مقاله فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات  »  مقاله فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها

مقاله فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها

دانلود مقاله فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها مقاله رشته برق فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها مقاله در مورد هارمونیک ها اندازه گیری هارمونیک ها شبیه سازی هارمونیک ها هارمونیک های مکانی هارمونیک های زوج و فرد هارمونیک ها در شبکه قدرت هارمونیک های کروی هارمونیک ها در برق انواع هارمونیک ها شبیه سازی هارمونیک ها مقاله هارمونیک

Project active harmonic filters

 

مقاله فیلترهای اکتیو در هارمونیک ها:

چکیده:

با توجه به دامنه وسیع استفاده از مبدل های الکترونیک قدرت، و ایجاد هارمونیک های جریان ناشی از کاربرد آنها در شبکه توزیع استفاده از فیلتر اکتیو به منظور حذف اثر هارمونیک ها همیشه مورد توجه بوده است. در این مقاله روشی جهت بهبود کیفیت توان با استفاده از فیلتر فعال موازی با بکارگیری روش کنترل برداری ارایه شده است و عملکرد فیلتر در جبرانشای و حذف اعوجاجات
هارمونیکی ، تصحیح ضریب قدرت ، شرایط بار نامتعادل و تغییرات در شرایط بار مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین یک استراتژی جدید مبتنی بر فیلتر اکتیو قدرت ارایه می شود. فیلتر اکتیو مدل سازی و شبیه سازی گردیده است. Simulink/MATLAB پیشنهادی در محیطکلمات کلیدی: فیلتر اکتیو، کنترل برداری ، هارمونیک ، شبکه توزیع ، کیفیت توان ، اینورتر جریان ، کنترل هیسترزیس.فهرست:
چکیده
مقدمه
بررسی شبکه های انتقال AC,DC
تاریخچه شبکه های HVDC
اساس هارمونیک ها
تشدید
اثر هارمونیک ها بر خازن
دستگاه های مسدود کننده هارمونیک ها
مشکلات کیفیت توان شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده
تغییرات آرام یا سریع ولتاژ
هارمونیکها و هارمونیکهای میانی
هارمونیک های تولیدی توسط شبکه HVDC
بررسی هارمونیک های تولید شده
حذف هارمونیک شبکه HVDC (فیلترینگ)
انواع فیلترها
انواع فیلترهای بهبود کیفیت توان
فیلترهای پسیو
فیلترهای اکتیو
فیلترهای هیبرید
موقعیت
اتصال سری یا موازی
نحوه تنظیم
تاثیر امپدانس شبکه بر روی فیلترینگ
طراحی فیلترهای تنظیم شونده
انحراف فرکانسی
مدل طرف AC,DC  شبکه های HVDC و اثر هارمونیک های ناشناخته بر مدل مزبور
فیلترهای فعال شبکه HVDC
مدار معادل مبدل ( از سمتDC)
فیلتر غیر فعال ( پسیو ) سمت DC
فیلتر فعال ( اکتیو ) سمت DC
محاسبات حالت دائمی فیلتر فعال
شمای کنترلی باند تلرانس
فیلتر فعال در سمت AC
خلاصه ای از عملکرد فیلتر غیر فعال سمتAC
فیلتر فعال طرف AC
روش تزریق مستقیم
فیلتر غیر فعال بالا گذر تغییر داده شده
ارائه روشی به منظور کنترل فیلتر قدرت اکتیو جهت بهبود شاخص های کیفیت توان درسیستم های توزیع
ساختار کلی سیستم و استراتژی کنترلی
محاسبه جریان مرجع منبع
محاسبه جریان مرجع جبرانساز
اینورتر جریان با روش کنترل هیسترزیس
مدلسازی و شبیه سازی فیلتر اکتیو فعال
عملکرد سیستم در شرایط مختلف هارمونیکی بار غیر خطی
مدلسازی ریاضی فیلترهای فعال قدرت بمنظور بهسازی کیفیت توان در شبکه توزیع
ساختار عنصر بهساز کیفیت توان
مدل سازی فیلتر فعال قدرت
نتایج حاصل از شبیه سازی
نتیجه گیری
روشی جدید برای کنترل یک فیلتر فعال تک فاز بری کاهش هارمونیک
نتایج تحلیل و شبیه سازی
شبیه سازی کامپیوتر شبکه HVDC  و نتایج آن به کمک نم افزار EMTP
شبیه سازی تجهیزات شبکه انتقال HVDC
شبیه سازی شبکه قدرت (منابع قدرت)
شبیه سازی ترانسفورماتور سه فازه
شبیه سازی فیلترهای AC,DC
نتایج حاصل از شبیه سازی شبکه انتقال HVDC
نتایج حاصل از شبیه سازی فیلتر فعال
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
ضمیمه الف
امپدانس شبکه و تأثیر آن در طراحی فیلتر
مراجع


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 111 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]