پروژه مالی انبار داری در شركت های آب و فاضلاب
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » حسابداری  »  دانلود مقاله انبار داری در شرکت های آب و فاضلاب

دانلود مقاله انبار داری در شرکت های آب و فاضلاب

دانلود مقاله انبار داری در شرکت های آب و فاضلاب انبارداری شرکت آب و فاضلاب مقاله مالی شرکت آب و فاضلاب مقاله مالی آب و فاضلاب مقاله مالی طراحی سیستم حسابداری شرکت پیمانکاری آب و فاضلاب مقاله مالی سیستم انبارداری شرکت آب و فاضلاب (آبفا) صورتهای مالی شرکت آب و فاضلاب دفتر نظارت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

Storage of water and sewerage companies

 

انبار داری در شرکت های آب و فاضلاب

مقدمه
کار انبارداری یک شغل مهم و پرمسؤلیتی است . اجناس و موجودیهای انبار با ید تحت اختیار یک انبار دار مسؤل باشد . اگرچه اجناس یکی از مهمترین عوامل هزینه است که به طور متوسط ۵۵ درصدهای تمام شده کالای ساخته شده را تشکیل میدهد . به همین جهت است که مؤسسات صنعتی تا حدودی مجهز برای تدارک و خرید و انبار کردن مواد خواهد بود . موجودی های انبار با ید در محلهای محفوظ و دور از خطر بطور منظم طوری نگهداری شود که دسترسی به ان در موقع لزوم به آسانی میسر باشد. و اقدام راکد وزائد و ناباب انبار با رؤسای مسؤل بنگاه گزارش شود نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقلامی که میزان آن توسط مدیران فنی تعیین می شود باید پیوسته مطمح نظر انبار دار قرار گیرد .


فهرست
مقدمه

فصل اول : تعاریف و کلیات انبار
تعریف انبارداری
تعریف کمک انباردار
تعریف جابجایی
تعریف سیستم اطلاعاتی انبار
تعریف شرکت سهامی (corporations )
تعریف شرکت سهامی خاص ( pritoate corpora tion )
تعریف استعلام بها
تعریف انبار
مراحل انبار داری
نمودار مراحل سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب
وظایف انباردار
عوامل مؤثر در انتخاب محل انبار
عوامل تخریب کالا
انواع وسایل حمل و نقل
مکان ساخت انبار
اصلهای مهم در خرید

فصل دوم : ادبیات تحقیق
مزایا و معایب سیستم
معایب نداشتن سیستم انباداری
مدارک کالا در انبار
اهمیت و سازمان انبار ها
اهمیت انبار
انواع انبار ها
انواع انبار از نظر ساختمان
خروج کالا از مؤسسه
انتقال کالا از انباری به انبار دیگر
نمودار گردش کالا

فصل سوم : روش تحقیق
مشکلات تحقیق
محدودیتهای تحقیق
ویژگیهای تحقیق
محل تحقیق
مدت تحقیق
روش تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل تحقیق
سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب
نحوه سیستم انبارداری در شرکت سهامی آب و فاضلاب
ورود کالا به انبار
در یافت کالا از طریق خرید خارجی
برگشت کالای مازاد برنیاز
نقل و انتقال کالا بین انبار ها
درخواست کالا
درخواست خرید
انواع مناقصه
آگهی مناقصه
اختیارات مناقصه گزار
مزایده
سفارشات خرید
رسید و صدور مواد انبار
درخواست کالا و مواد از انبار
حواله انبار
نمودار مسیر تنظیم فرم ( حواله انبار ) و جریان توزیع نسخ
فرم رسید انبار
فرم درخواست کالا از انبار
فرم درخواست خرید
کاردکس انبار
روش اولین صادره از اولین وارده

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

فهرست ماخذ و منابع


قیمت فایل : 4500 تومان | تعداد صفحات : 50 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]