مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

Of corruption and money laundering

دانلود مقاله بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان مقاله

مقدمه

به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه‌ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی‌باشد. فساد در  رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می‌شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.

در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه‌ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: «دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها.»

امروزه کشورها را از این حیث می‌توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون‌کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.

فهرست مطالب

مقدمه ۲

o تعاریف و مفاهیم. ۵

تعریف فساد ۵

سطوح فساد. ۶

علل فساد. ۶

بزرگی دولت و فساد در جهان سوم. ۷

فساد و نظام حقوق ودستمزد. ۷

فساد و دستگاه قضائی.. ۸

نوع نظام سیاسی و فساد. ۸

فساد، توسعه و توسعه نیافتگی.. ۹

سیاست های اقتصادی و فساد. ۱۰

فساد و بخش خصوصی.. ۱۰

-در بررسی هائی‌که درباره‌ی پول شوئی‌ به‌ عمل‌آمده است، سه نظریه‌ در این خصوص ارائه شده است: ۱۱

تأثیر پول شوئی در اقتصاد جهان. ۱۳

-از آثار زیانبار عملکردی پول شوئی: ۱۴

نهادهای مناسب برای پول شوئی.. ۱۴

راه کارهای مبارزه با پول شوئی.. ۱۶

مهمترین راه کارهای مبارزه با پول شوئی عبارتند از : ۱۷

برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی.. ۱۷

o تجربیات کشورهای جهان. ۱۹

اقتصاد ملی سوئیس… ۱۹

تطهیر بین المللی پول کثیف.. ۲۳

بحران دلار، ترفندی برای عملیات تطهیر پول در سوئیس.. ۲۴

۱-دولت ریچارد نیکسون (حزب جمهوری خواه) ۲۴

۲-جنگ ویتنام ۲۶

۳-از دولت رونالد ریگان (از حزب جمهوری خواه) ۲۷

۴- الیزابت کپ و رسوائی «ایران گیت» آمریکا ۲۸

۵-دولت جرج بوش (از حزب جمهوری خواه) ۳۰

۶-دوره ی اول ریاست جمهوری بیل کلینتون (از حزب دموکرات) ۳۱

مورد شیلی.. ۳۲

oتمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها ۳۴

۱-اکوادور: ۳۴

۲-تانزانیا: ۳۵

۳-آرژانتین: ۳۵

۴-برزیل: ۳۷

هنگ کنگ: ۳۸

سنگاپور: ۳۸

مالزی: ۴۰

ایران: ۴۰

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران. ۴۴

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی. ۵۵

۱-الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی درآمدهای حاصل از جنایات سازمان یافته ۵۵

۲-اثرات لایحه پول شوئی در سیاست خارجی ایران. ۵۶

۳-اثرات بین المللی اقتصادی. ۵۶

۴-آثار داخلی لایحه پول شوئی در ایران. ۵۷

۵-آثار سیاسی داخلی. ۵۸

نتیجه ۵۹


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 79 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]