مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

مقاله بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

توضیحات:
این فایل حاوی بیش از ۹۰ صفحه از مقاله در مقطع کارشناسی می باشد. دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی (لیسانس) می توانند از این فایل استاندارد و ویرایش شده استفاده نمایند. 

مقدمه:
سازمان اجتماعی است که حیات و پایداری آن به وجود پیوندی قوی بین اجزا و عوامل تشکیل دهنده آن بستگی دارد. احساس بی عدالتی در رضایت شغلی افراد اثرات مخربی بر روحیه همکاری دارد. چرا که اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارمند را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بی توجهی و بی عدالتی و توزیع ناعادلانه دستاوردها روحیه کارمند را تضعیف کرده و انگیزه تلاش، فعالیت و همکاری آن را تنزل می دهد بنابراین سازمان عبارت از فرایندهای نظام یافته از روابط مقابل افراد برای دست یافتن به هدفهای معین, پس عنصر اصلی و موثر هر سازمان را منابع انسانی آن سازمان تشکیل می دهد که در بین آنها روابط متقابل بر قرار است و بهترین راه سازماندهی این منابع استفاده شایسته سالاری در میان آنها است. در نهایت می توان گفت که سازمان چیزی جز روابط متقابل بین افراد نیست و ساختار سازمانی این روابط متقابل را که شامل تعیین نقشها, سلسله مراتب هدفها و سایر ویژگیهای سامان است منعکس می نماید که همه آنها در جهت رضایت کارکنان و جلوگیری ترک خدمت آنهاست. بر این اساس پژوهش حاضر بدنبال بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمان در اورژانس ۱۱۵ استان لرستان می باشد.

فهرست مطالب: 
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
مدل مفهومی و فرضیات تحقیق
تعریف واژگان
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مطالعات نظری تعهد سازمانی
مقئمه
تعهد سازمانی
ابعاد تعهد سازمانی
تعهد نسبت به مشتری
تعهد مستمر
تعهد تکلیفی
عوامل موثر بر تعهد سازمانی
نتایج تعهد سازمانی
عوامل تعیین کننده تعهد سازمانی
فواید بررسی رضایت شغلی و تعهد سازمانی
تعهد نسبت به سازمان
تعهد نسبت به خود
تعهد نسبت به افراد و گروهای کاری
الگوی های تعهد سازمانی
دیدگاههای نوین درباره تعهد سازمانی
عوامل موثر بر تعهد سازمانی
بخش دوم -مطالعات نظری ترک سازمان
مقدمه
ابعاد ترک خدمت
نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل
بخش سوم: پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش و ابزار گردآوری داده ها
آزمون های ابزار
روش تحلیل داده ها
ابزارتحلیل
فصل چهارم: تجریه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
تجزیه و تحلیل سئوالات جمعیت شناختی نمونه های مورد مطالعه
آزمون میانه وستنبرگ مود برای هر کدام از متغیرها در دو حیطه صف و ستاد
آزمون میانه در مورد تعهد سازمانی در دو حیطه صف و ستاد
آزمون فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
منابع

 

مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت
در قالب فایل word و قابل ویرایش


قیمت فایل : 25,000 تومان | تعداد صفحات : 91 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]