کارتحقیقی جرم زنا
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حقوق  »  کارتحقیقی جرم زنا

کارتحقیقی جرم زنا

zena

دانلود کارتحقیقی جرم زنا

چکیده:
شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ـ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ـ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده «اقرار العقلاء» را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود.
براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. پس اِخبار از حقی نسبت به آینده اقرار نبوده بلکه داخل در وعده است. و وفاء به وعد اگرچه وجوب اخلاقی دارد لیکن از نظر فقهی و حقوقی واجب‌الوفاء نیست.
دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ «…‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم…»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است.
به‌نظر رسید این قاعده چندان‌که در‌خور، مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته و تاکنون منابع و مدارک آن، نیز مفهوم، مدلول، مصادیق و برخی کاربردهای آن در حوزه‌ی علم حقوق به‌روشنی تبیین نگردیده است.

مقدمه 
اقرار، نیرومندترین دلیل اثبات دعوی است. چنان‌که از آن به «اُم الدلایل» یا «ملکه‌ی دلایل» تعبیر می‌شود. طبق ماده ۱۲۵۹ ق.م.؛ «اقرار عبارت از اِخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.»
اقرار در لغت به معنیِ تثبیت و تحکیم آمده ولی در اصطلاح قضایی، به معنیِ اعلام به وجود حقی علیه خود و به نفع شخصِ دیگر می‌باشد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
جرم زنا ،انکار بعد از اقرار و سقوط حد
گفتار اول : جرم زنا ،انکار بعد از اقرار و سقوط حد
۱ ـ مدارک قاعده
۱ ـ ۱ ـ آیات قرآن کریم:
۲ ـ ۱ ـ اخبار و احادیث:
۳ ـ ۱ ـ اتفاق عقلا:
۴ ـ ۱ ـ اجماع علمای اسلام:
الف ـ اِخبار
مبحث اول :  بررسی متن حدیثِ اقرار
بند اول : بررسی کلمه «اقرار»:
ب ـ حق
بنددوم : بررسی کلمه «عقلاء»:
بندسوم : بررسی عبارت «علی انفسهم»:
مبحث دوم :  اقرار به ضرر و اقرار به نفع
مبحث سوم : شرایط اقرار
بند اول : منجَّز بودن اقرار
بند دوم :  معلق نبودن اقرار
مبحث چهارم :  اهلیت داشتن مقرّ
ب) اقرار‌کننده عاقل باشد
ج) اقرار‌کننده قاصد باشد
د) اقرار‌کننده مختار باشد
مبحث پنجم :  قلمرو اقرار (حدود اعتبار اقرار)
فرق بیّنه و اقرار:
مبحث ششم :  آثار اقرار
بند اول :  اعتبار اقرار:
بند دوم : انکار پس از اقرار:
الف) بررسی موضوع از دیدگاه فقهی
ب ) بررسی موضوع از دیدگاه حقوقی
گفتار دوم:  قابل توکیل بودن اقرار
مبحث اول : اقرار و شاکی خصوصی
مبحث دوم :  اقرار در دادگاه و اقرار در دادسرا
الف ـ بررسی موضوع از نظر حقوقی
ب) بررسی موضوع از نظر فقهی
مبحث سوم : اقسام اقرار
فصل دوم
جایگاه انکار بعد از اقرار
گفتار اول : انگار
مبحث اول :جایگاه انکار بعد از اقرار
مبحث دوم : موارد انکار بعد از اقرار در حدود
بند اول :  انکار اقرار در سرقت حدی
بند دوم : انکار بعد از اقرار در زنا
مبحث سوم :اثر انکار بعد از اقرار
مبحث چهارم : شرایط استماع انکار بعد از اقرار
گفتار دوم :  حد زنا
مبحث  اول – تعریف و موجبات حد زنا
مبحث دوم – راه‌های ثبوت زنا در دادگاه‌
مبحث  سوم – اقسام حد زنا
الف- زنا با محارم نسبی‌
مبحث چهارم – کیفیت اجرای حد
گفتار سوم  – حد لواط
مبحث  اول – تعریف و موجبات حد لواط‌
مبحث  دوم – راه‌های ثبوت لواط در دادگاه‌
بند اول – مساحقه‌
بند دوم – قوادی‌
بند سوم  – قذف‌
مبحث سوم : اثر اقرار در امور مدنی (حقوقی) و مسائل کیفری
مبحث چهارم : شرایط مشترک صحت اقرار در امور مدنی و کیفری
پنجم : عیوب اقرار
مبحث ششم : تفاوت های اقرار مدنی و اقرار کیفری
نتیجه گیری
پیشنهاد:
منابع


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,