مقاله کوربا (CORBA)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله کوربا (CORBA)

مقاله کوربا (CORBA)

Project CORBA (CORBA)

دانلود مقاله کوربا (CORBA)

مقاله کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

مقدمه:
کوربا زبانی است که در کامپایلر زبانها قرار می گیرد و مزایای زیادی دارد از جمله باعث پایین آوردن هزینه های برنامه نویسی و همچنین ارتقاء کیفیت برنامه می شود. می توانیم توسط کوربا بسیاری از برنامه هایی که روی اینترنت وجود دارد را بهم وصل کنیم. هدف از این تحقیق شناخت متداولترینobject based distributed middlware است. کوربا معروفترین و عمومی ترین زبان برای پیاده سازی اشیا است. ساختار زیر بنایی را تعریف می نماید که توسط آن زیر ساختار قادر به فراخوانی عملیات بر روی شی، بدون در نظر گرفتن محل قرار گیری آن بر روی شبکه است[۴] و [۱].
این تحقیق  شامل شش فصل می باشد که فصل اول تاریخچه و پیشینه کوربا را بیان کرده ، فصل دوم شامل معماری کوربا۱ ، اساسی ترین امکانات کوربا ، دلا‌یل نیاز به کوربا ، ساختار و کارکرد کوربا ، مزایا و معایب کوربا شده است. در فصل سوم بررسی کوربا به عنوان زیرساختار ارتباطی بسته های نرم افزاری مرتبط با اسکادا و مقایسه آن با تکنولوژیهای مشابه DCOM2 و ۳Java/RMI بیان گردیده ، فصل چهارم بررسی DCOM و کوربا در شبکه هایserver /client ، محاسبه شی توزیع شده را بیان می کند. در فصل پنج کوربا و بررسی امنیت در شبکه بیان شده و در نهایت در فصل آخر یک مدل ترکیبی برای فراهم کردن توزیع بار و تحمل پذیری خطا در کوربا ارائه و ارزیابی شده است.

فهرست مطالب:
مقدمه     
۱-۱ فصل اول: تاریخچه و پیشینه کوربا     
۱-۲ تاریخچه کوربا     
۲-۱ فصل دوم: معماری کوربا     
۲-۲ اساسی ترین امکانات کوربا     
۲-۳ دلا‌یل نیاز به‌‌ کوربا     
۲-۴ کوربا و ساختار آن     
۲-۵ کارکرد کوربا     
۲-۶ مزایا و معایب کوربا     
۳-۱ فصل سوم: بررسی کوربا به عنوان زیرساختار ارتباطی بسته های نرم افزاری مرتبط با اسکادا
۳-۲ مقدمه     
۳-۳ معرفی OMG     
۳-۴ معرفی OMA     
۳-۵ معرفی Object Services     
۳-۶ مقایسه کوربا با تکنولوژیهای مشابه     
۳-۶-۱ RMI چیست     
۳-۶-۲ کوربا یا RMI     
۳-۶-۳ تکنولوژیهای DCOM و کوربا     
۳-۷ نتیجه گیری     
۴-۱ فصل چهارم: بررسی DCOM و کوربا در شبکه هایserver /client  محاسبه شی توزیع شده
۴-۲ رابط احضار دینامیک     
۴-۳ رابط وگنجینه اطلاعات پیاده سازی: گنجینه اطلاعات رابط کوربا     
۴-۴ جعبه ابزار سرویس دهنده/سرویس گیرنده     
۴-۵ تکنولوژی COM/DCOM     
۴-۶ نتایج     
۵-۱ فصل پنجم: کوربا و بررسی امنیت در شبکه     
۵-۲ امنیت چیست؟     
۵-۳ اهداف سیستم امنیتی کوربا     
۵-۴ سرویس امنیتی کوربا     
۵-۵ ویژگی های سرویس امنیتی کوربا     
۶-۵ کوربا و SSL     
۶-۱ فصل ششم: ارائه و ارزیابی یک مدل ترکیبی برای فراهم کردن توزیع بار و تحمل پذیری خطا در کوربا
۶-۲ مقدمه     
۶-۳ روشهای موجود برای تحمل خطا در کوربا     
۶-۴ استراتژی های توزیع بار در کوربا     
۶-۵ ارائه ی یک روش توزیع شده برای توزیع بار در کوربا     
۶-۶ معماری کلی سیستم     
۶-۷ بررسی مزایا و معایب و محدودیت های روش پیشنهادی     
۶-۸ پیاده سازی روش پیشنهادی     
۶-۹ شبیه سازی روش پیشنهادی     
۶-۱۰ نتیجه گیری     
منابع
فهرست شکل ها
فهرست جداول


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 47 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]