گزارش کارآموزی رشته نرم افزار سیستم
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  گزارش کارآموزی رشته نرم افزار سیستم

گزارش کارآموزی رشته نرم افزار سیستم


دانلود مقاله کارورزی رایگان با عنوان گزارش کارآموزیرشته نرم افزار سیستم
تشریح فعالیت
طراحی سایت مراکز تلفن مخابرات استان خراسان و همچنین تحقیق وجستجو راجع به برنامه نویسی های ASP 3.0,ASP.NET فعالیت من در دوره ی کارورزی می باشد.

مراکز تلفن دارای 7 زیر مرکز بصورت زیر می باشد.

1. آبونمان

2. شبکه

3. MDF

4. رئیس مرکز

5. قدس

6. سالن

7. واگذاری خطوط

تعدادی از مراکز بالا را بطور خلاصه تشریح می کنم.

آبونمان

هدف :

هدف این سیستم مشتمل بر مجموعه دستورات و راهنمائی های لازم برای کاربا سیستم است که درجهت شرح فرآیند یا فرآیندهائی که تحت پوشش نرم افزار می باشند و آنجه که نرم افزار برای پشتیبانی از این فرآیندها انجام میدهد و کاربر برای بهره برداری از نرم اقزار به آن احتیااج دارد با این سیستم قابل انجام است . و درواقع هدف ما آشنايی کافی با سيستم آبونمان و بيان کليات و دستورالعملها و راهنماييهای لازم و بيان نحوه کار با اين سيستم می باشد که اميدواريم مورد استفاده شما قرار گيرد .

مقدمه :

سيستم آبونمان يکی از سيستمهايي است که بطور مستقيم با ارباب رجوع در ارتباط است و عمليات قبض گیری و درآمدی و قطع ووصل بدهی های آبونمان و کلیه ریز تماس های بین شهری و خارجه مشترک مربوط به این سیستم است و در صورت لزوم جهت انجام به بخشهای ديگر ارسال می شود.

در واقع پس از آنکه يک شماره تلفن در متقاضيان تعيين شماره شده و داير شد و در سيستم مشترکين فعال شد بعنوان یک تلفن کارکن باید به billing (آبونمان مرکزی) ارجاع داده شود تا جهت فعال کردن آن در آبونمان و ارائه قبض به مشترک اقدام شود . سپس می توان در اين سيستم درخواستهای مشترک اعم از صدورقبض المثنی و پرینت ریزمکالمات بین شهری و خارجه و قسطی کردن یک تلفن و قطع و صل آن ارائه کرد.

کليات :

آبونمان : مقدارمبلغی که هر دوره بطور ثابت برروی قبض مشترک اضافه می شود .

برنامه آبونمان عبارت است از کارهايی از قبيل صدورقبض المثنی برای مشترک و مقدارکنترمصرفی تلفن مشترک در هردوره که اين دوره قبض برای مشترک دوماه بوده و تاريخ مهلت پرداخت زمانی است که مشترک طی آن بايد قبض خود را پرداخت کند در غيراينصورت به عنوان بدهی قبلی برروی قبض دوره بعد مشترک اضافه می شود و يا اگر اين مبلغ زياد باشد مشترک جزو مشمولين بدهی قطع بوده و تلفنش قطع مشود .

از ديگر اموری که طی برنامه آبونمان انجام می شود قسطی کردن تلفن وتهيه پرينت بين شهری می باشد که در فصول آينده توضيج داده می شود.

در قسمت شماره تلفن بايد تلفن مشترک درج شود بعد با زدن يک enter بقيه مشخصات مشترک اعم از نام و نام خانوادگی و آدرس در مکانهای خود درج می شود .

قبض آخرين دوره : قبض دوره جاری را تهيه می کند .

قبض دوره قبل: اگر اين گزينه تيک بخورد ميتوان بعد از وارد کردن دوره مورد نظر و enter کردن قبض المثنی دوره قبل مشترک يا دوره ای که تايپ کرده ايم را تهيه کنيم .

نوع تلفن : نوع تلفن مشترک را مشخص می کند که شامل عادی – اداری و….. می شود

رديف توزيع : رديف توزيع قبض مشترک که توسط پست توزيع می شود را مشخص می کند .

کد موزع : اين گزينه نيز که توزيع پستی قبض مشترک را مشخص می کند

شماره کنتور قديم

شماره کنتور جديد

کارکرد کنتور

مبلغ کارکرد

مبلغ خارجه 1: خارجه مستقیم که توسط خود مشترک گرفته میشود

مبلغ خارجه2: خارجه غیر مستقیم یا 126

هزينه خدمات : اين هزينه که برای بعضی از مشترکين برروی قبوضشان اعمال می شود جهت تغييرنام يا سرويس ويژه يا تغييرمکان و نام ومکان و …. که در برنامه مشترکين به عنوان حواله کرد آبونمان منظور می شود در دوره بعد روی قبض بعدی مشترک اعمال می شود.
هزينه سرويس

آخرين صورتحساب : اين آيکون مربوط به آخرين کارکرد و در واقع هزينه مربوط به اين دوره است بدون بستانکاری و بدهکاری قبلی

بدهکاری قبلی : بدهی يا آخرين صورت حساب دوره قبل مشترک را شامل می شود.

بستانکاری قبلی : بستانکاری در واقع طلبکاری مشترک از آبونمان را مشخص می کند.

مبلغ قابل پرداخت : مبلغی است که شامل آخرين کارکرد اين دوره مشترک بعلاوه مبلغ بدهی دوره قبل می شود .

دستورالعملهای عمومی :

نحوه نصب نرم افزار : اين برنامه بر روی سرور هر مرکز در پوشه ای بنام mosh تحت نام abonman2002. mde قراردارد. که با دوبارکلیک بر روی آن برنامه اجرا می شود .

سيستم آبونمان علاوه بريک shortcut از برنامه برای اجرا نيازدارد به يک پوشه pasokh که معمولا در درايو d سيستم يا درايوهای ديگر آن است که داخل اين پوشه به تعداد بانک های بين شهری pasokh.mdb داريم مثلابه ازاء دوره 01/09/83 تا 01/11/83 داريم d:pasokhpasokh835.mdb و هرچه به دوره ها اضافه یاکم شود به پاسخ ها هم اضافه و کم شده (دوره بعدpasokh836 و دوره قبل 835 (pasokh834 ) و ديگر ملزومات برنامه آبونمان پوشه ای تحت نام mosh در درايو E سيستم می باشد که داخل آن کليه فايلهای اجرايی و dbf و prg وtxt را شامل می شود . اين فايلها در پوشه ای با نام my_doc در درايو D سيستم است .

در ابتدای کاربايد روی آیکن abonman2000 برروی صفحه اصلی کامپيوتر(desktop)دوبار کليک يا enter کنيد حال امکان دارد اين آيکن وجود نداشته باشد در اينصورت به صورت زير عمل می کنيم از منوی start-run نام سرور مرکز را زده ok می کنيم اگر رمز ورود به شبکه را خواسته باشد رمزی که در اختيار مشترکين هر مرکز قرارداده شده را وارد کرده تا صفحه اصلی سرور نمايش داده شود حال پوشه mosh را اجرا کرده و روی آيکن abonman2002.mde کليک راست کرده گزينه sende to-shortcut desktop را انتخاب کرده تا از برنامه فوق shortcut روی صفحه روميزی ايجاد شود .

علاوه بر اينکه برنامه ها ی هر مرکز بروری سرور خود مرکز يا مراکز ديگر قرار دارد کل جداول هر برنامه نيز بروری دو سرور مجزا بنام های tarhjame و tarhjame2 قرار دارد .

نحوه ورود و خروج از سيستم :

برای ورود به برنامه آبونمان ، با کليک بر روی آيکن ورود، فرمی باز می شود که با انتخاب نام مرکز و سرور مناسب و وارد نمودن نام کاربر و کلمه رمز ،می توانيد به برنامه آبونمان وارد شويد.

که هر اپراتور رمز مخصوص به خود را بايد وارده کرده و نام مرکز را انتخاب و نام سرور خود(tarhjame و tarhjame2) و دوره را دوره جاری و مسير بانک بين شهری را بايد مسير پاسخ های خود قرارد دهد کليه اين گزينه ها در ابتدای ورود به سيتم بايد set شود تا باعث بروز خطا نشود

MDF

: منظور از 17 همان سالن دستگاه امتحان (ام دی اف) میباشد.

اطلاع به 17: هنگام خراب شدن خط تلفن مشترک بلافاصله با 17 تماس می گیرد. هرکدام از این تماسها یک اطلاع به 17 نامیده می شود.

خرابی صادره: اگر اشکال بوجود آمده برای تلفن مشترک مربوط به سیم بندی های ام دی اف نبوده و مربوط به قسمتهای دیگر از قبیل شبکه کابل هوایی یا زمینی باشد، ام دی اف از طریق صادر کردن خرابی مشکل را به اطلاع قسمت مربوط می رساند. به هر کدام از آنها خرابی صادره گفته می شود.

بوخت : به مشخصات کابلی هر تلفن بوخت گفته می شود که دو نوع بوخت داریم:

بوخت افقی(سرشماره): مشخصات کابلی سیمی که از سمت سالن دستگاه می آید سرشماره نام دارد. بعلت اینکه ترمینالهای آن بصورت افقی قرار داده شده به آن بوخت افقی هم گفته می شود. سرشماره شامل چهار مشخصه میباشد:

رديف-طبقه-ترمينال-اتصالی که در شکل زیر نشان داده شده اند.

بوخت عمودی: مشخصات کابلی سیمی که از ام دی اف خارج شده و بسمت مشترک می رود. بعلت اینکه ترمینالهای آن بصورت عمودی نصب شده اند به آن بوخت عمودی گفته می شود. این بوخت نیز سه مشخصه دارد : ردیف-طبقه-اتصالی

رانژه (سیم بندی): عملیاتی که طی آن یک زوج سیم از بوخت افقی به بوخت عمودی وصل می شود.

ریموت (PCM): دستگاهی است که توسط آن می توان از روی یک زوج سیم چند خط تلفن را داير کرد.

واگذاری خطوط

يك مركز مخابرات متشكل از قسمتهاي مختلف اداري و فني مي باشد كه مجموعه فعاليتهاي اين واحدها در جهت ايجاد امكانات و واگذاري آن به متقاضيان خدمات ارتباطي تلفن مي باشد. واحد هاي فني اجراي عمليات ايجاد زيرساختهاي مخابراتي را در حوزه مركز تلفن خود انجام مي دهد كه البته ممكن است اين واحدها زيرمجموعه مركزتلفن نباشد و از سازمانهاي ذيربط ديگر باشند. پس از ايجاد اين زيرساختها و امكان واگذاري تلفن به متقاضيان در واحدهاي اداري مركز تلفن بر اساس قواعد و دستورالعملهاي مربوطه اقدام به واگذار نمودن اين امكانات مي نمايند. كه همكاري واحدهاي اداري و فني تا اتمام كار اتصال مشترك به شبكه تلفن ادامه دارد. پس از آن هم اين واحدها مسئوليت نگهداري و ارائه خدمات به مشتركين را برعهده دارند و در صورت نياز به توسعه امكانات مركزتلفن بر اساس نياز متقاضيان ومشتركين مي پردازند. يكي از اين واحدها واحد واگذاري خطوط مي باشد كه نقش بسيار مهمي در عمليات فوق برعهده دارد. واگذاري خطوط يك واحد اداري است كه رابطه بسيار نزديكي با واحدهاي فني دارد و لذا اطلاع از نحوه عملكرد آنها و آشنايي با اصطلاحات و واژگان فني اين واحدها توام با اطلاع از قوانين اداري مربوط به امور محوله واحد خود و ديگر قسمتهاي مرتبط لازم و مهم است.

با عنايت به اين حساسيت لازم است كاربر واگذاري خطوط ابتدا با الزامات كار در واحد خود آشنايي كامل داشته باشد و نيز واحد هاي مرتبط با واگذاري خطوط را به خوبي بشناسد و نوع ارتباط و نحوه برخورد با اين ارتباطات را بداند. سپس با ابزار كار از جمله سيستم مكانيزه واگذاري خطوط، براي اجراي وظايف واحد خود آشنا شود و از آن به نحو مطلوب استفاده نمايد. بايد كليه قابليتها و توانمنديهاي سيستم را بداند و امور واگذاري خطوط را بر اساس روش صحيح و استاندارد آن انجام دهد. بنا براين، اين دستورالعمل مي كوشد تا ابتدا در حد لازم امور واگذاري خطوط را تشريح نمايد سپس انجام اين عمليات را در سيستم توضيح داده و گام به گام مراحل مختلف را بيان نمايد. اميد است كه توانسته باشيم انتظارات شما را برآورده ساخته باشيم.

سیستم متقاضیان در واقع شامل در خواست متقاضی جهت مالکیت تلفن بصورت ثبت نام و بعد از طی مراحلی و پرداخت یکسری هزینه ها طبق تعرفه های مشخص شده به مخابرات و در نهایت تحویل خط تلفن و یا اصطلاحا تحویل بوق به متقاضی می باشد. بدیهی است بعد از اینکه متقاضی مالکیت خط تلفن را بدست آورد به عنوان یکی از مشترکین مخابرات شناخته خواهد شد و دیگر از وضعیت متقاضی به وضعیت مشترک تغییر خواهد کرد. هنگامی که یک متقاضی به مشترک تبدیل می شود یعنی تلفن او دایر و تحویل او گردیده است و دیگر سیستم متقاضیان با وی کاری ندارد و تنها یک سری سوابق از او را جهت مواقع ضروری نگهداری می کند.

برنامه سیستم متقاضیان هر مرکز در سرور همان مرکز و در شاخه mot و به نام motagazi.mde می باشد . اگر مرکز به تنهایی server نداشته باشد برنامه آن در سرور مشترک با مرکز دیگر می باشد.

سیستم متقاضیان

معرفی وازگان کلیدی سیستم:

شماره آزاد: شماره ای که در مرکز قابل واگذاری به متقاضی می باشد ولی تا به حال به کسی واگذار نشده است.

شماره فعال: شماره ای که یکی از مشترکین مرکز در حال استفاده از آن می باشد و نمی توان آن را به غیر واگذار نمود.

متقاضی: کسیکه درخواست دریافت شماره تلفن می کند.

مرحله: تاریخ یا همان سال ثبت نام می باشد که اگر مثلا سال 83 سه بار ثبت نام انجام شود. در دفعه اول مرحله 831 و در دفعات بعدی ثبت نام مرحله 832 و 833 نامیده می شوند.

نوبت: چندمین ثبت نامی در یک مرحله را گویند که در یک مرحله نمی توان دو نوبت برابر ثبت شوند.

ودیعه: هنگامیکه متقاضی ثبت نام می کند یک مرحله و نوبت به او اختصاص پیدا می کند و اصطلاحا یک ودیعه به او اختصاص پیدا می کند.

فیش: رسیدی است که متقاضی طی آن رسید مبلغی را به حساب مخابرات جهت دریافت تلفن واریز نموده است.

خارج نوبت: ثبت نامیهایی که به دلایل مختلف از سهمیه هایی مثل جانباز و زوج دانشجو و … استفاده می کنند دیگر در نوبت قرار نگرفته و بلافاصله پس از درخواستشان کارشان انجام می پذیرد.

خارج از مرز: هر مرکزی یک مرز فعالیت دارد تلفنی که مقداری از سیمکشی آن خارج از مرز آن مرکز قرار می گیرد اصطلاحا خارج از مرز گویند.

موکول به توسعه: به این معنا که تلفنی که متقاضی جهت یک آدرس مشخص درخواست کرده است فعلا به دلیل عدم وجود امکانات فنی قابل واگذاری به مشترک نمی باشد و در لیست تقاضاهای موکول به توسعه می باشد که در آینده که در آن منطقه امکانات فنی جدید احداث گردید بتوان به آن مشترک تلفن را ارائه داد.

لاوصولی: از نظر لفوی به معنای وصول نشده یا کسب نشده می باشد و در این سیستم به ودایعی گفته می شود که مبالغ لازم جهت تکمیل پرونده و دریافت تلفن را طی زمان موردنظر پرداخت نکرده است.

صوری: به تلفنهایی گفته می شود که متقاضی آدرس خاصی را مدنظر ندارد فقط قصد مالکیت تلفنی را دارد و زمانیکه جهت آدرس خاصی تلفنی را نیاز داشت از طریق درخواست همین تلفن صوری او را در صورت امکان در آن آدرس فعال می کنند. البته الان دیگر تلفن صوری منسوخ شده است.

ردیف استان: در ثبت نامی های خارج نوبت به ازای هر ودیعه یک شماره ردیف از مشترکین استان روی کارت ودیعه آن ودیعه باید ثبت شود. این ردیف در استان منحصر به فرد می باشد.

دایرشده و دایرنشده: اگر ثبت نامی نهایی شد و تلفن به متقاضی تحویل و از این به بعد او را مشترک خواندیم یعنی ودیعه او دایر شده است ولی اگر به هر دلیلی هنوز اینکار به اتمام نرسیده ودیعه او دایرنشده خواهد بود.

سیستم رئیس مرکز در واقع شامل نظارت عالیه بر کار قسمتهای مختلف و انجام یکسری امور حساس در مخابرات می باشد. به عنوان مثال اختصاص یک شماره به یک متقاضی دریافت تلفن کاری حساس می باشد که توسط بالاترین سمت یک مرکز تلفن یعنی رئیس مرکز انجام می شود. همچنین ریاست مرکز نیاز دارد همیشه یک سری گزارشات و آمارسنجی هایی از قسمتهای مختلف مرکز به طور مثال متقاضیان و واگذاری و … داشته باشد.

برنامه رئیس مرکز هر مرکز در سرور همان مرکز و در شاخه manager و به نام manager.mde می باشد . اگر مرکز به تنهایی server نداشته باشد برنامه آن در سرور مشترک با مرکز دیگر می باشد.

رئیس مرکز

معرفی وازگان کلیدی سیستم:

شماره آزاد: شماره ای که در مرکز قابل واگذاری به متقاضی می باشد ولی تا به حال به کسی واگذار نشده است.

شماره فعال: شماره ای که یکی از مشترکین مرکز در حال استفاده از آن می باشد و نمی توان آن را به غیر واگذار نمود.

متقاضی: کسیکه درخواست دریافت شماره تلفن می کند.

مرحله: تاریخ یا همان سال ثبت نام می باشد که اگر مثلا سال 83 سه بار ثبت نام انجام شود. در دفعه اول مرحله 831 و در دفعات بعدی ثبت نام مرحله 832 و 833 نامیده می شوند.

نوبت: چندمین ثبت نامی در یک مرحله را گویند که در یک مرحله نمی توان دو نوبت برابر ثبت شوند.

ودیعه: هنگامیکه متقاضی ثبت نام می کند یک مرحله و نوبت به او اختصاص پیدا می کند و اصطلاحا یک ودیعه به او اختصاص پیدا می کند.

فیش: همان ودیعه می باشد.

برگردان: هرگاه یک شماره تلفن را از یک مرکز به مرکز دیگر انتقال دهیم باید عمل برگردان انجام شود. توضیح بیشتر در سیستم واگذاری خطوط می باشد.

مشخصات فنی: در واقع یکسری مشخصات و آدرسهای سخت افزاری و تعریف شده در مخابرات می باشد که شامل کافو.پست.اتصالی و مرکزی و بوخت می شود. توضیح کامل تر این اصطلاحات در سیستم واگذاری خطوط وجود دارد.

سرویسهای ویزه: همان خصوصیات و امکاناتی است که مخابرات جهت مشترکین خود روی تلفن ها بر اساس درخواست مشترک قرار می دهد. از آن جمله می توان به DV یا همان انتقال تلفنی بر روی تلفن دیگر اشاره کرد. مفاهیم دقیق و جزئیات سرویسهای ویزه در سیستم سالن دستگاه وجود دارد.

PCMn: یک دستگاه سخت افزاری که n خط تلفن را از طریق مشخصات فنی یک خط تلفن بصورت مجزا و با شماره های متفاوت فعال می کند.

خارج از مرز: هر مرکزی یک مرز فعالیت دارد تلفنی که مقداری از سیمکشی آن خارج از مرز آن مرکز قرار می گیرد اصطلاحا خارج از مرز گویند.

موکول به توسعه: به این معنا که تلفنی که متقاضی جهت یک آدرس مشخص درخواست کرده است فعلا به دلیل عدم وجود امکانات فنی قابل واگذاری به مشترک نمی باشد و در لیست تقاضاهای موکول به توسعه می باشد که در آینده که در آن منطقه امکانات فنی جدید احداث گردید بتوان به آن مشترک تلفن را ارائه داد.
نرم افزار GIF Animator
بوسیله ی این نرم افزار نیز می توان فایل های animation با فرمت های مختلف تولید کرد.
فرمت های مختلف برای فایل ها در این نرم افزار بصورت زیر می باشد.
(GIF-UGA-UFD-PSD)
همچنین این نرم افزار دارای خروجی های EXPORT بصورت زیر می باشد.
(AS HTML File…- AS Animation Package(EXE)…-AS an active Desktop item…)
از امکانات دیگر این نرم افزار میتوان به Effect های جالب وزیاد آن اشاره کرد.این نرم افزار دارای 130 transition(حالت انتقال) متفاوت شامل:
Blowout-F/X, Slide-3D, Barn Door-3D, Checker-Build, Dissolve-F/X, Stagger-Build, Split-Clock, Turn-Clock, Fly-F/X, Burn-F/X, Zipper-Film, Twist-Film, Barn Door-Peel, Bar-Push, Split Half-Roll, Spin-Rotate, Diagonal-Slide, Shatter-F/X, Arrows-Wipe, Puddle-Wipe, Whirlpool-3D, Side-Stretch, and many more. New filters include Throw Stone, Whirlpool, Kaleidoscope, Charcoal, Colored Pen, Punch, Monochrome, Diffuse, Emboss, Blur, and Animation Gradient, Ripple, Water Flow, Pinch, Diffraction, Motion & Blur, Star, Mosaic, Highlight, Emphasize Edges, Vignette, Scratch, Solarization, Animation Texture.می باشد.
برای اضافه کردن یک فیلتر effect باید :
ابتدا Video F/X: Filter Effect را انتخاب کرده(باز کردن پنجره filter )
یک شماره را برای تعداد انجام effect در frame مورد نظر وارد کنید.
یک background برای زمینه ی مورد نظر انتخاب کنید.
ok را کلیک کنید و پنجره ی filter مورد نظر را ببندید.
ok را کلیک کنید.
دکمه play برای اجرای effect مورد نظر را کلیک کنید.
با استفاده از گزینه ی save as آن را با فرمت دلخواه کلیک کنید.
نرم افزار Frontpage:
ابتدا معرفی راجع به این نرم افزار قدرتمند برای طراحی صفحات web ارائه می دهم.
نرم افزار نشر وب میکروسافت یعنی Frontpage با ارائه نگارش 2000 ترقی زیادی نموده است.
این نرم افزار از آن جهت که روشی آسان برای نشر صفحات شبکه جهانی وب- بدون نیاز به یادگیری پیچیدگی های HTML و JAVA SCRIPT
در اختیار می گذارد. کار خود را همیشه به خوبی به انجام رسانده است.امروزه Frontpage بخشی از Microsoft Office تلقی می گردد که محبوبترین محصول در جهان به شمار می رود.

گفتن تمام امکانات Frontpage در اینجا قابل ذکر نیست .

بنابراین مواردی را که در این سایت مورد استفاده قرار گرفته است را بررسی می نمایم.

1. استفاده از frame ها

فریم ها صفحه را صفحات مجزای دیگری تقسیم می کنند.

برای ایجاد فریم درFrontpageابتدا از گزینه ی File سپس گزینه ی NEW

و در نهایت گزینه ی page or web را انتخاب نموده در قسمت New from template گزینه ی page templates… را انتخاب می کنیم- در قسمت frames pages فریم مورد نظر خود را انتخاب میکنیم.

2. استفاده از table ها
برای ایجاد جدول در Frontpage گزینه یtable و سپس گزینه ی insert و در نهایت گزینه ی table را انتخاب می کنیم.
برای خلاصه تر شدن مطلب من کلیه امکانات Frontpage را فهرست وار می گم.

1. استفاده از الگوها برای ایجاد سریع یک وب
2. بکارگیری تم برای یک وب کامل
3. واگذاری کارهای مشکل به ویزاردها
4. ایجاد یک صفحه وب
5. مدیریت وب
6. سازماندهی صفحه با استفاده از لیست ها و جداول
7. تقسیم صفحه به قاب های مجزا
8. نمایش گرافیک در صفحه
9. افزود پیوند ها به گرافیک و نقشه های تصویری
10. ایجاد و ویرایش گرافیک برای وب
11. متحرک سازی یک صفحه وب
12. انتشار وب
13. نگه داشتن وب به روز
14. قابلیتهای وب با Server ExtensionsFrontpage توسعه
15. سازگار ساختن وب با مرورگرهای چندگانه
16. استفاده از HTML در وب
17. قالب بندی وب با استفاده از صفحات آبشاری
18. افزودن یک موتور جستجوی شخصی به وب
19. فعالسازی مباحثات در وب
20. افزود پایگاه داده به وب
21. استفاده از مولفه های office وراه اندازی وب
ASP 3.0.

یکی از قدرتمند ترین زبان های برنامه نویسی در رابطه با پایگاه داده ها می باشد.
با استفاده از دستورات زیر می توان ارتباطی بین پایگاه داده و صفحه وب ایجاد نمود. dim z
set z=server.CreateObject(“ADODB.connection”)
z.open “DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};” & _
“DBQ=d:datadata1team.mdb”
Dim x
set x=server.CreateObject(“ADODB.recordset”)
x.open “fani”, z , , 3 ,adCmdtable
do while not x.eof
Response.Write “<tr><td>” & x(“mosharekat”) & “</td>”
Response.Write “<td>” & x(“finall”) & “</td>”
Response.Write “<td>” & x(“start”) & “</td>”
Response.Write “<td>” & x(“name”) & “</td></tr>”
x.movenext
loop
x.close
set x=nothing
z.close
set z=nothing

در این سایت از چندین database استفاده شده است .در مورد ارتباط

بین وب و database در قسمت آنایی با ASP مفصل بحث شده است.

MICROSOFT ACCESS

یکی دیگر از محصولات شرکت میکروسافت برای ایجاد DATABASE می باشد.ولی امنیت آن زیاد نیست.
تصاویری از سایت