گزارش تخصصی آثار شبکه های اجتماعی بر رفتار نوجوانان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » گزارش تخصصی  »  گزارش تخصصی آثار شبکه های اجتماعی بر رفتار نوجوانان

گزارش تخصصی آثار شبکه های اجتماعی بر رفتار نوجوانان

دانلود گزارش تخصصی آثار شبکه های اجتماعی بر رفتار نوجوانان

دانلود گزارش تخصصی آثار شبکه های اجتماعی بر رفتار نوجوانان

چکیده:
فضای مجازیِ شبکه¬های اجتماعی اینترنتی یکی از مهم¬ترین ابزارها برای نمود یافتن اثرات جهانی‌شدن است. این فضای¬ مجازی عرصه وسیعی از اطلاعات و نمود¬های مختلف معنایی را ایجاد می¬کند. افراد در مواجهه با این فضا و تکثر منابع در ساخت هویت، دچار تعلیق (به معنی معلق بودن و سردرگمی) می‏شوند. از بین رفتن زمان و مکان و نقش بیشتر فضا در دنیای مجازی تجلی آشکاری دارد. افراد در مواجهه با این فضای دوم، بنیان¬های هویت خود را متزلزل می¬بینند و دچار تردید و اضطراب می¬شوند. اگرچه شبکه¬های اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطات می¬توانند دارای تأثیرات مثبت و منفی باشند، پژوهش حاضر تنها بر جنبه‌های بحران¬زای این فرایند تأکید کرده است و یکی از آثار فضای مجازی شبکه¬های اجتماعی را در جوامع، به خصوص جوامع درحال گذار، ایجاد بحران هویت ملی و دینی می‏داند.
یافته‌های پژوهش نشان می¬دهد که براساس یک تقسیم¬بندی نسلی، نسل سوم بیشترین کاربران فضای مجازی در ایران بوده و بیش از نسل¬های دیگر در معرض آثار ناشی از شبکه‏های اجتماعی مجازی‌اند. فضای مجازی نوعی از بحران هویت را در میان طیف گسترده¬ای از جوانان به‌وجود آورده و این بحران هویت در زمینه¬های فردی ناهمگونی¬های هویتی را سبب شده و به نحوی تعادل اجتماعی را متأثر کرده است. همچنین شبکه¬های اجتماعی مجازی، باعث تغییرات اساسی در نهادهای هویت‌ساز شده¬اند و عوامل معناساز هویتی را دستخوش تغییر نموده‌اند.

مقدمه:
انسان، موجودی مدنی‌الطبع نامیده شده و همواره با همنوعانش در ارتباط بوده، در واقع این ارتباط ریشه در نیاز او به ارتباطات اجتماعی دارد، همین نیاز سبب شکل‌گیری اجتماعات انسانی، شهرها و جوامع شده و در گذر زمان و ادوار زندگی انسان متحول و متطور گشته است. بشر، در دوره‌های گوناگون برای تسهیل ارتباطات اجتماعی خود دست به اختراعاتی از جمله، تلفن، تلگراف، تلوزیون، ماهواره و اینترنت زده است. شبکه‌های اجتماعی که زاده وب۲ هستند، از همین دست است.
حضور در اجتماع یک رابطه‌دو سویه است، از یک سمت فرد با تمام مختصات فردی خویش، اخلاق، تربیت، روحیات و استعداد و توانایی‌هایش بر اجتماع خود تأثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، از جامعه خود رنگ می‌پذیرد و ترکیب این دو ـ صوصیات فردی و اکتسابات اجتماعی سبک زندگی او را می‌سازد.

فهرست
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
مولفه‌های سبک زندگی چیست؟ ۵
ارتباطات نامتعارف میان قشر جوان ۱۰
مزایای شبکه های اجتماعی: ۱۱
نتیجه گیری: ۱۴
منابع: ۱۵


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 15 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]