کاتالیست های پنهان؛ بررسی چالشهای جهانی شدن مدیریت منابع انسانی در ایران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  کاتالیست های پنهان؛ بررسی چالشهای جهانی شدن مدیریت منابع انسانی در ایران

کاتالیست های پنهان؛ بررسی چالشهای جهانی شدن مدیریت منابع انسانی در ایران

Catalyst hidden, check the global challenges of human resource management in Iran

مقاله مدیریت

کاتالیست های پنهان؛ بررسی چالشهای جهانی شدن مدیریت منابع انسانی در ایران

چکیده:
امروزه پدیده جهانی شدن اجتناب ناپذیر و بدیهی است و تاثیر آن بر روابط بین فردی و سازمانی بسیار چشم گیر می باشد .جهانی شدن سبب شده است تا مدیریت منابع انسانی در بازار کسب و کار جهانی به عنوان یک چالش اساسی مطرح گردد .از آنجا که عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی در وضعیت جهانی شامل نظام های فرهنگی، نظام ها ی اقتصادی، نظام های سیاسی و چارچوبهای قانونی و سرمایه نیروی انسانی می باشد و از میان عوامل فوق ،مساله فرهنگ و سرمایه نیروی انسانی شامل مهارتها ،توانایی ها و شایستگی های نیروی کار به عنوان ابعاد مهم مدیریت منابع انسانی تلقی می شود ،در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی چالشهای مذکور از دیدگاه کلان، در کشورهای در حال توسعه و بررسی مشترکات آن در ایران با استفاده از محک زنی ،مدلی متناسب با مسائل فرهنگی و بومی مدیریت منابع انسانی در کشورمان ارائه و کارکردهایی که موجب تسریع و تسهیل روند جهانی شدن منابع انسانی می شود و ممکن است از دید سازمان در سطح خرد و از دید دولت در سطح کلان پنهان باشد تشریح گردد همچنین در این مقاله با نگاهی به مدل های تناسبی مدیریت منابع انسانی مورد استفاده درچین، مالزی ،کره جنوبی وکشورهای توسعه یافته به عنوان مطالعه موردی ، ونیز رویکردهای توسعه منابع انسانی در مقوله بازآفریتی دولت ، دیدگاههای مشترک برنامه ریزی استراتژیک مدیریت منابع انسانی جهانی بررسی و تلاش شده است تا شکافهای موجود بین مدیریت منابع انسانی فعلی در کشور وکارکردهای آن پس از پیوستن به ساختارهای اقتصاد جهانی با ارائه راهکارهای استراتژیک تقلیل یابد.
این مقاله در اولین همایش ملی مدیریت صنعتی ارائه شده است.


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 19 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]