گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در مخابرات دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در مخابرات دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره مخابرات گزارش کارآموزی کامپیوتر در اداره مخابرات

GSM-WLL

 

موضوع : گزارش کارآموزی کامپیوتر در مخابرات و آشنایی با شبکه GSM و WLL

مخابرات درواقع مبادله اخبارواطلاعات وتصویرودیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد.
ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال۱۱۰۱قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد.


تلگراف وموس : درسال ۱۸۴۴اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال۱۲۳۸صورت گرفت. در سال۱۲۵۵علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط  ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است.
پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال۱۸۷۶درشهربوستون مرکز تلفن ۲۱مشترکه راه اندازی کرد.
اولین باردرایران بین سالهای ۶۵ -۱۲۶۴شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد.
درگرگان درسال۱۳۴۴مخابرات گرگان با۲۰۰۰شماره به صورت خودکارF6 نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود.
درآبان۱۳۵۲به مناسبت تاج گذاری شاهSTD (مرکزبین شهری خودکار)بین شیراز- تهران-اصفهان راه اندازی شد.
درسال ۱۳۷۴با توجه به گسترش فعالیت های مخابراتی وتوسعه روزافزون صنعت مخابرات درکشوروپیروی ازسیاست تمرکززدایی دراجرای ماده ۷ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران تشکیل شرکتهای مخابرات استانی پیشنهاد شد ودرتاریخ ۱/۱۱/۷۴باتصویب اساسنامه شرکتهای مخابرات استانها درکمسیون مشترک اموراداری وامورپست وتلگراف و تلفن ونیرودرمجلس شورای اسلامی این هد ف محقق و در تاریخ۱۱/۱۱/۷۴توسط مقام ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
مخابرات درتوسعه جامعه نقش بسیارمهمی دارد.میزان سرمایه گذاری درامرمخابرات درکشورهای مختلف متفاوت است وبستگی به سایر خدمات ازجمله حمل ونقل ودیگر صنایع دارد.مسائل زیادی ازجمله محدودیت های سیاسی واقتصادی درتوسعه شبکه های مخابراتی تاثیربسزایی دارد.باتوجه به اینکه طرحهای توسعه اقتصادی کشورهای مختلف یکسان نیست.لذا طرح های توسعه مخابراتی آنها نیزبا هم متفاوت است

دانلود گزارش کار آموزی کامپیوتر شرکت مخابرات استان گلستان
آشنایی با شبکه GSM و WLL
کارآموزی در شرکت مخابرات
گزارش کارآموزی مخابرات
گزارش کارورزی مخابرات

فهرست مطالب

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی۱

آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن۲

تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان ۴

ساختار شرکت مخابرات استان ۴

محصولات تولیدی ۶

فرآیند تولیدی خدماتی۶

فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز۷

اداره نگهداری و پشتیبانی فنی wllوسیستمهای access 8

آشنایی با سوئیچ۹

سوئیچ مخابراتی چیست۹

انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس ۱۱

تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای۱۱

مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای۱۳

سوئیچهای نرم افزاری۱۵

نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری۱۶

آشنایی با موبایل۱۷

ارتباط رادیویی سیار ۱۷

تاریخچه مخابرات سیار۱۷

تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار ۱۷

سیستم های سیار در جهان ۱۸

سلول ۱۹

انواع آنتنها ۱۹

نسبت C/I در سیستمهای سلولی۱۹

شبکه GSM20
ساختار جغرافیایی شبکه۲۱

ناحیه تحت پوشش شبکه۲۲

کانالها ۲۳

روشن شدن واحد سیار۲۸

تقاضای ثبت نام ۲۸

فراخوانی ۲۸

تقاضا برای برقراری مکالمه ۲۸

بررسی ساختار شبکه GSM29

موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی کامپیوتر در مرکز wll 31

آشنایی با WLL GSM 32

چارت سازمانی مرکز WLL36

فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL 37

شرح انجام کار ۳۸

شرح وظایف پرسنل کشیک BSS 39

شرح وظایف پرسنل کشیک NSS39

بررسی عملکرد سیستم ۴۴

تهیه گزارشات ترافیکی۴۵

امور جاری ۴۶

امورآینده۴۶

تکنیک هایی که توسط رشته کامپیوتر در واحد صنعتی(مرکز wll) به کار می رود: ۴۷

فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات : ۴۸

نتیجه گیری۴۹

فرم گزارش پیشرفت کار آموزییک ۵۰

فرم گزارش پیشرفت کار آموزیدو۵۱

فرم گزارش پیشرفت کار آموزیسه۵۲

 


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]