مقاله روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵

مقاله روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵

دانلود تحقیق و مقالات رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان دانلود مقاله روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۹۵ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374 تا 1385

مقدمه
امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری ۱۳۸۴: ۶۹)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

فهرست  مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ مساله اصلی تحقیق
۱-۳ تشریح وبیان موضوع
۱-۴ ضرورت انجام تحقیق
۱-۵ قلمرو تحقیق
۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق
۱-۷ روش تحقیق
۱-۸ بررسی پیشینه تحقیق
۱-۹ محدودیت های تحقیق
۱-۱۰ تعریف واژگان کلیدی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه
بخش اول: بهره وری و کارایی
۲-۲ بهره‌وری
۲-۲-۱ تبیین بهره‌وری، تولید، کارایی و اثر‌بخشی
۲-۲-۲ انواع بهره‌وری
۲-۲-۲-۱ بهره‌وری جزیی
۲-۲-۲-۲ بهره‌وری کل عوامل
۲-۳ کارایی
۲-۳-۱ انواع کارایی
۲-۳-۱-۱ کارایی تکنیکی (فنی)
۲-۳-۱-۲ کارایی تخصیصی (قیمت)
۲-۳-۱-۳ کارایی اقتصادی (هزینه)
۲-۳-۱-۴ کارایی ساختاری
۲-۳-۲ اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید
۲-۴ روش‌های ارزیابی کارایی
۲-۴-۱ روشهای پارامتری
۲-۴-۱-۲ روش تابع تولید مرزی تصادفی
۲-۴-۲ روش غیرپارامتری
ـ تحلیل پوششی داده‌ها
بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست
۲-۵ تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها
۲-۶ تحلیل پوششی داده‌ها
۶-۲-۱-۲ مدل BCC (VRS)
۶-۲-۱-۳ مدل CCR-BCC (NIRS)
۶-۲-۱-۴ مدل (NDRS) BCC-CCR
۲-۷ مدل جمعی
۲-۸ روش دو فازی
۲-۹ معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها
۲-۱۰ تحلیل پنجره ای
۲-۱۱ بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها
محاسبه کارایی مقیاس
۲-۱۲ پیشرفت و پسرفت
فصل سوم
آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی
۳-۱ تاریخچه بانکداری
۳-۱-۱ تاریخچه بانکداری در جهان
۳-۲ مروری بر عملیات بانکی
۳-۲-۱ منابع
۳-۲-۲ مصارف
۳-۳ معرفی نهاده‌ها و ستاده‌ها
۳-۳-۱ متغیرهای ورودی
۳-۳-۲ ستاده‌ها
۳-۴ رفتار بانک
۳-۵ شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست
۳-۵-۱ محاسبه شاخص مالم‌کوئیست
۳-۵-۲ تجزیه‌هایی از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست
۳-۶ تحلیل پنجره ای
۳-۷ انتخاب نرم افزار برای حل
فصل چهارم: تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تعیین ورودی ها و خروجی ها
۴-۳ بررسی نتایج حاصل از حل مدل ها
شاخص بهره وری مالم‌کوئیست
۴-۴ رتبه بندی بانک های تجاری
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ نتیجه گیری
۵-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آینده


قیمت فایل : 9000 تومان | تعداد صفحات : 95 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]