دانلود گزارش کارآموزی بررسی ترانس های سطح شهر بيجار
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  کارآموزی بررسی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن

کارآموزی بررسی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن

Training transaminases and around the city of Bijar

دانلود گزارش کارآموزی بررسی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن

مقدمه :
مطالب گردآوری شده نتایج فعالیت هایی بوده که در طی دوره کارآموزی انجام شده است . در این دوره ۳۰ روزه با بازدید ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن به همراهی مسئول آن بخش در اداره برق بیجار رفته و مشکلات پیش آمده برای ترانس ها رفع می شد .
که در این بازدیدها با انواع کلیدها ، ترانس ها ، بریکرها ، ساختمان داخلی ترانس ها ، کاربرد خازن در ترانس ، رأکتورها ، باطریخانه (توزیع DC,AC) ، تابلوهای فشار قوی و ضعیف که از نظر کاربرد به انواع تابلوهای کنترل ، تابلوهای آلارم ، تابلوهای توزیع DC,AC ، مخابراتی ، تابلوهای اندازه گیری تقسیم می شود ؛ آشنا شده ام .
همچنین در ادامه این بازدیدها :
با انواع رله های حفاظتی ، ارت ، اضافه جریان ، دیستانس ، دیفرانسیل ، ریستریکنت ارت فالت ، اضافه ولتاژ ، رله کمبود ولتاژ ، رله اضافه جریان ، ارت فالت جهتی و با خصوصیات یک سیستم حفاظتی و روش های جلوگیری از خسارت خطا در سیستم قدرت در انواع حفاظتهای اصلی خط ، حفاظتهای پشتیبان خط ، حفاظتهای اصلی ترانسفورماتور می باشد ؛ آشنا شده ام .
مطالب ارائه شده در این زمینه با توجه به مشاهدات خویش و استفاده از کتاب هایی در زمینه های فوق گردآوری شده است .
از تمامی عزیزانی که در این مدت با بنده همکاری داشته اند کمال قدردانی را دارم ؛ امیدوارم که تجربه های بدست آمده در این جزوه مورد توجه استاد گرانقدر قرار گیرد.
با تشکر

آشنایی با تجهیزات و بهره برداری از پستهای فشار قوی :
سیستم ها یا شبکه های برق رسانی را می توان به چند دسته کلی تقسیم نمود که هر کدام در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار می باشد این سیستم ها شامل :
۱- تولید ۲- انتقال ۳- فوق توزیع ۴- توزیع می باشد .
تولید شامل انواع نیروگاه های بخار ، گازی ، دیزلی ، آبی و غیره می باشد که معمولاً خروجی نیروگاه های بخار به شبکه های انتقال ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولت و خروجی نیروگاه های گازی به شبکه های ۶۳ کیلوولت و خروجی نیروگاه های دیزلی به شبکه های ۲۰ کیلوولت متصل می شوند .
انتقال شامل خطوط و پست های ۴۰۰ و ۲۳۰ و ۱۳۲ کیلوولت و فوق توزیع شامل خطوط و پستهای ۶۳ کیلوولت می باشد . شبکه های توزیع شامل خطوط و پستهای ۲۰ و ۴/۰ کیلوولت می باشند .
اصولاً علت انتخاب ولتاژهای متفاوت در شبکه های برق رسانی به دو دلیل عمده می باشد :
۱٫ دلایل فنی
۲٫ دلایل اقتصادی

فهرست مطالب
مقدمه
آشنایی با تجهیزات و بهره برداری از پستهای فشار قوی
دلایل فنی
دلایل اقتصادی
تقسیم بندی یک پست فشار قوی از نظر آرایش
اتاق فرمان و تجهیزات کنترل ، حفاظتی و کمکی
تجهیزات پست
برقگیر (LA)
انواع برقگیر
ترانس ولتاژ
سکسیونر
سکسیونر و اِرت
ترانس جریان( C.T )
ترانس جریان
کارترانس جریان
بریکر
باسبار ( شینه )
انواع باس بارها
ترانسفورماتور قدرت
ساختمان ترانسفورماتور
حفاظت های مکانیکی ترانس
ترانسفورماتورهای مصرف داخلی و زیگزاگ
خازن ها
رأکتور
بریکرهای ۲۰KV
باطریخانه ، توزیع DC,AC
توزیع AC
کنترل ، حفاظت و آلارمها
اتاق فرمان
تابلوهای کنترل (+W)
تابلوی آلارم
تابلوهای حفاظتی (با علامت R )
تابلوهای توزیع DC,AC و مخابراتی
باطری شارژر
تابلوهای اندازه گیری
رله حفاظتی
رله ی ارت فالت ( Earth Fault Relay )
رله ی اضافه جریان ( Over Current Relay )
رله ی دیستانس
حفاظت C.B.F (Circuite Breaker Fauilor)
حفاظت N.O.C (Neuteral Over Carrent )
جایگاه رله های مختلف در سیستم حفاظتی
چهار مفهوم
خصوصیات یک سیستم حفاظتی
منابع خطا
روش های جلوگیری از خسارت خطا در سیستم قدرت
در نمونه گیری برای وسایل اندازه گیری
رله دیستانس
عملکرد
آمدن پیغام S.O.T.F(Switch On To Fault)
Stup protection
رله ی حفاظت باس بار
رله ی C.B.F.P(Circuit Breaker Failour)
رله ی Lock Out
Pole discordance
T.C.S (Trip Circuit Falty)
دستگاه Event Recorder
دستگاه Fault Recorder Distubnce
آلارمها
آلارمهای عمومی یا کلی General Signaling
آلارمهای خط هوایی Over Head Line 63/20KV 63KV
سویچخانه ۲۰KV
مهمترین اصطلاحات بکار رفته در پستهای فشار قوی


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 60 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]