صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مقاله بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

دانلود تحقیق و مقالات رشته روانشناسی با عنوان مقاله بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۱۰۰ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

مقاله بررسی میزان و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

چکیده
امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر که رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امکان را بخشیده است که نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی –فرهنگی بپردازند.در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیک است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری کند .این تحقیق با طرح این سؤال که در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه کارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و کم و کیف پرداختن به هر کدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امکانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.این تحقیق شامل ۷ سؤال پژوهشی که میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد که نتایج بطور کامل در فصل پنجم آمده است .اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .جامعه آماری نیز ۱۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه ۲ شهر یزد هستند که بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای کرابناخ (۶۹%)‌سنجیده شد.

فهرست مطالب
عنوان   صفحه
فصل اول : مبادی تحقیق
۱- مقدمه ۱
۲- موضوع تحقیق و تبیین آن ۳
۳- بیان مسأله مورد پژوهش (مشکل چیست؟) ۵
۴- انگیزه محقق در انتخاب موضوع ۷
۵- هدف تحقیق ۸
۶- ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش) ۹
۷- واژه ها و اصطلاحات این تحقیق ۱۱
فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش
الف- سابقه نظری تحقیق ۱۲
تاریخچه ۲۱
ب- سابقه عملی تحقیق ۲۴
۱- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان ۲۴
۲- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران ۲۹
۳- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ۳۴
ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ۳۶
فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)
الف- فرضیات ۳۷
۱- تعریف فرضیه ۳۷
۲- انواع فرضیه ۳۷
۳- فرضیات این تحقیق ۳۸
۴- سؤالات پژوهشی ۳۸
ب- جامعه آماری و نمونه گیری ۳۹
۱- تعریف جامعه آماری ۳۹
۲- جامعه آماری این تحقیق ۳۹
۳- تعریف نمونه گیری ۳۹
۴- انواع نمونه گیری ۴۰
۵- نمونه گیری در این تحقیق ۴۰
ج- جمع آوری اطلاعات ۴۳
۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ۴۳
۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ۴۳
۳- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق ۴۷
۴- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ۴۷
۵- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات ۴۸
د- روش تحقیق ۴۸
۱- تعریف روش تحقیق ۴۸
۲- انواع و روش های تحقیق ۴۹
۳- نوع و روش این تحقیق ۵۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی) ۵۱
ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی) ۶۸
ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای ) ۷۱
فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش
۱- نتیجه تحقیق ۷۸
الف- نتایج کلی و فرضیات ۷۸
ب- نتایج کلی سؤالات تشریحی ۸۰
۲- پیشنهادات و نظرات اصلاحی ۸۲
الف- پیشنهادات محقق ۸۲
ب- استنتاج کلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان ۸۳
۳- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع ۸۴
۴- محدودیت ها و مشکلات این تحقیق ۸۶
۵- فهرست منابع(کتابنامه) ۸۷
۶- پیوست(ضمائم)
نمونه پرسشنامه


تعداد صفحات : 100 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]