مقاله مفاهیم، نمونه ها و مسائل سیستم های رایانش ابری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله مفاهیم، نمونه ها و مسائل سیستم های رایانش ابری

مقاله مفاهیم، نمونه ها و مسائل سیستم های رایانش ابری

Project concepts, examples and issues of cloud computing systems

دانلود مقاله مفاهیم، نمونه ها و مسائل سیستم های رایانش ابری

چکیده:
محاسبات ابری به عنوان یک الگو برای میزبانی و تحویل سرویس ها بر روی اینترنت پدیدار گشته است. این الگو به این دلیل برای صاحبان مشاغل جذابیت دارد که دیگر نیازی نیست تا کاربران از مدت ها قبل نیازهای خود را مطرح نمایند تا برای پاسخگویی به آن ها برنامه ریزی شود، بنابراین یک سازمان می تواند کار خود را با اندازه کوچک آغاز نموده و منابع بیشتر را تنها زمانی اضافه کند که نیاز به سرویس ها افزایش یافته است. علاوه بر این محاسبات ابری مزایای بسیاری را در اختیار سازمان ها و افراد قرار می دهد. به همین دلیل به سرعت به موضوعی داغ در محیط های دانشگاهی و تجاری بدل شده است و همانطور که انتظار می رود توانسته نظر بسیاری را به خود جلب نماید و امروزه با نمونه های متعددی از سرویس دهنده های ابر روبرو هستیم.
در این تحقیق نمونه های مختلف را از جنبه های گوناگون شناسایی نموده و مورد ارزیابی قرار دادیم تا بتوانیم در این راه چالش های پیش رو را شناسایی نموده و تا حد امکان راه حل هایی را برای آن ها ارائه نماییم. نمونه های مورد بحث در این گزارش انواع مدل های تحلیل سرویس از جمله نرم افزار به عنوان سرویس، زیرساخت به عنوان سرویس، داده به عنوان سرویس و غیره را در بر می گیرند. در این تحقیق علاوه بر نمونه های سیستم های محاسبات ابری، تعدادی از معماری های ارائه شده نیز شناسایی گردیده اند و مزایایی که سیستم های مبتنی بر این معماری ها با خود به همراه می آورند از بعد فنی مورد بحث قرار گرفته اند. تمرکز اصلی بر روی چالش های مطرح در بحث ترکیب سرویس ها و یکپارچه سازی سیستم ها قرار گرفته و سعی شده است جزئیات مورد نیاز بررسی گردد. در نهایت نتایج حاصل از همین بخش، نمایی از مسیر آینده تحقیق و کارهای بعدی را شکل داده است. مدیریت صحیح و بهینه سرویس های مرکب از اصلی ترین چالش های مطرح در بحث ترکیب سرویس ها می باشد. در روش ذکر شده محاسبات ابری به عنوان بستری مناسب جهت پاسخگویی به مشکلات این حوزه به کار گرفته خواهد شد.
کلمات کلیدی: محاسبات ابری، ترکیب سرویس، معماری سرویس گرا، سرویس وب

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱٫۱ مقدمه
۲٫۱ تعریف مسئله
۳٫۱ اهداف تحقیق
۴٫۱ محدوده تحقیق
۵٫۱ ساختار گزارش
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱٫۲ مقدمه
۲٫۲ مفاهیم مورد استفاده در این تحقیق
۱٫۲٫۲ محاسبات توری (شبکه­ای)
۱٫۱٫۲٫۲ مزایای محاسبات توری
۲٫۱٫۲٫۲ اصول هسته محاسبات توری
۲٫۲٫۲ معماری سرویس­گرا
۳٫۲٫۲ سرویس وب
۴٫۲٫۲ ترکیب سرویس
۳٫۲ پروتکل­ها و استانداردها
۱٫۳٫۲  SOAP
۲٫۳٫۲ WSDL
۳٫۳٫۲  BPEL
۴٫۲ جمع­بندی مطالب فصل
فصل سوم: محاسبات ابری
۱٫۳ مقدمه
۲٫۳ محاسبات ابری چیست؟
۱٫۲٫۳ تعریف محاسبات ابری
۳٫۳ سیر تکامل سبک­های محاسباتی
۱٫۳٫۳ دلایل نیاز به یک مدل جدیدتر
۲٫۳٫۳ دلیل انتخاب محاسبات ابری
۳٫۳٫۳ تصویری از کامپیوترها و سازمان­ها در آینده
۴٫۳ فواید استفاده از معماری ابری
۵٫۳ اهداف محاسبات ابری
۶٫۳ خصوصیات کلیدی ابر
۷٫۳ مدل­های تحویل سرویس( آناتومی ابر)
۸٫۳ معماری ابر
۱٫۸٫۳ مدل لایه ای
۲٫۸٫۳ معماری باز محاسبات ابری
۱٫۲٫۸٫۳ اهداف معماری باز
۲٫۲٫۸٫۳ هفت اصل در معماری محاسبات ابری
۹٫۳ مدل های استقرار
۱٫۹٫۳ ابر خصوصی
۲٫۹٫۳٫ ابر عمومی
۳٫۹٫۳ ابر ترکیبی
۴٫۹٫۳ ابر انجمنی
۵٫۹٫۳ ابر خاص-منظوره
فصل چهارم: نمونه­ها و کاربردهای محاسبات ابری
۱٫۴ سرویس دهندگان اصلی
۱٫۱٫۴ IaaS
۲٫۱٫۴ PaaS
شکل ۴-۲  سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس
۳٫۱٫۴ SaaS
۴٫۱٫۴ DaaS
شکل ۴-۴  سرویس دهندگان داده به عنوان سرویس
۵٫۱٫۴ HaaS
شکل ۴-۵  سرویس دهندگان نیروی انسانی به عنوان سرویس
۲٫۴ کاربرد محاسبات ابری
۱٫۲٫۴ کاربرد در سیستمهای فوق مقیاس وسیع
۱٫۱٫۲٫۴ معرفی salesforce.com
۲٫۱٫۲٫۴ مطالعه موردی – سیستم مراقبت بهداشت – Health Care
۳٫۱٫۲٫۴ طراحی سیستم­های مقیاس وسیع
۴٫۱٫۲٫۴ رهیافت مدل رانه برای طراحی سیستم­های مقیاس وسیع
۲٫۲٫۴ چه کسانی می­توانند از ابر استفاده کنند؟
۳٫۴ نتیجه­ گیری
منابع


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 57 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,