گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن

گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن گزارش کارآموزی کارخانه پلی اتیلن گزارش کارآموزی لوله پلی اتیلن گزارش کارآموزی تولید لوله پلی اتیلن گزارش کارآموزی کارخانه پلی اتیلن مقاله کارورزی کارخانه پلی اتیلن تبریز کارخانه پلی اتیلن شیراز دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن شرکت پلی اتیلن سمنان

PE firms


موضوع : گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگی در جوامع انسانی، سازمانهای متنوع و متعددی را به وجود آورده است، توسعه نیازمندی های متعددی که منشاء آن تکامل و تغییر شکل زندگی انسان در جوامع مختلف می باشد بر اهمیت سازمان افزوده است، تنوع وظایف در سازمان ایجاب می کند که طبق اصول و موازین تشکیل گردد، سازمانهای موجود در هر کشور هدفهای مختلف دارند، لیکن آنچه در کلیه سازمانهای انسانی مشاهده می شود و به اصطلاح وجه مشترک جمیع آنها محسوب می گردد، اجتماع یک دسته از افراد است که به طور دسته جمعی تحت رهبری سلسله مراتب سازمانی با امکانات محدود به منظور تحقیق مقاصد خاصی همکاری می کنند.
این شرکت با اشتغال زایی برای ۴۰ نفر فعالیت خود را آغاز کرد. این کارخانه اولین تولید کننده لوله های پلی اتیلن سه لایه با کاربردی در شبکه توزیع گاز، صنایع پتر و شیمی، آبیاری تحت فشار، آبرسانی آب و فاضلاب و صنایع شیمیایی در سطح کشور است.
برنامه ریزی فرآیند تعیین اهداف و جهت فعالیت های سازمان و همچنین راهکارهای دستیابی به اهداف است و از مهمترین وظایف مدیریت بوده و بر دیگر وظایف مدیریت مقدم است، تصمیم گیری در ارتباط تنگاتنگ با برنامه ریزی دارد و برنامه ها همان تصمیمات اتخاذ شده به منظور تحقق هدفهای سازمانی هستند. در برنامه ریزی نیروی انسانی با تعیین تعداد افراد مورد نیاز سازمان، برای انتخاب، آموزش و بازنشستگی آنان برنامه ریزی می شود و میزان ورود و خروج نیروی انسانی بر آورد می گردد به طوری که بتوان بر مبنای این بر آورد تسهیلات و وسایل مورد نیاز سازمان را پیش بینی کرد، برای استخدام کارکنان دو منبع وجود دارد: داخلی و خارجی. در شرکت BSP برای استخدام بیشتر از منبع خارجی استفاده می شود. ایمنی و بهداشت کار با شرایط فیزیولوژیکی و اجتماعی و روانی نیروی کار که از محیط کار منتج می شود، ارتباط دارد.

سیستم مدیریت صنعتی در شرکت BSP :
– در این شرکت از عملیات مدیریت صنعتی بازرگانی استفاده می شود.
– اهم روش های به کار گرفته شده: مدیریت صنعتی مالی، انبار، فروش، حقوق، و دستمزد و اموال دارائیهای ثابت سیستم های یکپارچه این شرکت با پیاده سازی موارد ذکر شده بستر مناسبی برای تحقیق اهداف سازمانی جهت رشد و توسعه، همسو با تحولات استانداردهای مدیریت صنعتی.
– شرکت BSP قیمت تمام شده ندارد.
– لوله ها بر حسب سایز لوله ها در انبار نگهداری می شود و به صورت گزارش روزانه تولید که به عهده مسئول مربوط می باشد ارزیابی می نماید.
قابل توضیح است که به علت کمبود جا و حجمی که لوله ها می گیرند مدت کمی در قابل توضیح است که به علت کمبود جا و حجمی که لوله ها می گیرند مدت کمی در سالن قرار می گیرند و بلافاصله به فروش می رسد.
– ثبت حسابها به روش مدیریت صنعتی براساس روش مدیریت صنعتی تعهدی تاکید دارد. در مدیریت صنعتی تعهدی، در آمدها شناسایی می شوند که محقق شده باشند، اگر چه وجه نقد مربوط ممکن است تا دوره مالی بعد دریافت نشود و هزینه ها نیز هنگامی شناسایی می شوند که واقع شده باشد.
حسابها به سر فصل کل، معین تفضیلی طبقه بندی شده است. گزارشهای دفتر روزنامه، کل معین و… گزارشهای تراز نامه و سود و زیان در سطح گروه حسابها و حسابهای کل.

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت پلی اتیلن
گزارش مقایسه ای یافته های علمی دوره کارشناسی با کار علمی در شرکت بسپار نعت مقاله (BSP)

فهرست مطالب

فصل اول۳
مقدمه۱۰
تاریخچه شرکت بسپار صنعت مقاله (BSP) و دوایر و مدیریت های زیر مجموعه۱۲
شرح اساسنامه شرکت BSP14
فصل دوم: مطالعه منابع۲۰
۱ ) برنامه ریزی۲۰
تعریف برنامه ریزی۲۰
جایگاه برنامه ریز جامع در سازمان۲۱
مزایا و محدودیت های برنامه ریزی جامع۲۲
محاسن برنامه ریزی ۲۳
رابطه برنامه ریزی با دیگر وظایف مدیریت۲۴
تصمیم گیری۲۵
روشها و فنون تصمیم گیری۲۶
برنامه ریزی عملیاتی در سازمان۲۷
تکنیک های برنامه ریزی۲۹
۲ ) مدیریت منابع انسانی۲۹
نظام برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی۲۹
مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی۳۱
استخدام و کارمند یابی۳۲
منابع کارمند یابی۳۳
انتخاب و گزینش۳۳
مراحل و روشهای انتخاب۳۳٫
نظام بهسازی منابع انسانی۳۶
ارزیابی شایستگی کارکنان۳۶
نظریه های ارزیابی۳۸
نظام نگهداری منابع انسانی۴۰
بهداشت و ایمنی در محیط کار۴۰
برنامه های رفاهی و آسایشی۴۱
آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران۴۲
۳ ) سازمان۴۳
تعریف و تشریح سازمان۴۳
نقش سازمان در عصر کنونی۴۴
سازمانهای رسمی۴۵
سازمانهای غیر رسمی۴۵
نمودار سازمانی۴۶
انواع نمودارهای سازمانی۴۷
سازماندهی۵۱
طبقه بندی وظایف در سازمان۵۲
مبانی طبقه بندی وظایف در سازمان۵۳
تقسیم کار۵۴
مزایای تقسیم کار۵۵
معایب تقسیم کار۵۶
گردش شغلی۵۷
توسعه شغلی۵۸
قلمرو نظارت در سطوح سازمانی۶۰
صف و ستاد۶۰
فصل سوم۸۹
مقایسه و تجزیه و تحلیل۸۹
فصل چهارم۹۵
نتایج۹۵
محدودیت ها در عمل۹۸
فهرست منابع۹۹

 


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 104 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]