گزار کار آزمایش های بتن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  گزار کار آزمایش های بتن

گزار کار آزمایش های بتن

دانلود گزار کار آزمایش های بتن گزارش کار آزمایش های تکنولوژی بتن گزارش کار آزمایش مقاومت فشاری بتن گزارش کار آزمایش طرح اختلاط بتن گزارش کار آزمایش اسلامپ بتن گزارش کار آزمایش دانه بندی بتن گزارش کار آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن گزارش کار آزمایش تکنولوژی بتن گزارش کار آزمایش بتن گزارش کار آزمایش مقاومت کششی بتن گزارش کار آزمایش گاه بتن

Concrete work conducted experiments

گزارش کار عملیاتی کامل آزمایش های بتن، شامل: آزمایش دانه بندی سنگدانه ها، آزمایش ارزش ماسه ای، آزمایش مقاومت فشاری سنگدانه ها، طرح اختلاط بتن، آزمایشات کارایی بتن تازه، آزمایش مقدار هوای بتن تازه به روش فشاری، آزمایش مقاومت فشاری بتن، آزمایشات مقاومت کششی بتن، آزمایش مدول الاستیسیته بتن، آزمایش …

 

بخشی از متن:
یکی از عوامل موثر در مقاومت بتن (بطور غیرمستقیم)، رعایت ضوابط دانه بندی شن و ماسه است که در طرح مخلوط بتن اهمیت زیادی دارد. از نظر تئوری، دانه بندی خوب به قسمی است که دانه های ریزتر فضای خالی بین دانه های درشت تر را پر کنند و باعث تراکم هرچه بیشتر شن و ماسه در بتن شوند. تراکم بیشتر بتن باعث افزایش وزن مخصوص و همچنین مقاومت آن نسبت به نمونه مشابه می شود. با مقاومت ثابت، بتن با دانه بندی بهتر احتیاج به سیمان کمتری دارد و چون سیمان از مصالح نسبتاً گران است، لذا دانه بندی بهتر اقتصادی تر است.
دانه بندی یعنی عمل تقسیم سنگدانه ها به بخش های مختلف ذرات هم اندازه و تعیین توزیع وزنی آنها. در عمل هر بخش حاوی ذرات بین حدود اندازه ایی معین می باشد که این حدود همان اندازه های چشمه های الک های استاندارد هستند. برای درک بهتر، این توزیع با منحنی نشان داده می شود (منحنی دانه بندی).
باید متذکر شد که هیچگونه منحنی دانه بندی ایده آل وجود ندارد ولی هدف، حصول یک حد اعتدال است. سوای الزامات فیزیکی، جنبه های اقتصادی را هم نباید فراموش نمود. بتن باید با مصالحی ساخته شود که بتوان آنها را با هزینه کم تولید نمود و بنابراین نمی توان هیچگونه محدودیت های بسیار باریکی را برای سنگدانه ها قایل شد. پیشنهاد شده است که عوامل اصلی کنترل کننده دانه بندی مطلوب سنگدانه ها عبارتند از: مساحت سطح سنگدانه ها (تعیین کننده مقدار آب لازم برای تر نمودن تمامی مواد جامد). حجم نسبی اشغال شده بوسیله سنگدانه ها، کارایی بتن و تمایل به جداشدگی مواد از یکدیگر.
مدول نرمی عدد منفردی است که از نتایج آزمایش دانه بندی ماسه بدست می آید و برابر است با مجموع درصد های تجمعی مانده روی الک No.100 و الک های بالای آن مستقیم بر صد. این عدد نشان دهنده متوسط اندازه دانه های ماسه است، بطوریکه مدول نرمی کم نشان دهنده ریز دانه بودن ماسه و مدول نرمی زیاد نشان دهنده درشت دانه بودن ماسه است. واضح است که یک عدد متوسط نمی تواند معرف یک توزیع باشد، لذا مدول نرمی نمی تواند معرف منحنی های دانه بندی مختلف باشد. از مدول نرمی در ارزیابی سنگدانه ها و بعضی روش های طرح اختلاط بتن استفاده می شود.
استاندارد ASTM-C33 تصریح کرده است که مدول نرمی ماسه مورد استفاده برای ساخت بتن باید بین ۳/۲ تا ۱/۳ باشد

فهرست آزمایشات:

آزمایش دانه بندی سنگدانه ها
(Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates)
[ASTM-C136]
آزمایش ارزش ماسه ای
(Sand Equivalent Value)
[ASTM – D2418]
آزمایش مقاومت فشاری سنگدانه ها
(Compressive Strength of Aggregates)
[BS812-P110]
طرح اختلاط بتن
(Concrete Mix Design)
[ACI 211.1]
آزمایشات کارایی بتن تازه
(Fresh Concrete Workability Tests)
آزمایش مقدار هوای بتن تازه به روش فشاری
(Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method)
[ASTM-C231]
آزمایش مقاومت فشاری بتن
(Compressive Strength of Concrete)
[ASTM – C39]
آزمایشات مقاومت کششی بتن
(Tensile Strength of Concrete)
آزمایش مدول الاستیسیته بتن
(Modulus of Elasticity of Concrete)
[ASTM-C469]
آزمایش تأثیر افزودنی ها بر خواص بتن
(Influence of Admixtures on Concrete Properties)
آزمایشات خواص مکانیکی ملات ماسه سیمان
(Mechanical Properties of Cement Mortar)


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 64 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,