مقاله طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی‌ ها
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » مکانیک  »  مقاله طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی‌ ها

مقاله طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی‌ ها

دانلود تحقیق و مقالات رشته تحقیقات متالوژی و مکانیکی با عنوان دانلود مقاله طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی‌ ها در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۱۱ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله طراحی بدنه ایرشیپ‌ ها و زیر دریائی‌ ها

مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
در طراحی بدنه ایرشیپ‌ها و زیر دریائی‌ها نکات زیادی مورد توجه قرار می‌گیرد که مهمترین آنها قدرت جلوبرندگی است که به مقدار زیادی بستگی به درگ اصطکاکی روی بدنه ایرشیپ دارد و ۳/۲ درگ کل را شامل می‌شود. کاهش کوچکی در این درگ باعث صرفه جویی قابل توجهی در سوخت می‌شود و یا می‌تواند باعث افزایش ظرفیت حمل و ابعاد ایرشیپ شود.
اولین بهینه سازی عددی شکل، توسط پارسنز انجام شده است. روش محاسبه در قالب یک پنل کد می‌باشد که با یک روش لایه مرزی کوپل شده است. زدان یک توزیع محوری از چشمه و چاه را برای نشان دادن میدان جریان اطراف یک جسم معرفی می‌کند. قدرت (شدت) به صورت خطی روی هر المان طول توزیع می‌شود.
در روند محاسباتی آیرودینامیکی ابتدا یک بدنه دوار با ماکزیمم قطر ثابت و نسبت فایننس ثابت تعریف می‌شود.پروفیل بدنه و توزیع سرعت جریان غیر لزج توسط روشهای غیر مستقیم حل جریان پتانسیل بدست می‌آید. پروفیل این بدنه باید به گونه‌ای باشد که در جریان یکنواخت موازی با محور بدنه، لایه مرزی دچار جدایش نشود. با این قید، درگ توسط تغییر در شکل پروفیل بدنه کاهش می‌یابد. محدودیت در عدم جدایش لایه مرزی باعث حذف درگ فشاری می‌شود و درگ کلی منحصر به نیروهای ویسکوز در لایه مرزی می‌شود. لایه مرزی به سه ناحیه آرام گذرا و درهم تقسیم می‌شود. برای محاسبه لایه مرزی آرام از متد توویتس استفاده شده که بر اساس رابطۀ مومنتوم می‌باشد. ناحیه گذرا در محاسبات به صورت یک نقطه در نظر گرفته می‌شود که در آن ضریب شکل به طور ناگهانی از آخرین مقدار در ناحیه آرام به اولین مقدار در ناحیه درهم تغییر می‌کند. از آنجا که محل گذر به عواملی مانند: زبری سطحی، سر و صدا، لرزش و غیره بستگی دارد که کنترل آنها مشکل است در بیشتر تحقیقات این ناحیه را به صورت دلخواه بین سه تا ده درصد طول بدنه در نظر می‌گیرند.
محاسبات لایه مرزی مغشوش بر اساس یک روش ساده انتگرالی معادله مومنتوم بنا شده است، که توسط شینبروک و سامنر برای جریان با تقارن محوری بدست آمده است. از آنجا که لایه مرزی مجاز به جدایش نیست درگ از نقصان مومنتوم در انتهای لایه مرزی محاسبه می‌شود.
حل این مسأله در ساخت اژدرها، زیر دریائی‌ها و ایرشیپ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی از این گونه‌ها پروفیل بدنه را به صورت یک یا دو چند جمله‌ای از درجات مختلف نشان می‌دهند و شامل پارامترهایی مانند شعاع در دماغه و انتهای دم محل نسبی قطر ماکزیمم و شعاع طولی در آن نقطه و شیب دم هستند. بوسیله تغییر در بعضی یا همه این پارامترها در شکلهای مختلف درگ کاهش یافته است. دیگران سعی کرده‌اند که مستقیما از کپی پروفیل بدنه ماهی‌های پرسرعت و پرندگان این کار را دنبال کنند. نتیجه تمام این تلاشها منجر به طبقه بندی بدنه هایی با درگ پایین شده است و گرچه از نظر شکل متفاوت هستند ولی ضریب درگهایی خیلی شبیه به هم دارند این بدنه‌ها در شکل ۱-۱ آمده است.

فهرست مطالب
عنوان
فهرست علائم
فهرست جداول
فهرست اشکال
چکیده
فصل اول
مقدمه و مطالعات پیشین
۱-۱ مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته
۱-۱-۱ مدل آیرودینامیکی
فصل دوم
معادلات حاکم و روش حل عددی
۲-۱ مقدمه
۲-۲ محاسبات لایه مرزی
۲-۲-۱ محاسبات لایه مرزی آرام
۲-۲-۲ محاسبات ناحیه گذرا
۲-۲-۳ محاسبات لایه مرزی درهم
۲-۲-۴ روش محاسبه درگ
۲-۲-۵ معیار جدایش

فصل سوم
الگوریتم و برنامه به همراه ورودی و خروجی های برنامه
۳-۱ روند محاسبه درگ

۳-۲ الگوریتم محاسبات لایه مرزی آرام
۳-۳ الگوریتم محاسبات ناحیه گذرا
۳-۴ الگوریتم محاسبات لایه مرزی درهم و ضریب درگ
۳-۵ برنامه کامپیوتری به زبان فرترن
۳-۶ ورودی و خروجی های برنامه برای پروفیل های بدنه شماره ۱ تا ۷
۳-۶-۱ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۱
۳-۶-۲ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۱
۳-۶-۳ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۲
۳-۶-۴ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۲
۳-۶-۵ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۳
۳-۶-۶ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۳
۳-۶-۷ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۴
۳-۶-۸ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۴
۳-۶-۹ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۵
۳-۶-۱۰ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۵
۳-۶-۱۱ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۶
۳-۶-۱۲ ورودی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۷
۳-۶-۱۳ خروجی برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۶و۷

فصل چهارم
ارائه نتایج و بحث و مقایسه
۴-۱ مقدمه
۴-۲ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۱
۴-۳ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۲
۴-۴ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۳
۴-۵ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۴
۴-۶ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۵
۴-۷ نتایج و بحث برای پروفیل بدنه شماره ۶و۷
۴-۸ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۱
۴-۹ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۲
۴-۱۰ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۳
۴-۱۱ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۴
۴-۱۲ نمودارهای مربوط به پروفیل بدنه شماره ۵
۴-۱۳ مقایسه ضریب درگ
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری
۵-۲ پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
فهرست مراجع

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۱
جدول ۳-۲ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۱
جدول ۳-۳ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۲
جدول ۳-۴ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۲
جدول ۳-۵ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۳
جدول ۳-۶ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۳
جدول ۳-۷ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۴
جدول ۳-۸ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۴
جدول ۳-۹ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۵
جدول ۳-۱۰ خروجی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۵
جدول ۳-۱۱ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۶
جدول ۳-۱۲ ورودی‌های برنامه برای پروفیل بدنه شماره ۷
جدول ۴-۱ ضریب درگ برای پروفیل‌های بدنه یک تا پنج

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل ۱-۱ پروفیلهای بدنه با کمترین درگ
شکل ۱-۲ مدل آیرودینامیکی
شکل ۱-۳ توزیع المانهای سینگولاریتی محوری و شدت در۲۱ نقطه طول بدنه
شکل ۳-۱ پروفیل بدنه شماره ۱
شکل ۳-۲ پروفیل بدنه شماره ۲
شکل ۳-۳ پروفیل بدنه شماره ۳
شکل ۳-۴ پروفیل بدنه شماره ۴
شکل ۳-۵ پروفیل بدنه شماره ۵
شکل ۳-۶ پروفیل بدنه شماره ۶
شکل ۳-۷ پروفیل بدنه شماره ۷
شکل۴-۱ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱
شکل۴-۲ منحنی تغییرات ضریب شکل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱
شکل۴-۳ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱
شکل۴-۴ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱
شکل۴-۵ منحنی تغییرات ضریب اصطکاک سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۱
شکل۴-۶ منحنی تغییرات عدد رینولدز(که براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۱
شکل۴-۷ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲
شکل۴-۸ منحنی تغییرات ضریب شکل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲
شکل۴-۹ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲
شکل۴-۱۰ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲
شکل۴-۱۱ منحنی تغییرات ضریب اصطکاک سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۲
شکل۴-۱۲ منحنی تغییرات عدد رینولدز(که براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۲
شکل۴-۱۳ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳
شکل۴-۱۴ منحنی تغییرات ضریب شکل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳
شکل۴-۱۵ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳
شکل۴-۱۶ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳
شکل۴-۱۷ منحنی تغییرات ضریب اصطکاک سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۳
شکل۴-۱۸ منحنی تغییرات عدد رینولدز(که براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۳
شکل۴-۱۹ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴
شکل۴-۲۰ منحنی تغییرات ضریب شکل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴
شکل۴-۲۱ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴
شکل۴-۲۲ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴
شکل۴-۲۳ منحنی تغییرات ضریب اصطکاک سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۴
شکل۴-۲۴ منحنی تغییرات عدد رینولدز(که براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۴
شکل۴-۲۵ منحنی تغییرات ضخامت ممنتوم بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵
شکل۴-۲۶ منحنی تغییرات ضریب شکل بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵
شکل۴-۲۷ منحنی تغییرات ضخامت جابجایی بدون بعد بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵
شکل۴-۲۸ منحنی تغییرات ضخامت لایه مرزی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵
شکل۴-۲۹ منحنی تغییرات ضریب اصطکاک سطحی بر حسب طول ایرشیپ درناحیه درهم برای پروفیل شماره ۵
شکل۴-۳۰ منحنی تغییرات عدد رینولدز(که براساس ضخامت مومنتوم تعریف شده) بر حسب طول ایرشیپ برای پروفیل شماره ۵
شکل ۴-۳۱ نتایج بدست آمده توسط لوتز و واگنر برای ضریب درگ به روش اپلر

فهرست علائم
تعریف علائم اصلی
ضریب درگ
ضریب اصطکاک سطحی
قطر ماکزیمم بدنه (cm )
نیروی درگ
ضریب شکل
طول کلی بدنه(cm)
فشار
عدد رینولدز بر اساس طول کلی بدنه
شعاع ماکزیمم بدنه(cm)
شعاع محلی بدنه (cm)
شعاع محلی بدون بعد بدنه
عدد رینولدز بر اساس ضخامت مومنتوم
عدد رینولدز حجمی
سطح تصویر شده بدنه بر اساس شعاع ماکزیمم(cm2)
مولفه بردار سرعت در راستای x (cm/s)
سرعت روی لبه لایه مرزی(cm/s)
سرعت در نقطه سکون(cm/s)
سرعت بدون بعد روی لبه لایه مرزی
سرعت بدون بعد در نقطه سکون
سرعت جریان آزاد (cm/s)
مولفه بردار سرعت در راستایy (cm/s)
مولفه قائم سرعت روی لبه لایه مرزی(cm/s)
محور مختصات موازی سطح بدنه(cm)
محور مختصات عمود برسطح بدنه(cm)

تعریف علائم یونانی
ضخامت لایه مرزی(cm)
ضخامت جابجایی
ضخامت مومنتوم
چگالی
تنش برشی روی دیواره
ویسکوزیته سینماتیکی( )


قیمت فایل : 9000 تومان | تعداد صفحات : 111 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]