گزارش توجیهی مشاورین مهندسی بهینه راهبر شریف
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  گزارش توجیهی مشاورین مهندسی بهینه راهبر شریف

گزارش توجیهی مشاورین مهندسی بهینه راهبر شریف

گزارش توجیهی مشاورین مهندسی بهینه راهبر شریف

تجزیه و تحلیل swot
برای بررسی و تحلیل منتقدانه وضعیت موجود در صنعت روغن نباتی و ارائه راه حل مناسب، آن را در قالب یک فرایند حل مسئله Problem solving process  بررسی و درگامهای بعدی بر مبنای یک برنامه ریزی استراتژیک تجزیه و تحلیل مینمائیم. فرایند حل مسئله در قالب ۹ قدم و بصورت نمودار ذیل میباشد:
……
با توجه به ماهیت کار و شرح خدمات تعریف شده میتوان ۵ قدم از ۹ قدم حل مسئله را در این گزارش طی نمود و طی قدمهای بعدی بستگی به اراده و تصمیم مدیران و مسولان دارای قدرت اجرایی در صنعت روغن نباتی دارد. لذا در این قسمت به بررسی قدمهای پنجگانه مذکور پرداخته و رهیافتهای مؤثر برای ببهبود از وضعیت موجود را ارائه خواهیم نمود.

راهنمای استفاده:
مناسب جهت اجرای طرح کارآفرینی و بهبود در امر تولید
مناسب جهت ارائه دانشجویی


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 37 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]