گزارش تخصصی فنون آموزش درس شیمی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش تخصصی  »  گزارش تخصصی فنون آموزش درس شیمی

گزارش تخصصی فنون آموزش درس شیمی

دانلود گزارش تخصصی فنون آموزش درس شیمی

دانلود گزارش تخصصی فنون آموزش درس شیمی

چکیده:
یکی ازبخش هایی که درکتاب جدید دارای اهمیت زیادی است بخش مربوط به انجام آزمایش های این کتاب است که سعی شده است تاحدامکان بتوان آن هارابااستفاده از وسایل وموادآزمایشگاهی ساده تری انجام داد.
مسلما یکی از روش های مهم فعال تدریس،مخصوصا دردرس شیمی انجام آزمایش است.چراکه کسب مهارت هایی مانند برنامه ریزی،مشاهده دقیق،اندازه گیری،ثبت دقیق ودرست اطلاعات،ارائه صحیح نتایج ویافتن ارتباط منطقی بین متغیرهاباانجام این فعالیت عملی ،ممکن ومیسرمی شود.
ازدیگرسوانجام آزمایش،آن هم توسط دانش آموزان وبانظارت معلم،آنان را قادر می سازد تا درباره اهداف آن فعالیت علمی به تفکربپردازندوبابررسی نتایج حاصله درک روشنی ازمفهوم آموزش داده شده به دست آورند. انجام آزمایش دررده بندی تکالیف برحسب حیطه های یادگیری درزمره تکالیف مهارتی می باشد که موجب پایداری آموخته هامی باشد.

مقدمه:
منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و د رسی د انش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است.
شیمی بخشی ازدانش بشری است که حاصل مطالعه وجست وجوی اودرشناخت جهان مادی ونظام وقوانین آن است.این درس بی شک یکی ازدروس پراهمیت دوره تحصیلی متوسطه محسوب می شود،چراکه پایه چهاردرس شیمی،فیزیک،زمین شناسی وزیست شناسی دوره متوسطه دوم رااین درس مهم تشکیل می دهد.بنابراین محتوای کتاب درسی وروش تدریس آن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

فهرست:
چکیده: ۱
مقدمه: ۳
فنون ایجاد انگیزه در دانش آموزان انگیزه چیست؟ ۴
نمونه ای از عناوین اقدام پژوهی های برگزیده ناحیه یک کرج همراه با نام اقدام پژوه ۵
نمونه هایی از فعالیت های خلاقانه ۸
موارد ذیل از جمله مهمترین عوامل موثر در افت تحصیلی دانش آموزان بیان شده است: ۹
نتیجه : ۱۲
منابع: ۱۳


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 13 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]