مقاله کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها

مقاله کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها

دانلود مقاله کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها مقاله معرفی انواع گل و گیاه تحقیق پرورش انواع گل و گیاه نام انواع گل و گیاه نگهداری انواع گل و گیاه اسامی انواع گل و گیاه فروش انواع گل و گیاه انواع گل و گیاه آپارتمانی انواع گل و گیاه خانگی مقاله گل و گیاه زینتی مقاله معماری نمایشگاه گل و گیاه مقاله پرورش گل و گیاه

All types of flowers and plants and the project profile

 

مقاله کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها بصورت تصویری شامل بررسی کامل گیاه شناسی زیستی، شرایط و اقلیم رویش و کشت، بررسی بیماریها و آفات، بررسی خواص دارویی و اقتصادی و …

بخشی از متن:
تعریف کلمه گیاه ازآنچه که ظاهراً به نظر می رسد بسیار مشکل تراست. اگرچه گیاه شناسان محدوده رده بندی گیاهان را تعریف کرده اند ، مرزهای تعیین کننده اعضاء رده بندی گیاهان بسیار اختصاصی تر از تعریفات رایج «گیاه» است. ما گیاه را بعنوان یک موجود زنده یوکاریوت و دارای تعداد زیادی سلول تعریف می کنیم که عموماً فاقد اندام های حسی یا حرکت ارادی بوده و در صورت رشد کامل دارای ریشه ، ساقه و برگ می باشند. اما از نظر گیاه شناسی فقط گیاه آوندی دارای ریشه ، ساقه وبرگ است. اما اگر منصفانه نگاه کنیم گیاهانی که ما هر روز با آنها مواجه هستیم، گیاهان آوندی می باشند.

فهرست مطالب:
گیاه
تکامل گیاهان
مقدمه
حیات در پروتروزوئیک
جلبک
مقدمه
مشخصات تال در جلبکها
دیواره یاخته‌ای
کلروپلاست یا کروماتوفور
تاژک
تولید مثل در جلبکها
چرخه زندگی جلبکها
انواع چرخه زندگی
رده بندی جلبکها
سیانوفیتا یا جلبکهای سبز – آبی
جلبکهای سبز
اوگلنوفیتا
کاروفیتا
کریسوفیتا
جلبکهای قهوه‌ای
جلبکهای قرمز
دینوفیتا
حیات در پالئوزوئیک
دم اسبیان
حیات در مزوزوئیک
حیات در دوره تریاس
پنجه گرگیان
مقدمه
مشخصات شاخه پنجه گرگیان
رده لیکوپودیوپسیدا
رده ایزوتوپسیدا
ویژگیهای مهم پنجه گرگیان
اهمیت اقتصادی شاخه لیکوپودفیتا
محل رشد و تکثیر
سرخسها
دستگاه رویشی سرخسها
ریشه
ساقه
برگ
چرخه زندگی و تولید مثل در سرخسها
حیات در دوره ژوراسیک
حیات در دوره کرتاسه
انجیر
دید کلی
جایگاه انجیر در آیات و احادیث
اصل و قدمت گیاه
مشخصات گیاه شناسی
آب و هوای مطلوب برای درخت انجیر
خاک مطلوب درخت انجیر
ازدیاد درخت انجیر
آفات و بیماریهای درخت انجیر
حیات در دوران سنوزوئیک
رده بندی گیاهان دو لپه
اطلاعات اولیه
دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ Dialypetalae
تالامیفلورها
دیسیفلورها
کالسیفلورها
گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
دو لپه‌ایهای بی‌گلبرگ Monochlamideae
گیاهان گلدار
اطلاعات اولیه
تاریخچه شناسایی بازدانگان
اندامهای رویش و زایشی در بازدانگان
رده بندی بازدانگان
نهاندانگان
مقدمه
رده بندی نهاندانگان
مقایسه اندامهای تولید مثلی گیاهان گلدار و بی گل
چرخه زندگی نهاندانگان
گامتوفیت نر
گامتوفیت ماده
مراحل چرخه گامتوفیت ماده
لقاح و تولید دانه
تاریخچه نهاندانگان
ویژگیهای مهم نهاندانگان
رده بندی نهاندانگان
رده دو‌لپه‌ایها
رده تک‌لپه‌ایها
اهمیت اقتصادی
بازدانگان
مقدمه
ساختمان بازدانگان
رده بندی بازدانگان
پرفانروگامها
مخروطداران
کلامیدوسپرمها
چرخه زندگی بازدانگان
مقایسه ویژگیهای نهاندانگان و بازدانگان


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 444 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]