گزارش تخصصی رابطه اشتغال مادر در یادگیری آن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش تخصصی  »  گزارش تخصصی رابطه اشتغال مادر در یادگیری آن

گزارش تخصصی رابطه اشتغال مادر در یادگیری آن

دانلود گزارش تخصصی رابطه اشتغال مادر در یادگیری آن

دانلود گزارش تخصصی رابطه اشتغال مادر در یادگیری آن
چکیده:
عمده ترین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اشتغال مادر بر پیشرفت تحصیلی فرزندان مقطع ابتدایی بوده است. در این مطالعه تعداد ۲۰۰ نفر از مادران دانش آموزان ناحیه ۴ آموزش و پرورش شهرستان مشهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنیها از دو گروه مادران شاغل (۱۰۰نفر) و مادران خانه دار (۱۰۰ نفر) تشکیل می شوند. ابزار سنجش در این تحقیق آزمون محقق ساخته ای بوده است که از آن به منظور ارزیابی پیشرفت تحصیلی میزان وابستگی، میزان همکاری، اشتیاق تحصیلی و تشویق فرزندان مادران شاغل و خانه دار استفاده شده است (پایایی پرسشنامه ۷۰% و شامل ۳۲ سؤال می باشد). جهت مقایسه گروهها در هر یک از مقوله های فوق، از روش تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که: بین پیشرفت تحصیلی فرزندان مادران شاغل و خانه دار هیچ گونه تفاوت معنا داری وجود ندارد. از طرفی، بین میزان وابستگی و اشتیاق تحصیلی آنها نیز هیچ تفاوت معنا داری مشاهده نشد. همکاری در خانواده و نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان در دو گروه مادران شاغل و خانه دار نیز یکسان بود. به علاوه، در میزان تشویق و اهمیت تحصیلی فرزندان، بین مادران شاغل و خانه دار نیز تفاوتی مشاهده نشد. نتایج مذکور با توجه به نظریه ها، یافته های قبلی و گروه انتخاب شده، تفسیر شده اند

مقدمه
– بیشتر والدین، پیشرفت تحصیلی را فقط در درس خواندن طولانی مدت می دانند ولی این روش غلط باعث خستگی و کاهش علاقه و بازدهی مناسب می شود. با جلسات مختلف والدین را باید با برنامه ریزی دقیق و افزایش اطلاعات و آگاهی های خود، به آموزش و پیشرفت بهتر فرزندان خود کمک کرد.
برنامه های غیردرسی نیز در پیشرفت تحصیلی تاثیردارد دانش آموزان در کنار درس خواندن نیاز به تفریح، ورزش، شادی، سرگرمی و بازی دارند و با آگاهی والدین نباید آن ها را از مطالعه کتب غیردرسی، برقراری ارتباط کنترل شده با دوستان و آشنایان و تفریح و بازی منع کنند.
حفظ تعادل در همه کارها و برنامه ریزی و دقت نظر عامل موفقیت و پیشرفت است و نباید والدین با سخت گیری های نابه جا باعث دور شدن از هدف اصلی و عدم موفقیت فرزندان خود شد.
ارتباط مناسب وهمکاری میان مدرسه واولیاء دانش آ‌موز .
با راهنمایی های خوب و مشاوره ی دقیق والدین نسبت به تحصیل فرزندان خود نظارت نمایند و آنها را در طول سال تحصیلی راهنمایی و کنترل کنند .
والدین بخاطر بی سوادی؛ اطلاع از چگونگی برخورد مناسب با فرزندان نداشته باشند. می توانیم با بر گزاری جلسه های توجیهی در انجمن اولیا و آموزش آنها در برخورد مناسب با فرزندان به آنها کمک کنیم.

فهرست
چکیده ۲
مقدمه ۳
بیان مساله: ۴
سازگاری و پیشرفت تحصیلی فرزند ۵
نظر مردان نسبت به اشتغال همسران‌شان‌ ۵
رابطه اشتغال مادران و تحول کودک‌ ۶
رابطه اشتغال مادران و تحول کودک‌ ۷
دختران مادران شاغل اعتماد به نفس بالایی دارند ۸
نتیجه گیری : ۱۰
منابع ۱۱


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]