دانلود مقاله ژنراتور
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

دانلود مقاله ژنراتور

Generator

دانلود مقاله ژنراتور – مقاله
مقدمه :‌
صدای مختصری شنیده خواهد شد این حالت دلالت می کند که کنتاکتها بطورنرمال کار می  کنند. همچنین با قطع کردن سیم کشی کنترل از ترمینالهای رله و قراردادن یک رنگ(Bell – SET ) یا ابزار اندازه

گیری متفاوت در مدار می توان پیوستگی(CONTINUITY ) را چک کرد، متصل کردن هر یک از اینها به ترمینالهای رله، دلالت می کند. که تا وقتی که عمل کننده چک کنتاکت پائین باشد کنتاکتهای رله بسته است. طول درگیر ماگنت(MAGNET ) را چک کرده ومطمئن شوید که از گردوغبار یا کثافت، روغن و گریس، پاک باشند. کنتاکتهای نقره ای را از نظر سایش چک کننید.اگر سر نقره ای سائیده شده و فلز زیری دیده شود کنتاکتها را عوض کنید. کنتاکتهای نقره ای را جهت برطرف کردن برآمدگی ها، ترکها، خراشیدگی ها و غیره سوهان نزنید.

فهرست مطالب

 مقدمه :‌ ۱
کنتاکتهای عمومی(GENERAL – PVRPOSE ) 1
ژنراتورها(GENERATORS ) 1
کوپه های بار و کولکتور. ۲
(سپراتورهای اینرسی) ۲
پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS ) 3
« فیلترهای میانی با راندمان بالا». ۵
درب بای پاس (BY PASS – DOOR ) 6
کوپه وردی کانال ورودی و صداگیرها(SILENCERS  ) ۶
« جداکننده های رطوبت». ۷
خنک کننده های تبخیری(EVAPORATIVE- COOLERS ) 7
NOTE.. 7
« تنظیم فلوی آب ». ۸
کارکرد پمپ در وضعیت شان دان واحد ۸
« تعمیرات برنامه ریزی شده توربین ». ۸
بخش چهار. ۹
تعمیرات برنامه ریزی شده توربین. ۹
بازرسی های در حین کار واحد ۹
نگهداری از واحد ۹
کابینت کنترل(control cab ) 10
کوپه توربین. ۱۱
کلی GENERAL.. 12
ثبت اطلاعات.. ۱۳
مقادیر اولیه در محاسبه کارائی. ۱۹
ژنراتور. ۱۹
اطلاعات لرزش.. ۲۰
چک های کرنکنیگ( تنظیمات نهائی) ۲۱
بازرسی های ویژه ۲۲
اندازه گیریهای کلیرنس نوزل( در صورت نیاز) ۲۳
بازرسی های با بورسکوپ ( سند مأخذ GEK-28159) 24
مناطق بازرسی. ۲۵
NOTE.. 25
موقعیت مکانی سوراخهای دسترسی جهت بازری.. ۲۶
تجهیزات مورد نیاز. ۲۹
برنامه ریزی بازرسی با بورسکوپ.. ۲۹
NOTE.. 30
بخش ۵ پنج. ۳۲
بازرسی احتراق. ۳۲
دمونتاژ(DISASSEMBLY ) 33
روشهای بازرسی. ۴۲
(a دمونتاژ والو: ۴۳
(b روش تمیز کردن: ۴۴
(c مونتاژ: ۴۴
کلیات.. ۴۶
روش تست فشار (PRESSURE TEST) 46
بازرسی و تمیز کردن نوزل سوخت(پس از دمونتاژ) ۵۰
مونتاژ مجدد ۵۶
۱) چک فلوی هوای نوزل سوخت.. ۶۰
۲) چک فلوی سوخت مایع و الگوی پاشش نوزل سوخت.. ۶۱
۳) چک فلوی تزریق آب نوزل سوخت.. ۶۲
انبارکردن نوزل سوخت.. ۶۲
عمل ۱۲- بازرسی لاینرهای احتراق. ۶۲
ونتاژ مجدد (REASSEMBLY) 85
چکهای راه اندازی (START UP) 95


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 99 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,