دانلود پروژه پالايشگاه اراك منطقه ب
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  مقاله پالایشگاه اراک منطقه ب

مقاله پالایشگاه اراک منطقه ب

دانلود مقاله پالایشگاه اراک منطقه ب
۱-۱-آتش وانواع آن
آتش: یک سلسله فعل وانفعال شیمیایی که توام با شعله و حرارت است یا هر منبع انرژی که توام با شعله وحرارت است.
انواع آتش: آتشها در یک طبقه بندی به انواع تند سوز مثل فیلم عکاسی وکند سوز مثل اکسید شدن آهن وآتش گرفتن الوارهاوکنده های ضخیم تقسیم میشوند. و از طرفی به انواع آتش از نوعهای جامدات و مایعات وگازها وهمین طور آتشهای از نوع جریان الکتریسیته و فلزات تقسیم بندی می شوند.

۱-۲-عوامل ایجاد کننده آتش وراههای خاموش کردن آن
به طور کلی در هر آتش سوزی سه عامل هوا یا اکسیژن ومواد قابل سوختن و جرقه باید وجود داشته باشد وگرنه آتش سوزی رخ نمی دهد. بنابراین با قطع سوخت یا خنک کردن یا قطع هوا میتوان آتش را خاموش نمود. اگر آتش سوزی از نوع جامدات بود از آب استفاده میشودو در مورد مایعات با قطع هوا واستفاده ا ز co2یا کف یا پودرهای هالوژنه و یا سیستم نازل بخار میتوان آتش را خاموش نمود. خطرناک ترین نوع آتش سوزی مربوط به گازها می باشد که در این مورد قطع سوخت ارجح میباشدو برای خاموش نمودن آتشهای برقی بهترین کار قطع جریان الکتریسیته است واگر آتش سوزی از نوع فلزات بود از پودرهای خشک شیمیایی استفاده میشود. در مورد آتش سوزیهای برقی باید جریانco2 را مدام قطع و وصل نمود تا جریان برق منتقل نشود.خاموش کننده های دستی ومتحرک در انواع پودری (پودر-هواوپودر گاز) و کف ها (FOAMS) که به صورت مکانیکی و شیمیایی هستند و همین طور به شکلهای
آبی(آب-هواوآب-گاز)وگازی( co2 وBCF ) وجود دارند. البته از BCF به دلیل تخریب محیط زیست ولایه اوزون استفاده نمی شود.

۲-بررسی مختصر واحد های منطقه ب
۲-۱-واحد تولید ازت
ازت گازی خنثی است که میل ترکیبی بسیار کمی داشته ودر شرایط عادی ترکیب پذیری ندارد لذا در واحدهای مختلف بهره برداری از این گاز برای موارد مختلفی از قبیل گاز پوششی مخازن هیدروکربوری برای جلوگیری از نفوذ اکسیژن در آنها یا در واحدهای کاتالیستی در هنگام احیا به عنوان گاز گردشی یا در هنگام راه اندازی واحدهای هیدروژن وهیدروکراکر به عنوان گاز چرخشی استفاده میشودو بخصوص در عملیات احیا مداوم کاتالیست پلاتفرمر واحد تبدیل کاتالیستی به صورت مداوم مصرف می گردد. با توجه به ان که ۷۹ درصد هوا ازت است بهترین منبع تهیه آن میباشد.
۲-۲-واحد تبدیل کاتالیستی
واحد CCR شرکت به منظور تبدیل برشهای بنزین با درجه آرام سوزی پایین به بنزین با درجه آرام سوزی ۱۰۰ طراحی ونصب شده است. ظرفیت واحد ۲۱۶۰۰ بشکه در روز است.
طراحی واحد بر دو مبنای تامین کامل خوراک HSRG از واحد تقطیر در جو با نقطه جوش ابتدایی ۸۵ درجه سانتیگرادونقطه جوش نهایی ۱۶۰ درجه سانتیگراد ویا مخلوطی از ۱۷۱۵۹ بشکه در روز خوراک از واحد تقطیر و۴۴۴۱ بشکه در روز نفتای سنگین هیدروکراکر با نقطه جوش ابتدایی ۸۲٫۲ درجه سانتیگراد ونقطه جوش نهایی ۱۶۰ میباشد.
این واحد مشتمل بر سه قسمت میباشد:
تصفیه نفتا به منظور حذف(NAPHTHA HYDROTREATING-NHT) ترکیبات آلی نیتروژندار وگوگرد دار واکسیژن دارواشباع هیدروکربورهای غیر اشباع ودر نهایت حذف سموم اضافی مانند آرسنیک وسرب که برای قسمت پلاتفرمر مضر میباشد تعبیه شده است .حذف این ناخالصیها در حضور کاتالیست (با نام تجاری S-12 محصول شرکتUOP با فلزات فعال کبالت ومولیبدن بر روی پایه آلومینا ) وگاز هیدروژن انجام میگیرد.
پلاتفر مر: (PLATFORMER) :نفتای تصفیه شده در این واحد در حضور کاتالیست (با فلز فعال پلاتین بر روی پایه آلومینا) تبدیل به بنزین با درجه آرام سوزی بالا و همچنین گاز مایع و مخلوط گازی غنی از هیدروژن میشودکه به عنوان خوراک گازی به واحد هیدروژن ارسال میگردد.
قسمت احیا مداوم کاتالیست (به منظور احیا مداوم کاتالیست قسمت پلاتفرمر) در مجاورت واحد فوق نصب گردیده است که همواره قسمتی از کاتالیست از انتهای بستر راکتور پلاتفرمر وارد قسمت احیا شده و بعد از سوزاندن کک وآماده سازی مجدد از بالا وارد راکتورهای پلاتفرمر میگرددوبدین ترتیب همواره پلاتفرمر از شرایط یکنواخت عملیات در طول بهره برداری برخوردار خواهد بود.

۲-۳-واحد هیدروژن
واحد تولید هیدروژن به منظور تولید هیدروژن با درجه خلوص ۹/۹۹% به مقدار طبیعی ۵۴۰۰۰NM3/hr (مورد نیاز واحد هیدروکراکر) طراحی ونصب شده است قسمتی از هیدروژن تولیدی توسط واکنشهای ریفرمینگ در کوره (راکتور )واحد از واکنش خوراک با بخار آب در دمای ۷۰۹-۷۱۰ درجه سانتیگراد در حضور کاتالیست با فلز فعال نیکل روی پایه آلومینا وخالص سازی در PSA NO.1 تامین میگردد. خوراک واحد میتواند گاز طبیعی یا گازهای هیدروکربوری تصفیه شده در واحد آمین ویا پروپان باشد که به علت قابلیت دسترسی و استفاده آسانتر معمولا از گاز طبیعی به عنوان خوراک استفاده میشود. قسمت دیگری از هیدروژن تولیدی از خالص سازی گازهای غنی از هیدروژن تولیدی در واحد تبدیل کاتالیستی در DSA NO.2 تامین میشود.
گازهای ناخالص خروجی ازPSA NO.1 حاوی هیدرروژن وگازهای دی اکسید کربن و منو اکسید کربن است که در کوره واحد استفاده میگردد. گازهای ناخالص خروجی از PSA NO.2 که حاوی هیدروژن وگازهای هیدروکربوری سبک است به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق میگردد.


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 49 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]