دانلود گزارش کارآموزی منطقه 19 شهرداری تهران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی منطقه ۱۹ شهرداری تهران

گزارش کارآموزی منطقه ۱۹ شهرداری تهران

دانلود گزارش کارآموزی منطقه ۱۹ شهرداری تهران گزارش کارآموزی معماری شهرداری منطقه مقاله کارورزی شهرداری گزارش کارآموزی شهرداری رشته کامپیوتر گزارش کارآموزی شهرداری رشته عمران گزارش کارآموزی شهرداری تهران گزارش کارآموزی شهرداری ها گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری دانلود گزارش کارآموزی شهرداری دانلود گزارش کارورزی شهرداری دانلود کارورزی شهرداری

 

Internship report Region 19 of Tehran

 

پیشگفتار

جایگاه صنایع ومشاغل در شهر

شهر نشینی و توسعه شهری یکی از پدیده های عمده دوران معاصر است. رشد شهر نشینی به مفهوم امروزی آن از کشورهای صنعتی آغاز شد و در نیمه دوم قرن بیستم به صورت پدیده ای جهان شمول در آمد. شورهای صنعتی بر حسب امکانات مالی، وضعیت جغرافیایی، ساختار جمعیتی و سطح فن آوری خود، سیاستهای مختلفی را برای تمرکز زدایی وبهبود شرایط زندگی شهر نشینان در پیش گرفتند.


از آنجائی که بطور مستقیم و غیر مستقیم فعالیتهای صتعتی ارتباط ضروری با حیات و توسعه شهری دارد، حذف و طرد کامل از صنایع از شهر نادرست و غیر عملی است، اما از طرف دیگر لازم است صنایع به گونه ای در حاشیه داخل و خارج از شهر مستقر شوند که کمترین آسیب و زیان را برای شهر وشهروندان در بر داشته باشد که این امر ، ضرورت و مکانیابی ساماندهی صنایع را مطرح می سازد.


شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با هدف رفع مزاحمتها و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های غیر اصولی مشاغل و واحد های صنعتی با هویت ایجاد شده بر مبنای اجرای تند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، نظارت، پیگیری و انتقال صنایع و مشاغل و موضوع کیوسک شامل مکانیابی، جمع آوری کیوسکهای غیر مجاز، نظارت بر فعالیت کیوسکها می باشد. در این زمینه با در نظر گرفتن اهمیت نواحی شهرداری وحجم عملیات مناطق به منظور افزایش بهره وری و ارتباط بیش از پیش نواحی در رفع مزاحمتها و آلودگیهای زیست محیطی ناشی از فعالیتهای غیر اصولی صنایعو م مشاغل از جمله: آلودگی آب، هوا، خاک، صوت وانرژی، آلودگیهای منظر، آلودگیهای ناشی از تجمع و انباشت ضایعات و زباله های حاصل از روند فعالیت مشاغل و کارخانجات ، اهمیت موضوع در سامان بخشی ناهناریهای موجود به وضوح مشخص می باشد.


چکیده
بر اساس سیاستهای شهرداری تهران، شدکت ساماندهی در زمینه ساماندهی صنایع و مشاغل شهر از طریق صدور آراء بند ۲۰ و ایجاد سیاستگذاری ، برنامه ریزی در پیگیری اجرای آراء صادره به همراهی واحد ساماندهی مناطق بیست و دو گانه اقدام می نماید.


همچنین به منظور سامان بخشی به شهر علاوه بر صنایع و مشاغل ، به وضعیت کیوسکهای نامتناسب، کنترل جانوران مضر و بطور کلی به منظور بوسعه محیط زیست بهتر برای شهروندان وانتقال صنایع و مشاغل مزاحم و آلاینده که فعالیت آنها در بافت فعلی مشکلاتی را ایجاد نموده، برنامه ریزی و بررسی می نماید.


سیاستهای ساماندهی با توجه به طرحهای توسعه ای تدوین شده کلی و بخشی و همچنین مسائل و مشکلات اجرایی آنها و تجارب کشورهای دیگر به ویژه کلان شهرهای جهان به لحاظ اهمیت موضوع محیط زیست شهری و توسعه کیفیت زیست محیطی بر پایه اصلاح فرآیندهای تولید و کاربرد سوختهای تازه و جایگزین ( انرژی های نو)، توسعه کیفیت زیست محیطی و تاکید بر تولید محصولات پاک، سیاستگزاری برای توسعه پایدار صنعتی، تدوین و اعمال ضوابط و مقررات زیست محیطی و بهداشتی و اجرایی برای رسته های شغلی خواهد بود.


در مجموعه حاضر علاوه بر تعاریف و اصطلاحات کاربردی ساماندهی در تهران و همچنین برنامه های آتی با توجه به نیازهای شهر تهران با هدف رسیدن به شهر پایدار مشکلات اجرایی و حقوقی بررسی شده است.


فصل اول : تعاریف و اصطلاحات
۱-۱-    ساماندهی
شهر تهران به عنوان بزرگترین مرکز جمعیتی ، اجتماعی ، اقتصادی، اداری، سیاسی، صنعتی و … کشور دارای مشکلات ، عدم تعادل ها و نابسامانی های اساسی و جدی است. تعدیل یا رفع آنها مستلزم برنامه ریزی های سنجیده ، پویا و جامع است. بررسی و شناخت ویژگی ها و خصوصیات شهر در ارتباط با مسائل شهری آن و ارائه الگوی پیشنهادی ساماندهی می باشد.به عبارت دیگر نحوه سازمان دادن کالبدی- فضایی فعالیتها در بافت شهری ساماندهی محسوب می شود.
امروزه تجمع مردم در شهرها به ویژه تهران با جذب بیشترین سرمایه گذاریها بصورت نمادهای پیشرفت جلوه گر شده است وسیل مهاجران را به سوی خود کشانده است. این تجمع عظیم گویای نبود سیاست آمایش سرزمین است و نیاز به استقرار یک سیاست سنجیده ، عملی و دور نگر در کلیه زمینه ها به ویژه جایگاه صنایع و مشاغل در شهرها و راهبردها و راهکارهای ساماندهی آنها می باشد. بدین منظور بر اساس مطالعات انجام شده، ابتدا به بیان تعاریف اساسی واصله در این زمینه پرداخته و سپس طبقه بندی و ساماندهی صنایع و راهکارهایی در این زمینه ارائه می شود:


۲-۱- تعریف صنعت:
کلیه تغییرات و تبدیلات مکانیکی و شیمیائی مواد آلی و غیر آلی بوسیله نیروی کار یا ماشین به منظور تولید کالاهای جدید در کارگاهها جهت فروش تمام و یا بخشی از آن در بازار صنعت محسوب می شود( سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو).
۳-۱- تعریف صنف :
در لغت به معنی گونه ، نوع و رسته ای از هر چیز است در جامعه به جماعات و گروههای پیشه وران اطلاق می شود. بطور کلی آن گروه از اشخاص صنفی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکتهای مردمی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل صنف را می دهند.
صنوف مشمول با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تقسیم می شوند:
۱-۳-طبقه بندی صنوف:
صنوف تولیدی:
آن گروه از صنوفی که فعالیت و خلاقیت های آنها منجر به تغییر فیزیکی و یا شیمیایی مواد اولیه شده و منحصرا تولیدات خود را مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.
صنوف خدمات فنی:
آن دسته از صنوفی که فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری کالا می گردد یا اشتغال به آن مستلزم صلاحیت فنی لازم می باشد.
صنوف توزیعی :
آن دسته از صنوفی که صرفا نسبت به عرضه کالا از محل واردات با تولیدات داخل اقدام کرده، بدون انکه در تولید کالا یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشته باشند.
صنوف خدماتی :
آن دسته از صنوفی که با فعالیتهای خود قسمتی از نیازهای جامعه را تامین کرده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فراورده یا خدمات فنی نباشد.
۲-۳-۱- اتحادیه :
شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابهند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیتهای مقرر در این قانون تشکیل می گردد.
۳-۳-۱- مجمع امور صنفی :
مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف ومسئولیتهای مقرر دراین قانون تشکیل می شود.
در حال حاضر دو مجمع وجود دارد :
۱- مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی فنی (تهران)
۲- مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی ( تهران)
۴-۳-۱- هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی
هیاتی است که به منظور تعیین برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، مجامع امور صنفی ،شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
کمیسیون هیات عالی نظارت: شامل نمایندگان ده وزیر و شهردار تهران می باشد و در شهرستانها که نامش کمیسیون نظارت است

فهرست مطالب
۱-پیشگفتار    ۱
۱-۱- مقدمه    ۱
۱-۲- اهداف مقاله    ۲
۲- معرفی محل کار آموزی    ۳
۲-۱- منطقه ۱۹ شهرداری تهران    ۳
۲-۲- تاریخچه مختصر منطقه    ۳
۲-۳- فعالیت های سازمان    ۴
۲-۴- چارت سازمانی محل کارآموزی    ۴
۲-۵- فعالیت های کامپیوتری سازمان    ۵
۲-۶- نرم افزار ها و سخت افزار های مورد استفاده    ۵
۳- فعالیت های انجام شده    ۶
۳-۱- شرح فعالیت ها و آموخته ها    ۶
۳-۱-۱- تاریخچه وب    ۷
۳-۱-۲-معرفی شبکه پهناور جهانی(Word Wide Web)    ۸
۳-۱-۳- اینترنت    ۸
۳-۱-۴-محدودیت های صفحات وب    ۹
۳-۲- زبان برنامه نویسی    ۱۳
۳-۲-۱-کد های html چیست ؟    ۱۳
۳-۲-۲- css چیست؟    ۱۴
۳-۲-۳-  asp چیست؟    ۱۵
۳-۲-۴- java script چیست؟    ۱۶
۳-۲-۵- vb script چیست؟    ۱۶
۴- تجزیه و تحلیل سیستم    ۱۷
۴-۱- نمودار سطح صفر    ۱۸
۴-۲- نمودار سطح یک    ۱۹
۵-پایگاه داده    ۲۰
۵-۱- sql  چیست؟     ۲۰
۵-۲- مراحل ساخت DATA BASE    ۲۱
۵-۳- جداول    ۲۳
۶- نرم افزار های مورد استفاده    ۲۴
۶-۱- Dream waver    ۲۴
۶-۲- Photoshop    ۲۷
۷- طراحی وب سایت    ۲۸
۷-۱-طرح وب سایت    ۲۹
۷-۲- مراحل طراحی سایت    ۳۰
۸-صفحات سایت    ۳۶
۸-۱-صفحه نخست    ۳۶
۸-۲-صفحه آموزش    ۳۷
۸-۳- صفحه دانلود    ۳۸
۸-۳-۱-دانلود عکس    ۳۸
۸-۳-۲- دانلود موزیک    ۴۰
۸-۳-۳- دانلود کتاب    ۴۰
۸-۴- نقشه منطقه    ۴۲
۸-۵- اعلام مشکلات    ۴۴
۸-۵-۱-کد فرم با html    ۴۴
۸-۵-۲-کد asp    ۴۵
۸-۵-۳-اتصال asp به sql    ۴۶
۸-۵-۴-کد باز کردن رکورد در بانک    ۴۶
۸-۵-۵- ریختن  اطلاعات از صفحه اعلام مشکلات به درون یک متغیر    ۴۷
۸-۵-۶-اضافه کردن اطلاعات به بانک(insert)    ۴۷
۸-۵-۷-بستن رکود وارتباط با بانک اطلاعاتی    ۴۷
۸-۶- حل مشکل    ۴۸
۸-۶-۱- کد خواندن اطلاعات از پایگاه داده (select)    ۴۸
۸-۷- ثبت حل مشکل توسط کارشناس    ۵۰
۸-۸- ورود مدیر    ۵۲
۸-۸-۱- عملکرد کارشناس    ۵۳
۸-۸-۲- بررسی مشکلات حل نشده    ۵۴
۸-۸-۳-ثبت کارشناس جدید    ۵۵
کد insert    ۵۵
۹-آموخته ها    ۵۶
۱۰- نتیجه گیری و پیشنهاد    ۵۷
۱۱- منابع    ۵۸
۱۲-پیوست ها    ۵۹
۱۲-۱-پیوست ۱(کد جاوا اسکریپت نمایش ساعت و مدت زمان حضور )    ۵۹
۱۲-۲- پیوست ۲(کد جاوا اسکریپت نمایش  تاریخ )    ۶۱


فهرست شکل ها
-پیشگفتار    ۱
۲- معرفی محل کار آموزی    ۳
شکل ۲-۱-چارت سازمانی شهرداری منطقه ۱۹    ۴
۳- فعالیت های انجام شده    ۶
شکل ۳-۱- مراحل آماده شدن یک صفحه وب پویا با تاکید بر روش client-side    ۱۰
شکل ۳-۲- مراحل آماده شدن یک صفحه پویا با تاکید بر روش هایserver-side    ۱۲
۴- تجزیه و تحلیل سیستم    ۱۷
شکل ۴-۱- نمودار سطح صفر    ۱۸
شکل ۴-۲- نمودار سطح یک    ۱۹
۵-پایگاه داده    ۲۰
شکل ۵-۱- ساخت پایگاه داده    ۲۱
شکل ۵-۲-  انتخاب نام پایگاه داده    ۲۲
شکل ۵-۳- ساخت جدول    ۲۲
شکل ۵-۴- دیاگرام جداول    ۲۳
۶- نرم افزار های مورد استفاده    ۲۴
شکل۶-۱- صفحه نخست نرم افزار    ۲۴
شکل۶-۲- طراحی در قسمت کد نویسی    ۲۵
شکل۶-۳- طراحی در قسمت split    ۲۵
شکل۶-۴- طراحی در قسمت design    ۲۶
شکل۶-۵- منوی properties    ۲۶
۷- طراحی وب سایت    ۲۸
شکل ۷-۱- نمای کلی قالب  سایت    ۳۰
شکل۷-۲- header  سایت    ۳۱
سکل۷-۳- منوی سایت    ۳۱
شکل۷-۴- بدنه اصلی سایت(body)    ۳۲
شکل ۷-۵- بخشright سایت    ۳۳
شکل۷-۶- footer سایت    ۳۵
۸-صفحات سایت    ۳۶
شکل۸-۱- صفحه نخست    ۳۶
شکل۸-۲- صفحه آموزش    ۳۷
شکل۸-۳- صفحه دانلود    ۳۸
شکل۸-۴- دانلود عکس    ۳۸
شکل۸-۵- بازدید عکس    ۳۹
شکل۸-۶- عکس ها در سایز بزرگ تر    ۳۹
شکل۸-۷- دانلود موزیک    ۴۰
شکل۸-۸- دانلود کتاب    ۴۰
شکل۸-۹- انتخاب زبان کتاب    ۴۱
شکل۸-۱۰- انتخاب کتاب    ۴۱
شکل۸-۱۱- نقشه منطقه ۱۹    ۴۲
شکل۸-۱۲-نقشه ناحیه ۳    ۴۳
شکل۸-۱۳- اعلام مشکلات    ۴۴
شکل۸-۱۴-  ورود کارشناس    ۴۸
شکل۸-۱۵- ورود نام کارشناس    ۴۹
شکل۸-۱۶- مشکلات ارجاع داده شده    ۴۹
شکل۸-۱۷-ثبت حل مشکل    ۵۰
شکل۸-۱۸- تایید ثبت حل مشکل    ۵۱
شکل۸-۱۹- ورود مدیر    ۵۲
شکل۸-۲۰-فعالیت های مدیر    ۵۲
شکل۸-۲۱- ورود نام کارشناس ،جهت بررسی عملکرد او    ۵۳
شکل۸-۲۲-نمونه عملکرد کارشناسان    ۵۳
شکل۸-۲۳- بررسی مشکلات حل نشده    ۵۴
شکل۸-۲۴- ثبت کارشناس جدید    ۵۵


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 171 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]