دانلود مقاله در مورد كليدهاي قدرت و انواع آن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  مقاله در مورد کلیدهای قدرت و انواع آن

مقاله در مورد کلیدهای قدرت و انواع آن

Paper power switches K

دانلود مقاله در مورد کلیدهای قدرت و انواع آن

کلیدهای قدرت و انواع آن

۱-۳- سکسیونر ( کلید بدون بار )

سکسیونرکه به زبان انگلیسی به آن ایزولاتو هم گویند وسیله قطع و وصل سیستمهایی است که تقریبا ً بدون جریان هستند به عبارت دیگر سکسیونر قطعات و وسائلی را که فقط زیر ولتاژ هستند از شبکه جدا می ساز د .

علت بدون جریان بودن سکسیونر در موقع قطع یا وصل مجهز نبودن سکسیونر به وسیله جرقه خاموش کن است . لذا به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عمل قطع و وصل کردن سکسیونر باید بدون جرقه یا با جرقه ناچیزی صورت گیرد .بر حسب این تعریف در صورتیکه از سکسیونر جریان عبور کند ولی در موقع قطع اختلاف پتانسیلی بین دو کنتاکت آن ظاهر نشود قطع سکسیونر بلا مانع می باشد .

مورد استعما ل سکسیونر :

کلید بدون بار ( سکسیونر )‌وسیله قطع و وصل سیستمهایی است که تقریبا بدون جریان هستند و به عبارت دیگر سکسیونر قطعات و وسایلی را که فقط

زیرولتاژ هستند از شبکه جدا می سازد ‚ تقریبا بدون بار بدان معنی است که می توان به کمک سکسیونر جریان های کاپاسیتور‚ مقره ها‚ ماشین ها و تاسیسات برقی و کابلهای کوتاه و همین طور جریان ترانسفورماتور ولتاژ را نیز قطع نمود و یا حتی میتوان ترانسفورماتورهای کم قدرت را با سکسیونر قطع کرد. سکسیونر یک کلید نیست بلکه یک ارتباط دهنده یا قطع کنده مکانیکی بین سیستمها است بدون اینکه مداری بسته شود سکسیونر باید در حالت بسته یک ارتباط مکانیکی محکم و مطمئن درکنتاکت هر قطب برقرار سازد و مانع افت ولتاژ گردد . لذا باید مقاومت عبور جریان در محدوده سکسیونر کوچک باشد تا حرارتی که در اثر کار مداوم در کلید ایجاد می شود ازحدمجاز متجاوز نشود . این حرارت توسط ضخیم کردن تیغه و بزرگ کردن سطح تماس در کنتاکت و فشار تیغه در کنتاکت دهنده کوچک نگه داشته می شود . درضمن باید سکسیونر طوری ساخته شود که در اثر جرم و وزن تیغه با فشا ر‚ باد ‚‌برف و غیره خود به خود بسته نشود. یا در موقع بسته بودن کلید نیروی دینامیکی شدید که در اثر عبور جریان اتصال کوتاه به وجودمی آید باعث لرزش تیغه یا احتمالاً باز شدن آن نگردد.

انواع سکسیونرها

سکسیونر را می توان از نظر ساختمانی به انواع مختلف زیر تقسیم کرد . ۱-۱-۳سکسیونر تیغه ای : برای ولتاژ هایی تا kv 30 کیلو ولت بصورت یک پل

ساخته می شود و دارا ی تیغه یا تیغه هایی هستند که در ضمن قطع کلید ‚‌عمود بر سطح افقی حرکت می کنند و در بالای ایزولاتور (‌پایه )‌قرار می گیرند.

۲-۱-۳- سکسیونر کشوئی : برای کیوسک یا قفسه هایی که دارای عمق کم هستند ‚‌بسیار مناسب است . در این سکسیونر تیغه متحرک در موقع قطع در امتداد خود (‌در امتداد سطح افقی یا عمود بر سطح محور پایه ها )‌ حرکت می کند و بدین جهت فضای اضافی برای تیغه درحالت قطع از بین می رود . چنین سکسیونرها را برای جریان ۴۰۰ آمپر و ولتاژ ۲۰ کیلو ولت مورد استفاده قرار می گیرند .

مکانیزم عمل کننده سکسیونر ها

این مکانیزم ممکن است به صورت دستی یا موتور الکتریکی باشد .درپستهای کم اهمیت جهت کاهش هزینه ها ازمکانیزم دستی استفاده می شود ولی در پستهای ۶۳ کیلو ولت به بالا با موتور الکتریکی می باشد . ( امکان عملکرد دستی درزمان اضطراری ) در مکانیزم دستی بین سکسیونر و بریکر اینترلاک مکانیکی و در مکانیزم الکتریکی (‌موتور ) اینترلاک مکانیکی و الکتریکی برقرار است .

محل قرار گرفتن سکسیونر ها درپست

سکسیونر ها معمولاً طرفین بریکرها قرار دارند .

اول خطوط ورودی و خروجی

طرفین ترانسفورماتورها

ارتباط بین باسبارها

سکسیونر دیگری در پستهای فشار قوی به کار می رود (‌به نام سکسیونر زمین ) که در اول خطوط ودر پستهای ۴۰۰ کیلو ولت و بعضی پستهای ۲۳۰ کیلوولت طرفین بریکر های یک ونیم کلیدی مانند پست رود شور نصب می گردد. مورد استفاده این سکسیونر ها زمانی است که خطوط یا تجهیزات سوئیچینگ نیاز به سرویس و یا تعمییر دارد و توسط تعمییرات درخواست اجازه کارمی شود و مرکز کنترل اجازه بی برق شدن را می دهد. و خط بی برق شده با تجهیزات دیگر توسط سکسیونر زمین به سیستم زمین پست وصل می گردد تا تخلیه کامل الکتریکی صورت گیرد . لا زم به ذکر است این سکسیونر ها دارای قفل مکانیکی ( اینترلاک )‌می باشند تا زمانی که بسته است نمی توان سکسیونر خط و یا بریکر مربوطه را بست .

– کلید قدرت(بریکرها )

کلیدهای فشار قوی تنها یک وسیله ارتباط برقرار کردن بین مولدها و تراسفورماتورها و مصرف کننده ها و سیستمهای انتقال انرژی و یا جدا کردن آنها از یکدیگر نیستند ‚ بلکه حفاظت دستگاهها و وسایل و سیستمهای الکتریکی را در مقابل جریان زیاد و بار زیاد و جریان اتصال زمین را به عهده دارند . کلیدهای فشار قوی باید بتوانند هر نوع جریانی را اعم از جریان کوچک بارسیمها ( جریان خازنی خطوط )‌و یا جریان مغناطیسی ترانسفورماتور بدون بار تا بزرگترین جریانی که ممکن است در شبکه به وجود می آید ( جریان اتصال کوتاه )‌از خود عبوردهند بدون اینکه اثرات حرارتی و یا دینامیکی این جریان ها خطراتی برای کلید فراهم سازد.

به طور کلی باید کلیدهای فشار قوی د ر حالت های مختلف دارای شرایط و مشخصاتی به شرح زیر باشند :

کلیدها در حالت بسته باید اولا ً در مقابل عبور جریان بار و یا حتی جریان شدید اتصال کوتاه از خود مقاومت قابل ملاحظه ای نشان ندهند . در ثانی در مقابل اثرات حرارتی و دینامیکی این جریانها در یک زمان گسترده و طولانی باید کلیدهای فشار قوی از یک استقامت حرارتی و دینامیکی تعیین شده و مورداطمینانی برخوردار باشند .

– روغن در بریکر

روغن به علت خواص عایقی بسیارخوب و اختلاف سطح جرقه بالا در کلیدهای فشار قوی مورد استعمال زیاد دارد . موقع جدا شدن دوکنتاکت در روغن و ایجاد جرقه و قوس شدید روغن اطراف جرقه بعلت حرارت زیاد قو س تجزیه و بخار می شود . در نتیجه جرقه را حبابی ازگازمی پوشاند که متناسب با شدت جرقه ا زلایه های مختلف تشکیل شده است . در اثرآزمایش معلوم شده که گاز داخل حباب تقریبا ًدارای ۷۵ در صد هیدروژن و ۲۰-۲۵ درصد از آن اتیلن تشکیل شده است .برتری خاصیت خنک کنندگی روغن نسبت به هوا به خاطر وجود همین H2 است ‚ زیرا قابلیت هدایت حرارتی هیدروژن ۸ برابر ازت می باشد .

پارامترهای مشخص کننده طراحی کلیدها ی فشار قوی

این پارامترها عبارت است از :

الف ) نوع کلید که با توجه به بحث های قبلی قسمت عمل کننده s.f.6 یا کم روغن باشد .

ب ) مکانیزم عمل کننده فنر قابل شارژ ، پنوماتیک ، هیدرولیک باشد .

ج ) تعداد پلها که در مورد شبکه فشار قوی موجود است سه عدد می باشد .

ح )در مورد کلید کلاس کلید باید بدانیم که آیا در فضای باز نصب می شود یا فضای بسته ..

ه )‌ باید بدانیم کلید فشار قوی برای چه ولتاژی باید مورد مصرف قرار گیرد

و) جریان نامی

ن ) توان عملکرد نامی : بعضی برای بریکر سیستم در نظر گرفته شده برای مثال سیستم انور گلوز وصل مجدد یا بدون وصل مجدد .

ز) مدت زمان اتصال کوتاه که یک ثانیه یا کمتر در نظر گرفته می شود .

ی )‌زمان نامی قطع که کمتر از دو سیکل یا دو سیکل می باشد .

د ) ولتاژ فرکانس تغذیه مدارهای کنترل فرمان AC 230 و ۳۸۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز و ولتاژ مستقیم DC 48 و ۱۲۵ ولت می باشد.

(این تحقیق شامل تصاویر متعددی میباشد)


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 35 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]