صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » کار آفرینی  »  کارآفرینی کارگاه تولید سفال

کارآفرینی کارگاه تولید سفال

مقاله کارآفرینی کارگاه تولید سفال در 52 صفحه ورد قابل ویرایش
خلاصه طرح :
در این طرح به بررسی کارگاه تولید سفال پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

فصل اول
کلیات
مقدمه :
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام می گیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گ ذاران مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید ظروف سفالی می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علا قه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند . امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد.

نام کامل طرح و محل اجرای آن :
تولید سفال
محل اجرا :
دلایل انتخاب طرح :
ظروف سفالی، کالای عمومی و مصرفی در بازار است که به لحاظ استراتژیک، جایگاه خاصی را نمی توان برای آن تعریف کرد . لیکن وجود آن جهت حفظ سطح ذوق عمومی و توجه به سلایق مختلف افراد جامعه، دارای اهمیت است که البته این اهمیت به صورت مشترک شامل حال کلیه ظروف سفره و آشپزخانه بوده و در شرایط مختلف، دو نوع ظرف کاملاً قابلیت جایگزینی صد در صد برای یکدیگر را دارا هستند . لیکن ظروف سفال در برخی کشورها از اهمیت بالاتری به لحاظ دکوری بر خوردار می باشد.
وضعیت و میزان اشتغالزایی :
تعداد اشتغالزایی این طرح 24 نفر میباشد .

فهرست مطالب:
خلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 7
محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
وضعیت و میزان اشتغالزایی :……………………………………………………………………………………………………………………. 8
تاریخچه و سابقه مختصر طرح :………………………………………………………………………………………………………………… 9
نام و کد محصولات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
ضرورت و اهمیت تولید و مصرف ظروف سفال……………………………………………………………………………………….. 10
شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
شرایط واردات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی………………………………………………………………………………………………. 11
بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی…………………………………………………………… 11
بررسی قیمت های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………. 11
بررسی قیمت های جهانی………………………………………………………………………………………………………………………. 12
موارد مصرف و کاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
ظروف سفالی عموما دو نوع مصرف دارند……………………………………………………………………………………………….. 12
بررسی کالاهای جا یگزین و تجزیه تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………….. 13
کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده…………………………………………………………………………………………… 14
الف )کشورهای عمده تولیدکننده…………………………………………………………………………………………………………….. 14
ب) کشورهای عمده مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………… 15
شرایط صادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
مصرف ظروف سفالی را می توان در دو گروه عمده طبقه بندی کرد:…………………………………………………………. 15
الف ) مصارف سرسفره و آشپزخانه………………………………………………………………………………………………………… 15
ب ) مصارف دکوری……………………………………………………………………………………………………………………………… 15
وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. 16
بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید ظروف سفال در کشور……………………………………………………………………. 16
بررسی روند تولید واقعی ظروف سفال در کشور………………………………………………………………………………………. 17
نمودار زیر روند تولید واقعی ظروف سفال را نشان داده است…………………………………………………………………… 17
بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال…………………………………………………………………………………….. 18
تکنولوژی تولید ظروف سفالی را می توانیم به دو گروه عمده زیر تقسیم بندی نمائیم:…………………………………. 18
نگاهی به راندمان تولید ( درصد استفاده از طرفیت اسمی ) در واحدهای تولیدی فعال……………………………….. 19
نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول………………………………………….. 19
بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرح های توسعه در دست اجرا……………………………………………………………. 20
با مراجعه به بانک اطلاعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخصات طرح های جدید در حال ایجاد تولید ظروف سفال، جمع آوری و در جدول زیر وارد شده است:……………………………………………………………………………………………………………………. 20
پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور……………………………………………………………………………………………………… 20
با توجه به جدول بالا، ظرفیت طرح های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85………………………………………………………. 22
با مراجع ه به آمار بازرگانی خارجی کشور ، میزان واردات ظروف سفالی در سالهای گذشته بصورت زیر استخراج شده است . 22
آمار سالهای 1384 برآورد تقریبی بوده و در سال 1385 نیز آمار واردات قابل دسترسی نمی باشد . نمودار زیر روند واردات را در سالهای گذشته نشان می دهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85……………………………………………………… 23
بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم……………………………………………………………….. 24
پیش بینی نیاز داخل………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
با استفاده از روند مصرف بازار در سالهای گذشته، پیش بینی تقاضای بازار در آینده بصورت………………………. 25
جدول زیر آمده است …………………………………………………………………………………………………………………………… 25
پیش بینی صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
موازنه عرضه و تقاضا در آینده………………………………………………………………………………………………………………… 26
مطالعات فنی و تکنولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………………… 27
بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها………….. 27
الف) نگاهی به روش تولید ظروف سفالی……………………………………………………………………………………………….. 27
در شکل زیر فرایند تولید ظروف سفالی آمده است …………………………………………………………………………………. 27
مدلسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
ساخت قالب های گچی………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
موادسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
ریختگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
انتقال قطعات ریخته شده به گرمخانه………………………………………………………………………………………………………. 28
تمیزکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
لعاب زنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
واگن چینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
دکوراسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29
درجه بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
ارسال قطعه به انبار محصول…………………………………………………………………………………………………………………… 29
تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم (به صورت اجمالی) در فرآیند تولید………………………………… 30
مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 30
مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 30
شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 31
1- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
2- اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 31
مدارک مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 32
تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32
صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 32
مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 33
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 35
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 35
برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 36
لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 36
لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 36
ماده اولیه مصرفی طرح بصورت زیر می باشد…………………………………………………………………………………………. 37
الف – مواد اولیه تولید محصول……………………………………………………………………………………………………………… 37
ب- مواد اولیه ساخت قالب ها………………………………………………………………………………………………………………… 37
معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 38
برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………….. 38
الف – مواد اولیه تولید محصول……………………………………………………………………………………………………………… 38
گچ قالب گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
برآورد قیمت های مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………. 39
بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 39
پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 40
انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد:……………………………….. 40
بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 40
بازار فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40
احتیاجات و نیازمند یهای دیگر طرح………………………………………………………………………………………………………. 41
امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 41
حمایت های خاص دولتی………………………………………………………………………………………………………………………. 41
با جمع بندی مطالعات مکا نیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است……………………… 42
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43
سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 44
خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 46
هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 47
وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 47
ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 47
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی…………………………………………………………………………………………………………… 48
هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 48
هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 48
هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 49
فصل چهارم 50
جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات 50
نتایج حاصله از اجرای طرح 51


تعداد صفحات : 52 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]