مقاله روشنایی شهری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله روشنایی شهری

دانلود مقاله روشنایی شهری مقاله تجهیزات روشنایی معابر تحقیق روشنایی معابر شهری طراحی روشنایی شهری مبلمان شهری روشنایی روشنایی فضای شهری روشنایی در فضای شهری روشنایی معابر pdf روشنایی معابر خورشیدی روشنایی معابر عمومی روشنایی معابر هوشمند روشنایی معابر با led روشنایی معابر با انرژی خورشیدی مقاله روشنایی فنی معابر دانلود مقاله روشنایی معابر

Urban lighting project

 

مقاله روشنایی شهری

قسمتی از متن:
در این مقاله  سعی شده است که در ابتدا به اهمیت روشنایی شهری  وسپس به ذکر معادلات ونمودارهای روشنایی  وپس از ان به تجهیزات مورد استفاده در روشنایی معابر بحث شود.
جهت ایمنی وامنیت واساش وزیبایی شهری درشب واحیا زندگی فعال وسازنده وارتقاکیفیت زندگی شهری طراحی روشنا ئی شهر یک ضرورت است.
در سالهای گذشته روشنا ئی شهری فقط به کوچه وخیابانهاوچراغهای مغازها مربوط می شد وفعالیت شهری در ساعات اولیه شب پایان می یافت وطراحی روشنا ئی طبق ایین نامه ای تصویبی صرفا برای روشنا ئی معابر در نظر گرفته می شد زیبایی وسر زندگی شهری از اهمیت کمتری بر خودار بود.
برای روشنا ئی معابردر  خیابانها  در شب اکثراً پایه چراغها بدون توجه به اصول فنی و ضوابط ترافیکی نصب می گردیدند.
بازوی چراغها نیزبر بالای تیرهای بتونی وچوبی انتقال  نیروبدون توجه به  تناسبات وارتفاع استقرار نصب می گردید این امر علاوه بر ایجادروشنا ئی  مطلوب شبانه منظر روزانه را زشت می نمود روشنا ئی بناهای تاریخی ومساجد وتکایادرمراسم خاص مذهبی نسبت به ذوق وسلیقه افرادبرگزارکننده چراغانی می گردید.
توسعه روزافزون شهروبه دنبال ان ازیاد حجم وسایل نقلیه وتعددوتنوع  عملکرد شهر نیازبه تحرک شبانه را در شهر باعث می گردد.یک شهر در بر گیرنده انتظام هماهنگی وانسجام کالبدی وفعالیت های اجتماعی سالم وسازنده می باشداین نظم وانسجام بستگی به هماهنگی تمام عناصر تشکیل دهنده فضای شهر را داشته وروند صحیح قرارگیری آنها در کنارهم یکی از عواملی است که زیبایی شهر را تعیین می کند
زیبایی شهر در شب شامل  روشنا ئی عناصروسطوح منتخبی یعنی حجمها وفضای شهری می باشد. کلیه ساختمانها اعم از بناهای ارزشمند تاریخی تجاری صنعتی مغازها پیاده روها وسایر قسمتهامی بایستی بگونه ای نورپردازی شوندکه ارزش واقعی تاریخی اجتماعی زیبا یی و معنوی خود را بیان کند.

فهرست:
اهمیت روشنایی شهری
تعیین اهداف خاص برای روشنا یی شهری
کمیتهای اصلی روشنایی
مشخصات روشنایی معابر
مشخصات چراغهای مورد استفاده در معابر
منحنیهای ایزوکاندل
لامپهای  مورد استفاده در روشنایی معابر
ترتیب نصب چراغهای خیابانی
طراحی روشنایی معابر
تجهیزات روشنایی معابر
نرم افزار های مهندسی روشنایی


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 39 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,