٫ خلاصه مطالب: درسهای اساسی
فصل ۳-ILO ساختن راههایی برای کار شایسته جهت جوانان
۳٫۱٫ شبکه اشتغال جوانان:دادن یک شانس واقعی به جوانان درکار شایسته
۳٫۲٫ توسعه راهبردهای اشتغال جوانان از طریق دستور کار شایسته
۳٫۲٫۱٫ استانداردهای بین المللی کار و اشتغال جوانان
۳٫۲٫۲٫ گسترش دانش محوری برای اشتغال جوانان
۳٫۲٫۳٫ دفاع سازمان بین المللی کار (ILO) از اشتغال جوانان
۳٫۲٫۴٫ اشتغال جوانان: خدمات ILO برای موسسین
۳٫۳٫ ایجاد مشاغل دارای کیفیت – چشم انداز ILO
۳٫۳٫۱٫ خط مشی‌های اقتصاد کلان مبتنی بر مرکزیت اشتغال
۳٫۳٫۲٫ خط مشی‌های توسعه بخشهای اقتصادی
۳٫۳٫۳٫ مقررات بازار کار
۳٫۳٫۴٫ خط مشی‌های فعال بازار کار
۳٫۴٫ ترقی دادن قابلیت اشتغال پذیری جوانان: چشم انداز ILO
۳٫۴٫۱٫ تحصیلات و آموزش فنی
۳٫۴٫۲٫ برنامه‌های فعال آموزش بازار کار، قابلیت اشتغال‌پذیری را ترقی
می‌دهند
۳٫۴٫۳٫ مبارزه بر علیه تبعیض و محرومیت‌ها از طریق ابداعات هدفمند
۳٫۵٫ خلاصه: پیام‌های اساسی
فصل ۴- اشاره به راه پیش روی
۴٫۱٫ موضوعاتی برای بحث


تعداد صفحات : 190 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,