مقاله بررسی موانع اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » علوم اجتماعی  »  مقاله بررسی موانع اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل

مقاله بررسی موانع اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل

Women's employment projects from the perspective of working women

دانلود مقاله بررسی موانع اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل

دانلود مقاله بررسی موانع فرهنگی ،اجتماعی اشتغال زنان از دیدگاه زنان شاغل – ر این تحقیق عوامل اجتماعی و فرهنگی که مانع از اشتغال زنان در ایران میشوند، شناسایی شده تا با حذف یا بهبود آن ها بتوانیم به سوی جامعه ای موفق تر و سالم تر گام برداریم.

چکیده :
تحقیقی که پیش رو دارید به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال زنان ایران پرداخته است . این بررسی از دیدگاه زنان شاغل انجام گرفته است . در این تحقیق عوامل اجتماعی و فرهنگی که مانع از اشتغال زنان در ایران میشوند، شناسایی شده تا با حذف یا بهبود آن ها بتوانیم به سوی جامعه ای موفق تر و سالم تر گام برداریم و نقش زن و فعالیت آن را در جامعه پررنگ تر کرده و به وضوح نشان دهیم .
برای انجام این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است . ابزار سنجش این تحقیق نیز پرسشنامه حضوری است که توسط گروه دانشجویان محقق تنظیم شده است . این پرسشنامه با مراجعه حضوری در محل توسط پرسشگران پر شده است . برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت هدفمند استفاده شده است .

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول ( ۱ )
مقدمه
طرح مساله
ضرورت واهمیت تحقیق
فصل دوم (۲)
مروری بر ادبیات
جامعه شناسی چیست : (sociology  of  gender )
شیوع اشتغال زنان :
تعصب جنسیتی : (sexism )
افتراق های جنسیتی : ( sexval  divigiong )
جامعه شناسی جنسیت : ( sociologt  of  gender)
جامعه شناسی خانواده : ( sociology  of famili )
اجتماعی شدن : ( socialization )
فاصله فرهنگی : (cultural   lag )
فرهنگ : ( culture )
چارچوب نظری تحقیق حاضر
نگرش روان شناختی به اشتغال زنان
نگرش فیمنستی به اشتغال زنان
دیدگاه ساختی – کارکردی
نظریه پارستر
فرضیات تحقیق
تحقیقات انجام شده در زمینه اشتغال زنان
فصل سوم (۳)
تعریف مفهومی متغیر مستقل ووابسته
فصل چهارم (۴)
خلاصه و نتیجه گیری


قیمت فایل : 5500 تومان | تعداد صفحات : 33 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]