صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله سازه فولادی

مقاله سازه فولادی

دانلود مقاله سازه فولادی مقاله دانلود مقاله سازه فولادی عمران تحقیق دانلود مقاله سازه فلزی دانلود مقاله سازه های فولادی دانلود مقاله بارگذاری ساختمان فولادی دانلود مقاله متره ساختمان فولادی دانلود مقاله سازه های فلزی دانلود رایگان مقاله سازه های فولادی دانلود مقاله سازه های فلزی ۴ طبقه مقاله سازه فولادی ۵ طبقه مقاله سازه فولادی ۴ طبقه مقاله سازه های فولادی معماری

Steel structure project

 

مشخصات کلی مقاله:
این مقاله یک ساختمان ۶ طبقه فولادی با سقف مرکب و دیوار برشی می باشد. مشخصات کلی مقاله به شرح زیر می باشد:
۱- سیستم سازه قاب ساختمانی ساده دیوار برشی در یک جهت و قاب خمشی در جهت دیگر می باشد.
۲- ساختمان در شهر بجنورد واقع است.
۳- کاربری ساختمان در طبقه همکف پارکینگ و در سایر طبقات مسکونی است.

فهرست مطالب:
۱- مشخصات کلی مقاله
۲- آیین نامه های مورد استفاده
۳- بار گذاری
۳-۱- بار های ثقلی
۳-۲- بار های جانبی
۴- ایجاد هندسه مدل
۵- تکمیل منوی Define
۵-۱-تعریف مشخصات مصالح
۵-۲٫تعریف مقاطع
۵-۳ ایجاد لیست طراحی خودکار:
۵-۴ تعریف مقاطع کف وسقف ودیوار برشی
۵-۵ تعریف نام بارها
۵-۶ترکیب بارها
۵-۷-تنظیم پارامترهای طراحی لرزه ای : فقط آئین نامه UBC
۵-۸-محاسبه وزن موثر درزلزله
۶- اختصاص مشخصات
۶-۱- اختصاص تکیه گاه
۶-۲- اختصاص مقطع به موضوعات خطی
۶-۳- مفصل کردن دوسر تیرها
۶-۴-اختصاص نواحی صلب انتهایی
۶-۵-تعیین جهت ستون ها
۶-۶- ایجاد دیافراگم صلب
۶-۷- کاهش سختی در دیوار های برشی
۷-آنالیز تحلیل مقاله
۸-تنظیم نحوه انجام تحلیل
۹-تنظیم تحلیل P-Delta
۱۰-کنترل
۱۰-۱-کنترل مرکز جرم ومرکز سختی
۱۰-۲- کنترل تغییر مکان سازه
۱۱- طراحی اسکلت فولادی
۱۱-۱- معرفی آئین نامه وتنظیم پارامترهای آن
۱۱-۲- انتخاب ترکیب بار طراحی
۱۱-۳ – تنظیم پارامترهای طراحی ستون
۱۱-۴- مدل سازی وطراحی سقف مرکب (کامپوزیت )
۱۱-۵- تنظیم پارامترهای طراحی تیر مرکب
۱۲- روند طراحی تیر کامپوزیت
۱۲-۱- تنظیم پارامترهای برگه ی برشگیر
۱۲-۲- تنظیم پارامترهای برگه ی خیز (Deflection)
۱۳- روند طراحی دیوار های برشی
۲۱-۲- تنظیم پارامتر های طراحی
۱۴- طراحی پی
دفترچه محاسبات
۱۵- کنترل تیر اصلی
۱۵-۱-کنترل یک نمونه تیر اصلی در راستای قاب خمشی
۱۶- کنترل ستون
۱۷- اتصالات
۱۷-۱- اتصال صلب
۱۷-۲- اتصال مفصلی
۱۸- طراحی اتصال تیر به تیر (سقف مرکب)
۱۹- طراحی اتصال کف ستون
۲۰- طراحی دیوار برشی


تعداد صفحات : 90 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]