کارتحقیقی دیه جنین در صورت خودکشی مادر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی دیه جنین در صورت خودکشی مادر

کارتحقیقی دیه جنین در صورت خودکشی مادر

Karthqyqy Diego fetus if the mother committed suicide

دانلود کارتحقیقی دیه جنین در صورت خودکشی مادر

پیشگفتار
واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته و می‌گیرد. مسلما آزادی بدون قید سقط جنین امری مذموم است که حق حیات را از موجودی سلب می‌کند. لذا همواره این سوال مطرح بود که آیا سقط جنین ممنوع است یا مجاز؟ در این تحقیق ضمن بررسی جنبه‌های اخلاقی، روانی سقط جنین و بررسی آن در غیر اسلام به بررسی فقهی و حقوقی‌اش از منظر فقه امامیه پرداخته شده است. از جمله مواردی که اکثر فقهای شیعه از باب عنوان ثانوی، سقط جنین قبل از ولوج روح را جایز می‌دانند، سقط جنین نوزاد عقب‌مانده است که در گفتار دوم از فصل سوم به این بحث و بررسی و دلایل موافقان پرداخته شده است. در فصل چهارم، ماده واحده سقط درمانی (مصوب ۱۳۸۴) که نتیجه دکترین، تحقیقات و گفتگوهای فقها و حقوقدانان در سالهای گذشته است، آمده است.

مقدمه
در زندگی مشترک زوجین، مساله تولد فرزند امری مبارک محسوب شده و انسان را وادار می‌کند که از منشا بوجود آمدن آن ـ نطفه و جنین متشکله در رحم مادر ـ حمایت نموده و قواعدی را برای آن وضع کند. با این همه در مواردی، حرمت جنین شکسته شده و گاهی نیز سقط آن به خاطر مسایلی از قبیل حفظ جان مادر تجویز می‌شود.
واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل مختلف انجام گرفته و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنین‌ها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است.
مسلما آزادی سقط جنین امری مذموم و خلاف شرع است که حق حیات این بدیهی‌ترین هدیه الهی را از موجودی سلب می‌کند. دین اسلام از سوی شارع مقدس قواعدی را درباره سقط جنین و نحوه برخورد با آن وضع نموده و نفوذ این قواعد در قوانین ایران و فتاوی فقها به خوبی قابل ملاحظه است..

فهرست مطالب
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : دیه جنین در صورت خودکشی مادر
گفتار اول:کلیات مربوط به سقط جنین
مبحث اول ـ تعریف مفاهیم
الف ـ مفهوم سقط در لغت
ب ـ مفهوم سقط در اصطلاح
ج ـ مفهوم جنین در لغت
دـ مفهوم جنین در اصطلاح
مبحث دوم ـ انواع سقط جنین از نظر عوامل ایجاد کننده
الف ـ سقط جنین غیر ارادی
ب ـ سقط جنین طبی
ج ـ سقط جنین جنایی
مبحث  سوم ـ ارکان لازم برای تحقق جرم سقط جنین
الف ـ عنصر مادی
ب ـ عنصر روانی
مبحث چهارم ـ سوابق تاریخی سقط جنین
الف ـ سقط جنین در میان اقوام قدیم
ب ـ سقط جنین در ایران قدیم
گفتار دوم : جنبه‌های اخلاقی و روانی در مورد سقط جنین
مبحث اول ـ جنبه‌های اخلاقی در مورد سقط جنین
الف ـ قداست، حرمت و کرامت انسانی
ب ـ مفهوم تقدس حیات
ج ـ علت خلاف مذهب و اخلاق بودن سقط جنین
د ـ تشخیص قبل از زایمان بیماریها و نواقص از نظر اخلاقی
هـ ـ دیدگاه‌های اخلاقی به سقط جنین
۲ـ دیدگاه آزادی‌خواهانه
۳ـ دیدگاه میانه‌رو
۴ـ دیدگاه زن‌گرایانه
ارزیابی این دیدگاه‌ها
مبحث دوم‌ ـ جنبه‌های روانی در مورد سقط جنین
الف ـ سقط جنین و اختلالات روان‌شناختی قبل از سقط
ب ـ سقط جنین و اختلالات روان‌شناختی بعد از سقط
مبحث سوم : سقط جنین در شریعت
بند اول ـ سقط جنین در غیر اسلام
الف ـ سقط جنین در یهودیت
۱ـ سقط جنین ناخواسته
۲ـ سقط جنین عمدی
۳ـ سقط جنین در صورت وجود خطر برای مادر
۴ـ بارداری ناشی از زنا و سقط جنین
۵ـ معلولیت جنین
۶ـ سقط جنین در بین یهودیان ایران
ب ـ سقط جنین در مسیحیت
ج ـ سقط جنین در آیین زرتشت
مبحث چهارم  ـ حکم شرعی سقط جنین در اسلام
الف ـ سقط جنین در قرآن کریم
ب ـ سقط جنین از دیدگاه روایات
ج ـ بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین
۱ـ حقوق و آزادی زن
۲ـ حفظ جان مادر
۲ـ۱ـ نظر فقهای امامیه در مورد سقط جنین نوزاد عقب‌مانده
۲ـ۱ـ۱ قبل از ولوج روح
۲ـ۱ـ۲ ـ بعد از ولوج روح
۴ـ علل اقتصادی
۵‌ـ علل اجتماعی
۵ـ۱ـ لزوم هماهنگی با واقعیات اجتماعی
۵ـ۲ ـ ضرورت کنترل موالید
۶ـ نابهنجاری‌های جنسیتی
الف ـ مجازات و دیه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی
فصل دوم : سقط جنین در قوانین
گفتار اول ـ سقط جنین در قوانین ایران
الف ـ مجازات و دیه سقط جنین در قانون مجازات اسلامی
۱ـ سقط جنین توسط مادر
۲ـ سقط جنین به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر
۳ـ دلالت زن حامله به استعمال ادویه یا سایر وسایل
۴ـ سقط جنین توسط طبیب، ماما داروفروش
۵ـ سقط جنین بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله
ب ـ سقط جنین در ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب ۱۳۸۴
مبحث اول  ـ سقط جنین در آیینه حقوق بین‌الملل
الف ـ اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مساله سقط جنین
ب ـ بررسی داده‌های آماری
مبحث دوم : سقط جنین و سقط درمانی در حقوق ایران مبحث سوم – سقط جنین در قانون مجازات اسلامی :
مبحث چهارم – سقط درمانی
مبحث پنجم : شرایط اساسی سقط درمانی :
تئوری های موجود درخصوص سقط جنین :
مبانی و تحولات تئوری آزادی نسبی سقط جنین :
مبحث ششم : اشکال سقط جنین:
الف- سقط جنین اورژانسی که می تواند به دلایل ذیل باشد :
مبحث هفتم – بررسی احکام سقط جنین یا سقط حملمبحث هشتم :تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
تعریف سقط جنین یا سقط حمل
مبحث نهم : ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن
الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار
ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار
گفتار دوم :اقسام سقط جنین و عناصر آن
مبحث اول : عناصر سقط جنین عمدی
الف – عنصر مادی
ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )
مبحث دوم : سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی
الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض
ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن
ج – تکمله : برخی از مسائل مربوط به سقط جنین
مبحث سوم : مفهوم جنین، حمل و سقط آن
مبحث چهارم : انواع و اقسام سقط
مبحث پنجم :کیفر سقط جنین عمدی درقوانین جزائی ایران
مبحث ششم : مبانی فقهی ماده ۴۸۹
مبحث هفتم : سقط جنین واحکام آن نزد اهل سنت
نتیجه‌گیری
پیشنهادات
منابع


قیمت فایل : 10000 تومان | تعداد صفحات : 88 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]