گزارش تخصصی ضعف دانش آموزان در ریاضی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش تخصصی  »  گزارش تخصصی ضعف دانش آموزان در ریاضی

گزارش تخصصی ضعف دانش آموزان در ریاضی

دانلود گزارش تخصصی ضعف دانش آموزان در ریاضی

دانلود گزارش تخصصی ضعف دانش آموزان در ریاضی
چکیده :
امروزه آموزش ریاضی درجهان به عنوان یک موضوع اصلی ومحوری در برنامه ریزی تحصیلی مدارس در دوره های مختلف مطرح وبه عنوان وسیله ای نیرومندبرای پرورش نظم فکری، درست اندیشیدن، تقویت دقت ،تامل، ابتکار، قوه نوآوری وخلاقیت در دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته است.به همین دلیل شناسایی روش ها وراهکارهای بهتر ونوین جهت آموزش وتدریس مطالب ومفاهیم ریاضی از اولویت های هر نظام آموزشی می باشد۰

 مقدمه :
واقعیت بیانگر این است که افت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی در کشور ما یکی از معضلات وآفت های نظام آموزشی شده به گونه ای که با تمام تلاش آموزگاران ومعلمان وحتی با افزیش تعداد ساعات ریاضی بیشتر معلمین ودانش آموزان از نتیجه یادگیری در این درس رضایت چندانی ندارندوهمواره این سوال مطرح بوده است چرا دانش آموزان در یادگیری ریاضی ضعیف وتوانایی حل مسائل راندارندواز این درس متنفرند؟
نظر به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی برآن است که به بررسی علل آموزشگاهی موثر در ضعف دانش آموزان دوره ابتدایی دردرس ریاضی پرداخته شود.

فهرست مطالب
چکیده ۲
مقدمه ۳
ضعف دانش آموزان در ریاضی ۴
علل ضعف دانش آموزان در درس ریاضی ۵
مهمترین علل آموزشگاهی موثردر ضعف دانش آموزان دوره ابتدایی در درس ریاضی ۵
بحث ونتیجه گیری ۱۱
پیشنهادات ۱۰
منابع ۱۲


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]