دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر

دانلود گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر کارورزی کارآموزی کامپیوتر در هلال احمر گزارش کارآموزی رشته حسابداری در هلال احمر دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در هلال احمر گزارش کارآموزی جمعیت هلال احمر دانلود گزارش کارآموزی هلال احمر گزارش کار کارآموزی هلال احمر

Manager at Crescent

 

گزارش کارآموزی مدیریت در هلال احمر
فهرست مطالب
فصل اول-آشنایی با مکان کارآموزی
مقدمه:
تاریخچه ی نهضت بین المللی صلیب سرخ
کمیته بین المللی  صلیب سرخ :
وظایف کمیته بین المللی  صلیب سرخ
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ  و هلال احمر
هدف کلی فدراسیون
وظایف فدراسیون :
جمعیت های ملی  هلال احمر  یا صلیب سرخ
اهداف جمعیت های ملی
شرایط  به رسمیت  شناختن  یک جمعیت  از نظر داخلی
شرایط به رسمیت شناختن  جمعیت های ملی  توسط  کمیته بین المللی  صلیب سرخ و هلال احمر
شرایط به عضویت در آمدن یک جمعیت در فدراسیون بین المللی  جمعیت های هلال احمر
جمعیت هلال احمر  جمهوری اسلامی ایران
اهداف جمعیت
وظایف  جمعیت
تشکیلات  جمعیت هلال احمر ایران
۱- سازمان امداد و نجات
۲- سازمان داوطلبان
۳- سازمان جوانان
۴-سازمان تدارکات پزشکی
۱-                              معاونت درمانی و توانبخشی
۲-                              اداره کل امور بین الملل
۶-مرکز آموزش و تحقیقات
اهداف این مرکز
تاریخچه سازمان جوانان صلیب سرخ
تاریخچه سازمان جوانان هلال احمر
اهداف سازمان جوانان
سیا ست های سازمان
( تاریخچه  اهداف و وظایف  صلیب سرخ و هلال احمر )
وظایف اعضای جمعیت
عناوین گروههای بشر دوستانه
(خدمات داوطلبانه)
تعریف داوطلب:
ویژگی های یک داوطلب
انواع داوطلب
تعریف خدمت داوطلبانه
ضرورت و اهمیت خدمات داوطلبانه
داوطلبی در امور خاص
مواردی که داوطلبان برای انجام  خدمات داوطلبانه  بایستی انجام دهند ؟
اعضای هر گروه داوطلب برای انجام یک خدمت داوطلبانه باید دارای چه خصوصیات مشترکی باشند ؟
داوطلبی در مرکز خاص  چیست ؟
انواع خدمت د اوطلبانه  در یک مرکز خاص
یک داوطلب  برای آشنایی بیشتر با یک مرکز خاص  چه باید بکند ؟
داوطلبی در موارد خاص  چیست :
تفاوت داوطلبی در موارد خاص  با داوطلبی در مراکز خاص
( کار گروهی)
واژه گروه
تعاریف گروه
ویژ گی های یک گروه
خصوصیات یک گروه کاری
انواع گروه از نظر سازمانی
انواع گروها از نظر شفیع آبادی
ویژ گی ها و خصوصیات مشترک گروهها
علل جذب  افراد در گروهها
عوامل جذب فرد به گروه از نظر  کارت رایت
گروه ها برای اعضای خود چه کار می کنند ؟
چه عواملی  بر گروهها تاثیر می گذارند
تعریف هنجارها در گروه
مراحل اصلی  در تشکیل و راه اندازی  گروه
مراحل پیشرفت گروه
تعریف نقش و انواع نقش در گروه
ویژگی های گروههای کارآمد (اثر بخش )
نکات مهم برای تشکیل یک تیم :
تعریف تیم
تفاوت تیم و گروه
تکنیک های  تصمیم گیری گروهی
نقاط قوت  تصمیم  گیری های گروهی
نقاط ضعف  تصمیمات گروهی
تعریف عضو  شاخه دانش آموزی  هلال احمر مدارس
اهداف و وظایف  شاخه  دانش آموزی  هلال احمر
اهداف
وظایف
وظایف عضو  در شاخه دانش آموزی هلال احمر
خط مشی  عمومی گروههای  چهارگانه  در جهت ارائه خدمات امدادی
خط مشی اجرایی گروه تسکین الام بشری
خط مشی اجرایی گروه تامین  احترام به انسانها
خط مشی  اجرایی گروه حمایت از زندگی و سلامت انسا نها
خط مشی اجرایی  گروه صلح و دوستی
اصول کمک های اولیه  و امداد رسانی
تعریف کمک های اولیه
تعریف امداد گر و تکنسین
نقش و وظایف  امداد گر  در صحنه  آسیب
خصوصیات امدادگر
فصل دوم -بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
مبانی مدیریت استراتژیک منابع انسانی
تعریف
جنبه‌های مدیریت منابع انسانی
۱٫ جنبه‌های سخت (Hard Version of HRM)
۲٫ جنبه‌های نرم (Soft Version of HRM)
اهداف HRM
اهداف جزئی و خاص
ویژگیهایی از مدیریت منابع انسانی
چند تذکر
فعالیت‌های اصلی مدیریت منابع انسانی
۱ـ سازمان
۲ـ روابط شغلی
۳ـ تامین منابع انسانی
۴ـ مدیریت عملکرد
۶ـ مدیریت پاداش
۷ـ روابط کارکنان
موضوعهای پرسنلی در منابع انسانی
نقش درحال تغییر منابع انسانی
چالشها

نتیجه گیری

مهمترین وظائف مدیریت منابع انسانی عبارتند از :
منابع تامین نیروی انسانی
محاسن و معایب تامین نیرو از داخل و خارج
جدول شماره یک
جایگزینهای کارمندیابی
طراحی و اجرای نظام ارتقاء و انتصاب
مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی
دلایل تغییرات محیطی
ممیزی وضعیت
– تجزیه و تحلیل محیطی
۱ـ محیط اقتصادی
۲- محیط اجتماعی
۳- محیط سیاسی
۴- محیط قانونی
۵- محیط جغرافیائی
۶- محیط فرهنگی
۷- محیط تکنولوژیکی
۸- محیط کاری
ارزیابی سازمانی
۱- رسالت یا اهداف اساسی سازمان
۲- جو سازمانی
۳- منابع
۴- ساختار سازمانی
روشهای پیش بینی نیروی انسانی
برآورد منابع انسانی در دسترس
نیروی انسانی در تعالی سازمانی
منابع انسانی در مدل تعالی سازمانی
فرآیندها و زیرفرآیندها
فصل سوم-نتیجه گیری و پیشنهادات


مقدمه:
کشور ایران  به علت  ا ینکه  در مسیر  سلسله  جبال  آلپ هیمالیا  قرار دارد  یکی از  مناطق مهم زلزله خیز دنیا  محسوب می شود و به همین  جهت  اکثر  شهرهای مهم  کشور و به خصوص  تهران یعنی  مرکز مهم سیاسی و اقتصادی  میهن اسلامی  در معرض خطر  جدی زلزله  مخرب و ویرانگر  قرار دارند و نیز عدم  رعایت  مقررات  ایمنی  در ساخت  و ساز ها این خطرات را به صورت  تصاعدی افزایش داده است و استفاده  بی رویه از منابع  طبیعی و تخریب  جنگلها و عدم التزام به مراعات  مسائل  زیست محیطی –بسیاری از مناطق کشور را در برابر خطر  سیل  آسیب  پذیر  ساخته است و به همین  نحو  خطر طوفان –صاعقه و سایر  حوادث  غیر مترقبه  که افزون بر سی مورد می شود جدی و قابل تامل است . بنا بر  همین مقولات  کشور ایران جزء  ده کشور  حادثه خیز  مهم  دنیا  تلقی  می شود . از بدیهیات  مسلم آن است  که پیشگیری  قبل از وقوع حادثه  امری ضروری و ارزان و مقدم بر امداد و نجات پس از حادثه  می باشد .

 جمعیت هلال احمر  جمهوری اسلامی ایران  به عنوان موسسه ای امدادی و عام المنفعه که از تجربیات  نزدیک به هشتاد سال فعالیت برخور دار است در امر قبل از حادثه –عمده فعالیت خود را به موضوع  (آمادگی )و( آموزش  کمک های اولیه ) متمرکز  نموده است  و معتقد است که مردم باید باور کنند که ( حادثه خبر نمی کند ) و شعار  جمعیت هلال احمر  آن است  که (در هر خانواده  ایرانی  حد اقل  یک  نفر  آموزش  دیده  وجود داشته باشد )بر همین اساس  کلیه امکانات خود را برای آموزش  همگانی  بسیج نموده است . 

نهضت بین الملی صلیب سرخ  و هلال احمر  تشکیلاتی  بین المللی است  که وظیفه  اصلی آن  کمک رسانی  به افراد آسیب دیده  از حوادث  طبیعی و غیر طبیعی و همچنین  ارائه خدمات بشر دوستانه  به افراد د آسیب پذیر  جامعه می باشد .


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 92 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]