کارتحقیقی مقایسه جرائم جنایت در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی مقایسه جرائم جنایت در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی

کارتحقیقی مقایسه جرائم جنایت در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی

Karthqyqy Compare criminal offenses in the Penal Code and the Penal Code

دانلود کارتحقیقی مقایسه جرائم جنایت در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی

چکیده
امنیت و قوام نظام یک جامعه وابسته به تشویق و پاداش نیکوکاران و تنبیه و کیفر هنجارشکنان و متخلفان از قانون است. مکتب حیات بخش اسلام با برنامه های تربیتی و اخلاقی و خودسازی از سویی، و اصلاح محیط از سوی دیگر، عوامل و زمینه های جرم و گناه را از بین می برد و از وقوع هنجارشکنی و ظلم و جنایات پیش گیری می کند. هرچند عموما افراد در جامعه اسلامی یا از تربیت والای انسانی و اسلامی برخوردارند و یا دست کم تحت تأثیر محیط جامعه دینی قرار دارند، ولی در عین حال، همواره هستند عده ای که هنجارهای یک جامعه دینی را برنمی تابند و از هر فرصتی سوء استفاده می کنند و دست به قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران می زنند. اسلام برای درمان این علف های هرز و افراد نابهنجار جامعه، علاوه بر مجازات و عقاب شدید اخروی، در همین سرا نیز قوانینی کیفری مقرر داشته است تا این عده از بیم کیفر و مجازات، مرتکب جرایم و جنایات و اعمال خلاف قانون نشوند و در نتیجه، نظم و آرامش و تبعیت از هنجارهای دینی و اجتماعی برقرار شود.
در تمام قوانین جزایی گیتی مجرمین حرفه ای که عاملین تکرار جرم در عداد آنها هستند در زمره سهمناکترین تبهکاران محسوب می شوند زیرا نسبت به مجرمین غیر حرفه ای غیر از آنهایی که محکوم به اعدام می شوند این امید هست که با اعمال مجازات بتوان آنان را از سیرت نکوهیده که در اثر ارتکاب جرم کسب کرده اند شباهداه مستقیم هدایت نمود ولی نسبت به مجرمین حرفه ای کمتر از این امید وجود دارد علمای جرم شناسی اعمال ارتکابی آنان را دو نوع کرده اند اول جنایت حرفه ای اشرافی نما. جنایت حرفه ای علمی جرم نوع اول از طرف مجرمینی ارتکاب می شود که می توانند رفتار و سکنات ظاهری خود را با رسوم و سنتهای اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروایی ندارند که بر خلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند و چون توانایی انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند بندرت در ضمن ارتکاب جرم دستگیر می شوند در زندان مجرمین حرفه ای بیشتر از آن دسته تشکیل می شوند که نتوانستند رفتار خود را با سنتهای اجتماعی تطبیق دهند و هیچ پروایی ندارند که بر خلاف اصول انسانیت و قوانین جزایی رفتار نمایند و چون توانایی انطباق اعمال خود را با اجتماع دارند به ندرت در ضمن ارتکاب جرم دستگیر می شوند در زندان مجرمین حرفه ای بیشتر از آن دسته تشکیل می شود که نتوانسته اند رفتار خود را با سنتهای اجتماعی منطبق سازند. این قبیل مجرمین همیشه خود را در کارکردن عاصی طاغی نشان داده اند ولی مجرمینی که مرتکب جنایت های حرفه ای علمی می شوند فعالیت آنها روی اسلوب بوده و مثل این است که در موقع ارتکاب جرم بانجام صنعتی اشتغال دارند و به همین جهت علمای جرم شناسی اعمال تبه کارانه آنان را به اسم جنایت علمی نام نهاده اند. برای تعیین شخصیت مجرمین حرفه ای باید خصائص روانی آنان را در نظر گرفت..

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
مقایسه جرایم جنایت در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی
گفتار اول : تعریف تکرار جرم :
مبحث اول : بحث وبررسی
بند اول :  تعریف
بند دوم :  شروع به اجرا
بند سوم :  ارکان شروع به جرم
الف- تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا
ب- دکترین برون ذاتی به عینی
مبحث دوم : ماهیت جرم در فقه اسلامی
بند اول : تعریف جرم و ذنب (گناه)
بند دوم : جنایت ، جنحه ، خلاف:
تعریف:
مبحث سوم – مواد عمومی
صل دوم
انواع جرائم و مجازاتها
گفتار اول : انواع جرائم و مجازاتها
مبحث اول : شروع به جرم
مبحث دوم : تکرار جرم
مبحث سوم : شرکا و معاونین مجرم
مبحث چهارم  – تعدد جرم
درآمد
مفهوم گذشت وآثار آن
حیثیت های چند گانه جرام و دعاوی ناشی از آن
طبقه بندی جرایم از نظر قابلیت گذشت
تقسیم جرایم به حق الله وحق الناس
اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم
روش های تشخیص جرایم قابل گذشت
حیثیت های چند گانه جرام و دعاوی ناشی از آن
تقسیم جرایم به حق الله وحق الناس
اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم
روش های تشخیص جرایم قابل گذشت
نتیجه
منابع


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,